další zamítnutí rozkladu k poskytnutí informací o nákupu kulomentů došlo do DS 5 12 2023 riloha_1281160750_0_rozhodnutí-Kverulant_finál(2)

Twitter

Twitter