Nahoru

EKOSPOL ŽALUJE KVERULANTA O 10 MILIONŮ

Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant.org to považuje za korupční jednání. Podle Ekospolu o korupci nejde a žalobou se domáhá stažení z této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Pomozte Kverulantovi zaplatit si kvalitní právníky.

Bývalý starosta  Prahy 15 Pavel Klega uzavřel s developerem Ekospol  dohodu, že když úřad rychle povolí jeho developerský projekt v Horních Měcholupech, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nic nedostane.

Předvolební sliby o transparentní radnici a o omezení vlivu developerů vystřídala stará kmotrovská praxe, i když to tak po volbách v roce 2014 zpočátku nevypadalo. Nově zvolený starosta Milan Wenzl vzal zpět souhlas Prahy 15 s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na pozemku radnice.

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše, že výstavba a následný provoz bytového domu Nové Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad. Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změnit názor na velký bytový dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. Starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol smlouvu, ve které Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionů korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila. 

Je jasné, že když se pan starosta nebude dostatečně snažit, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane od developera dva a půl milionu, možná ani odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin.

Kverulant.org je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného postavení před zákonem. Kverulant.org má za to, že jednání radnice přesně splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se praví, že ten kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant.org podal trestní oznámení. Obvodní státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant.org jej dopracoval a říjnu 2016 podal znovu nejen na státní zastupitelství a i v srpnu na nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která vznikla sloučením Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK).  Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět  nesmířit a podal další podnět dozorovému státnímu zástupci, aby zákonnost postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Kverulant, coby zástupce daňového poplatníků, kteří byly protiprávním jednáním všech podezřelých osob dotčeni na svém majetku, nemohl považovat za dostačující lakonické zdůvodnění, že se šetřením nepodařilo prokázat spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního deliktu:

Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se „nepodařilo prokázat“ je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce nejede, protože úplatek nevyly určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde Kverulantovi jako z naprosto z jiného světa než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony. Kverulant se odložením svého trestního oznámení stále nechce smířit a připravuje další podání.

Kverulant.org o podání trestního oznámení informoval i média. Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis s názvem Poškozování. Ekospolu především vadí, že se při zadání slova Ekospol do internetového prohlížeče objeví i odkaz na tuto kauzu. Kverulant.org byl a je nadále přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě, na své kauze nehodlá nic měnit a dopisem od Ekospolu se nenechal zastrašit. Následovala žaloba Ekospolu, ve které se Ekospol domáhá stažení z této kauzy z Kverulantova webu.

Ekospol se také dožaduje uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy na internetu za 10 milionů korun. V žalobě Ekospol detailně popisuje, kde všude a jak má Kverulant.org omluvu inzerovat.  Zde je vyčíslení nákladů na tuto inzerci:

Kverulant je přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě. Kverulant je také naprosto přesvědčen, že postupoval správně, když toto chování označil jako korupci. Pokud k tomu Kverulanta nepřinutí soud, tak svoji kauzu Korupce na Praze 15 z webu nestáhne a omlouvat se nebude.