Nahoru

DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD

Ředitelství silnic a dálnic v roce 2015 rozdělilo dálnice na několik úseků a ve většině z nich zajistilo monopol vždy jedné předražené odtahové společnosti. Kverulant proti tomu opakovaně protestoval a i jeho tlak přiměl ŘSD k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. Náklady budou zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovna odmítla hradit náklady na předražený odtah. Stále však není zcela vyhráno, zejména na D1 řidičům stále hrozí, že zaplatí za předražený nucený odtah v případě, že si nebude schopen, například pro zranění, zavolat odtah sám. Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a podarujte jej částkou 500 Kč.

Kverulant svojí kauzou SUPOVÉ HL. M. PRAHA významně přispěl k omezení řádění lovců nehod ve velkých městech. Nyní se mu totéž do jisté míry povedlo i na dálnicích, kde je hlavním organizátorem okrádání řidičů v nouzi Ředitelství silnic a dálnic. Ředitelství silnic a dálnic rozdělilo v roce 2015 dálnice na několik úseků a pro každý takový úsek pak podepsalo smlouvu s odtahovou službou, která má pro daný úsek od ŘSD zajištěn faktický monopol. Problém spočívá v tom, že tyto odtahové služby zajišťované firmami ŘSD jsou výrazně předražené. Jak by také nebyly, když odtahovky mají v daném úseku monopol a když jejich ceny neprošly bojem ve výběrovém řízení, protože smlouvy s nimi uzavřelo ŘSD z ruky. A tak řidiči, i když mají havarijní pojištění nebo asistenční služby v ceně povinného ručení, v některých případech musí platit část nákladů ze svého. Například jedno konkrétní odtažení do servisu s nájezdem 50 kilometrů stálo 10 tisíc korun, zatímco asistenční služba garantovaná pojišťovnou požaduje za tutéž službu přibližně 3 500 korun. Podle všeho policista tenkrát řidiči na místě nehody dokonce tvrdil, že odtah nebude muset hradit on, ale pojišťovna. Majitel vozidla si volal svoji odtahovku, ale bylo mu řečeno, že to nesmí, že se vozidlo musí urychleně odvézt. Přitom vozidlo nebylo překážkou na komunikaci.

A pokud snad potřebujete vyprostit nákladní vozidlo, je to ještě mnohem horší. Přímo policie na místě nehody obvykle tvrdí řidičům a autodopravcům, že jejich vozidlo smí vyprostit pouze jistá společnost, a nedovolí autodopravci si zavolat svoji vlastní pomoc. Stalo se, že po takové „domluvě“ autodopravce přistoupil na vyproštění vozidla z příkopu touto společností. Odtahovka ŘSD nejdřív odhadla cenu za vyproštění na 40 000 Kč. Autodopravci se zdála cena vyšší než cena jeho odtahovky, kterou si chtěl volat, ale nezbylo mu nic jiného než souhlasit. Vozidlo bylo pouze vyproštěno na krajnici dálnice, dále už odjelo „po svých“. Autodopravci poté za toto vyproštění přišla faktura na bezmála 130 000 Kč bez DPH. Česká kancelář pojistitelů si kvůli tomuto nešvaru zadala průzkum, z něhož vyplynulo, že společnosti, které mají od ŘSD monopol na dálnicích, mají odtahy předražené průměrně o 200 procent oproti ostatním firmám. To pojišťovna zcela logicky hradit nemůže a rozdíl zaplatí nešťastný motorista.

V prosinci 2015 byla schválena novela silničního zákona, která dává správcům dálnic ještě větší pravomoci. Přes nasmlouvané firmy bude ŘSD nařizovat odtahy v případech, kdy se řidiči nebudou moci dohodnout se svojí pojišťovnou nebo asistenční službou na odstranění auta v co nejkratší době. Přesná pravidla a časové limity ještě nejsou dány. Naštěstí řidiči zatím právo vyřídit si vše v rámci svých předplacených služeb, například prostřednictvím linky pomoci řidičům 1224, ale i to chce Ministerstvo dopravy omezit. Na podzim 2018 přišel ministr dopravy Dan Ťok s nápadem, jak přihrát další kšeft spřízněným dálničním supům. Ťok chce uzákonil povinný odtah státem určenou firmou. Je nabíledni, že pojišťovna takový, odtah odmítne zaplatit a stát bude tučnou odměnu pro odtahovku vymáhat po řidiči vozidla. Šofér si nebude moci vybrat, ale bude muset platit. 

Další problém motoristovi může způsobit okolnost, že nehoda poškodila dálnici. Pokud se tak stane, tak bude platit tolik, kolik si ŘSD, resp. odtahové služby za opravu dálnice řeknou. Odtahové firmy totiž na základě stejných nevysoutěžených a monopolních smluv provádějí i stavební práce související s likvidací následků dopravních nehod. Takže pokud řidič například na dálnici ohne svodidla, jejich narovnání může stát v zásadě libovolně vysokou částku. Pojišťovna ale z povinného ručení za opravu svodidel libovolnou částku nezaplatí, zvlášť pokud se cena vyšplhá až na několikanásobek ceny obvyklé. Rozdíl opět zaplatí motorista.

ŘSD za stavební práce související s likvidací následků dopravních nehod vyfakturuje řidičům ročně přibližně 40 milionů korun bez DPH. To vše na základě časově neomezených rámcových smluv s odtahovkami. Zákon připouští uzavření rámcové smlouvy na opakující se stavební práce, avšak předpokládá uzavření smlouvy na dobu určitou. Z dalších ustanovení zákona lze dovodit, že touto dobou by měly být maximálně 4 roky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky by podle tohoto výpočtu činila 160 milionů korun bez DPH. S touto cenou by se jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku, kterou měl zadavatel ŘSD povinnost zadat v otevřeném, případně užším řízení. A protože tak ŘSD neučinilo, porušilo zákon a dostalo za to od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže pokutu, která je již v právní moci.

A nešlo jen o platby za likvidaci následků dopravních nehod; že stamiliony na drobné akce na dálnicích proudily jen několika firmám bez otevřené soutěže, odhalil audit malých zakázek na ŘSD. Zde je na místě ŘDS také jednou pochválit, za to, že v říjnu 2106 za rozdělování zakázek odvolalo vedoucího odboru údržby dálnic Miloše Štěpána, který na jejich rozdělování dohlížel.

Nyní však zpět k dálničním odtahům. Na místě je otázka, jaký má ŘSD prospěch z toho, že porušuje zákon. Podle smluv ŘSD za to, že odtahovkám dohazuje „kšeft“, nic nemá. Ale ani kuře zadarmo nehrabe, takže to s tou bezúplatností asi bude nějak jinak. Jedno z mála rozumných vysvětlení je takové, že provize a odměny od dálničních supů kasírují ti „manažeři“ ŘSD, kteří jim zajišťují práci a udržují celý propracovaný systém v chodu.

Kverulant.org se v roce 2015 otevřeným dopisem obrátil na ministra dopravy Dana Ťoka a žádal změnu systému, který parazituje na dálničních nehodách. Náprava tohoto stavu jistě nepřijde ze dne na den, ale s kverulantskou vytrvalostí a nasazením se to může podařit, jako se to Kverulantovi povedlo v kauze SUPOVÉ HL. M. PRAHA. Tam bylo Kverulantovým cílem upozornit veřejnost na nekalé praktiky lovců nehod. To se podařilo a Česká kancelář pojistitelů začala situaci konečně řešit a zřídila Linku pomoci řidičů 1224, aby řidiče ochránila před lovci nehod. A volat na tuto linku Kverulant doporučuje i v případě problémů na dálnicích.

Kverulant.org o celé kauze vydal tiskovou zprávu, která vyvolala slušnou odezvu v médích. V Blesku vyšel v říjnu 2015 článek s názvem  „Dohazujete kšefty drahým odtahovkám,“ který viní sdružení Ředitelství silnic a dálnic. V závěru článku mluvčí ŘSD vyhrožoval Kverulantovi žalobou. Když emoce na ŘSD opadly, napsalo ŘSD dopis, ve kterém slibuje vypsání výběrového řízení na dálniční odtahy.  

Po Kverulantově odhalení ŘSD v polovině prosince 2015 vypsalo veřejnou soutěž na Odstraňování překážek provozu na dálnicích a rychlostních silnicích. Kverulant.org považoval vlastní vypsání tendru za úspěch, ukázalo se ale, že soutěž byla ušita na míru pouze několika firmám. Podezření, že soutěž byla vypsána jen pro několik firem, dobře dokládá i její výsledek. Odtahovky se dohodly a pro každý dálniční úsek předložila nabídku vždy jen jedna z nich. Ani na jedné z 18 částí veřejné zakázky tedy žádná soutěž, ve smyslu předkládání nabídek výhodnějšího plnění potenciálních dodavatelů oproti jejich konkurentům, reálně neproběhla. Kverulant.org to považuje za výsledek kartelové dohody, a proto podal k antimonopolnímu úřadu stížnost na nezákonnost tohoto tendru. Odpověď od ÚOHS tentokrát přišla poměrně rychle. Úřad sice neshledal pochybení na straně ŘSD jako zadavatele, ale podezření, že soutěžitelé uzavřeli zakázanou kartelovou dohodu, je stále prověřováno.

Navzdory evidentní kartelové dohodě odtahových společností uzavřelo ŘSD v září 2016 smlouvy na pěti dálničních úsecích za více než 40 milionů korun. Kverulant.org na podpis smluv a na podezřelé výběrové řízení upozornil i ministerstvo dopravy. V lednu 2017 mu přišla z ministerstva odpověď, že je v naprostém pořádku:

A nejde jen o kartelovou dohodu. Cílem výběrového řízení na poskytovatele odtahů na dálnicích by mělo být zajištění rychlého odtahu nepojízdného vozidla za rozumnou cenu. Toho lze jen těžko dosáhnout, pokud je tendr ušit na míru několika firmám, kterým nejde o bezpečnost na dálnici, ale o to, aby vyinkasovaly za odtah co nejvíce peněz. Dokladem tohoto tvrzení je zásah firmy JEREX na dálnici D1, ke kterému došlo 18. ledna 2016 poté, co se tam na sto šedesátém kilometru převrátil kamion. Přestože byl kamion zcela mimo dálnici a bylo ho možno vyprostit z vedlejší komunikace a na ni, vyprošťovala jej firma JEREX z dálnice a na dálnici. Překážkou provozu tak nebyla havarovaná souprava, ale samotný vyprošťovací jeřáb odtahové firmy. Patky jeřábu zasahovaly po celou dobu vyprošťování od odstavného pruhu přes pravý jízdní pruh až do levého pruhu. Firma JEREX uzavřela jeden pruh dálnice na více než šest hodin. Kolny dosahovaly deseti kilometrů a faktura za vyproštění jistě nebyla malá. 

Předražený odtah není jediný příklad velmi „nadstandardních“ vztahů firmy JEREX s úředníky Na podzim 2016 byl na dálnici D1 při nehodě zničen kilometrovník 254,0. Za jeho výměnu zaplatilo ŘSD JEREX celkem 81 tisíc korun. Kus plechu o velikosti 60 x 30 centimetrů s reálnou hodnotou v řádu stokorun byl samozřejmě vyměněn bez soutěže. To však nebyla zdaleka jediná drobná akce bez soutěže. Takových zakázek bylo za stovky milionů a proudily jen několika firmám. Když to na konci roku 2016 vyšlo najevo, ŘSD muselo odvolat vedoucího odboru údržby dálnic Miloše Štěpána. A to nebyla jediná pozitivní změna, vyvolaná veřejným tlakem.

I Kverulantův tlak přiměl ŘSD v únoru 2017 k podpisu smlouvy s Českou kanceláří pojistitelů o odstraňování překážek na dálnicích D4 a D7. Pokud nebude řidič schopen zařídit si odtah sám, jeho auto odtáhne smluvní partner jeho pojišťovny. Náklady budou zaplaceny z povinného ručení a řidiči nehrozí, že by mu jeho pojišťovaná odmítla hradit náklady na předražený odtah. Když si řidič zavolá sám po poruše či nehodě asistenční službu své pojišťovny nebo třeba automobilky a služba přijede včas, nikomu by naletět neměl. Jenže i po roce 2017 se však vyskytují případy, kdy si ji nezavolá sám, třeba proto, že je zraněný, v šoku nebo nemá havarijní pojištění. Musejí to za něj udělat silničáři, aby auto nebránilo provozu. Pak zavolají některou „ze svých odtahovek“. Dálnici D1 mezi Prahou a Brnem spravují firmy Jerex a Pretol. A pojišťovny s jejich vysokými cenami nemusejí souhlasit a rozdíl pak zaplatí řidič.

Řidičů se v září 2019 zastal ministr dopravy Vladimír Kremlík. „Na konec října svolávám jednání, kterého se účastní zástupci ŘSD, České kanceláře pojistitelů, policie, ministerstva vnitra a budu chtít, aby se celá záležitost ohledně odtahů vyřešila především ve prospěch všech řidičů.“ Kverulant budu tato jednání pečlivě sledovat s cílem definitivně zastavit okrádání řidičů s vydatnou pomocí ŘSD.

Oceňte Kverulantovu vytrvalou snahu zastavit okrádání řidičů a staňte se jeho pravidelným dárcem. Věnujte mu každý měsíc 200 korun. Vašich 200 korun pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým daremKverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc.