Nahoru

Odstraňme z Prahy billboardový smog

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Ke Kverulantově výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost. Pokud nás můžete podpořit i symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč, budeme vám vděční.

V září 2018, před volbami do pražského zastupitelstva, schválila tehdy končící Rada Prahy podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD. Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s Kverulantem zeptal všech kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí, a přidal i otázku na obecný názor na venkovní reklamu v Praze.  Téměř všichni kandidáti na primátora se vyjádřili proti billboardům v Praze. Zdeněk Hřib, tehdejší volební lídr Pirátů a pozdější primátor, uvedl: „Vizuální smog ničí dojem z veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu.“

Těsně po volbách 2018 odhalil Kverulant dalšího magistrátního billboardového kostlivce.  Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8 000 m2 plochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu 2 miliony korun ročně. Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2  pronajímané plochy. Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho mplochy pro billboard se má pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně. Praha ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř  půl miliardy korun.

Smlouvu pronájmu ploch na pražských mostech a lávkách převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude nejspíš možné až v roce 2022.

Je také důležité zmínit, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město.

Že reklama na mostech je mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou společnost BigBoard uzavřela se společností Jihoměstská majetková. Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru na lávce přes Brněnskou ulici na začátku D1. Ročně za jedinou lávku zaplatí BigBoard 700 tisíc korun, tedy zhruba třetinu celkové částky, co platí jeho dceřiná firma Praze za více než stovku mostů.

Navíc podle stále platných Pražských předpisů z roku 2016 je reklama na zábradlích mostů zcela zakázána. V  § 82 odstavec (5) se praví: „Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení nelze umístit na zábradlí ve veřejném prostranství.“

Zprávu o Kverulantově odhalení tunelu s reklamou na mostech převzala v listopadu 2018 řada novin a serverů a magistrát musel reagovat a radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. „Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství,“ sdělil.

Odhalení této, pro Prahu tak nevýhodné, dohody bylo poslední kapkou k zahájení této kauzy. Kverulant na konci listopadu 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje  fanoušky. Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy.  Koncem října 2018 bylo odstraněno 1656 billboardů, z toho 901 z okolí dálnic. Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org s vydatnou podporou e‑mailů od veřejnosti.

Nevýhodná smlouva na pronájem mostů je však je jedna z mnoha, se kterou se Praha v oblasti venkovní reklamy potýká či potýkala.  V roce 2008 Praha uzavřela smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smlouvy. Smlouva mezi magistrátem JCDecaux  končí v roce 2022. Kverulant v létě 2018 zjistil, že Praha se ji nechystá prodloužit a bude hledat novou firmu koncesním řízení. To, co vypadá jako dobrá zpráva, má jednu podstatnou vadu na kráse. Návrh je ušit na míru jiné  billboardové firmě, společnosti  BigBoard.  Autorem návrhu podmínek koncesionářského řízení je Ivo Mates, který několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 patřící právě firmě BigBoard. Kverulant na úředníka i na korupčníky z BigBoardu podal trestní oznámení a  dál sleduje celou situaci.  Podrobnosti nalezete v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ.

 

Na jaře 2017  Kverulant.org zase pro změnu odhalil, že billboardáři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň.  Křiklavým příkladem byla situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova. Tam na pozemcích patřících Praze došlo uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukověizolační a prachověizolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Kverulant v dubnu 2017 podal v této věci České inspekci životního prostředí podmět k zahájení správního řízení. Inspekce provedla na základě Kverulantova podmětu šetření a konstatovala, že „stromové dřeviny mají korunu zakráceny podle hrany billboardu tak, aby je nezakrývaly. Dotčena je více než 1/3 korun stromů. Byly provedeny podstatné a trvalé zásahy snižující společenskou, estetickou a ekologickou funkci dřevin.“ Inspekce Kverulanta dále informovala, že se jí zatím nepodařilo vypátrat viníka, ale pracují na tom. Kverulant chápe, že z hlediska je práva je třeba viníka řádně usvědčit, nicméně Kverulant je naprosto přesvědčen, že nezákonné poškození veřejné zeleně si objednal majitel billboardů, firma BigBoard. 

Další, obzvláště obtěžující a odpudivou formou reklamy, která by měla z hlavního města zcela zmizet, jsou LED billboardy. Obří obrazovky, které iritují nejen Kverulanta, ale nejspíš většinu obyvatel Prahy. Plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť. Říká o nich: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“  Další podrobnosti o LED billboardech naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU.

Vzápětí po tom, Kverulant vyzval vedení  Prahy, aby konečně vyčistilo Prahu od  billboardového smogu se ke Kverulantově výzvě se připojil spolek Holešovičky pro lidi, zastupující více než 600 obyvatel této lokality. I tento zapsaný spolek odeslal dopis primátorovi a radním a požádal je o pomoc s odstraňováním vizuálního smogu a zejména billboardů z území Prahy. Předseda spolku Michal Trník v dopise píše:  „Věřím, že nová koalice, na rozdíl od té předchozí, má pro tento krok všechny předpoklady. I proto s velkou nadějí čekáme na kroky nového magistrátu a věříme, že nové vedení Prahy chápe, jak má vypadat moderní metropole bez vizuálního smogu, který paradoxně pomalu mizí od dálnic, ale v památkově chráněné zóně Hl. města Prahy není problém na něj narazit téměř na každém kroku.“

Koncem listopadu 2018  se ke Kverulantově výzvě se tento týden připojilo i občanské sdružení NECHCEME BILLBOARDY. Předseda sdružení Ing. Štěpán Fiala v dopise primátorovi a radním píše: "Věříme, že díky Vaší nové koalici má Praha šanci vypořádat se s neblahým dědictvím posledních zhruba deseti let, kdy zde venkovní reklama nekontrolovaně bujela a zaplavila město tisíci nových ploch, od často nelegálních plachet a cedulek až po agresivní obří bigboardy hustě lemující většinu pražských výpadovek. Například jen v roce 2010 pronajala RHMP v čele s primátorem Bémem více než 1 500 městských pozemků za účelem provozování reklamních zařízení s plochou od 9 do 20 m2. K výraznému omezení reklamního smogu by přitom stačilo udělat tři relativně jednoduché kroky, které nevyžadují žádné legislativní změny“ Těmito kroky jsou:

1) Neprodlužovat smlouvy na pronájem městských pozemků k provozování reklamy. Pochopitelně, toto opatření sníží příjmy pražského rozpočtu. Nicméně tuto skutečnost je nutné spíše než jako ztrátu příjmů chápat coby investici do kultivace veřejného prostoru a bezpečnosti silničního provozu. Není nezbytně nutné rušit úplně všechny nájemní smlouvy – město může vytipovat část pozemků, kde venkovní reklama není tolik rušivá a tyto nadále pronajímat.

2) Začít důsledně odstraňovat nelegální reklamu. V současnosti je proces odstraňování černých reklam, který má fakticky provádět TSK, velmi zdlouhavý a neefektivní (podrobněji  článek). Systematickým odstraňováním reklam by měla být pověřená specializovaná firma (ať už soukromá či k tomu účelu založená městská). Jistě by pomohla i pasportizace reklamních ploch, jejíž výstupem by měl být seznam povolených nosičů, s odkazy na příslušná povolení či nájemní smlouvy. Odstraňování nelegálních reklam umístěných bez řádné nájemní smlouvy na městském majetku by pak mohlo být daleko rychlejší, protože by nebylo potřeba absolvovat administrativně složitý proces stanovený Zákonem o pozemních komunikacích (tj. tyto reklamy je možné odstranit bez předchozí výzvy silničního úřadu). I veřejnost by měla mít možnost nelegální nosiče jednoduše nahlašovat, např. prostřednictvím portálu Změte.to.

3) Přimět stavební úřady dodržovat omezení venkovní reklamy stanovené v Pražských stavebních předpisech. PSP obsahují několik regulačních opatření ve vztahu k venkovní reklamě (byť po nátlaku billboardových firem poměrně omezených). Vzájemný odstup mezi reklamními poutači nad 4 m2 musí být roven nejméně trojnásobku plochy většího z poutačů, minimálně 100 m. Stejně tak není možné poutače s plochou nad 4 mumísťovat v památkových rezervacích a zónách nebo např. v parcích či na zábradlích ve veřejném prostranství. 

Zdá se, že Kverulantova výzva nakonec nezůstala oslyšena. V lednu 2019 prohlásila Praha ústy svého radního pro majetek Jana Chabra, že Praha chce odstranit billboardový smog. Více již v reportáži televize Prima:

Kverulant dobře ví jak daleko je od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných a proto pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim nejen jejich sliby, ale i jejich zákonné povinnosti. V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy. Tento zákaz se týká i Prahy. I Pražský magistrát coby silniční správní úřad měl již  k 1. září 2017 odstranit 59 nelegálních reklamních zařízení podél silnic I/4, I/7 a I/8 na úsecích, které vedou Prahou.

Kverulant na to magistrát několikrát upozorňoval. Ten se však vymlouval, že čeká na vyjádření Ústavního soudu, kam se v roce 2017 obrátila skupina sedmnácti senátorů s návrhem zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. V únoru 2019 však Ústavní soud návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů rázně zamítl. Následně se Kverulant znovu obrátil na primátora Prahy na všechny členy rady a na vybrané magistrátní úředníky, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu. 

Jak už bylo uvedeno od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných dlouhá cesta a proto bude pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim jejich sliby. Pokud si i vy přejete, aby se naše hlavní město konečně zbavilo ostudně přebujelého reklamního smogu, můžete Kverulantovi účinně pomoci.  Stačí, když si vyberte někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost

Vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby nám můžete pomoci i finančním darem. Nebo začněte podporovat Kverulanta v jeho boji proti billboardům alespoň symbolickou měsíční částkou 100 Kč.  Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Váš dar jde z marže obchodníka.