Nahoru

Předsedkyně ČTÚ je v ukázkovém konfliktu zájmů

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková je v přímo učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podniká v devíti firmách.  Kverulant.org vyzval vládu k jejímu okamžitému odvolání ze všech funkcí. Oceňte Kverulantův boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a začněte ho podporovat symbolickou částkou 100 Kč měsíčně. 

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, radiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a ČTÚ rozhoduje o miliardách. V čele úřadu stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři.

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 hrubého. Předseda rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno:

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu 2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 jmenovali předsedkyní ČTÚ.

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši 1 mld. Kč. Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem přisátých na stát nechce.

Kverulant počátkem února 2020 vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Na konci února přišlo Ministerstvo spravedlnosti se zprávou, ve které uvádí, že provedlo právní posouzení a došlo k závěru, že  Továrková není ve střetu zájmů a během třiceti denní zákonné lhůty, tedy již na počátku prosince 2019 opustila všechny firmy, ve kterých působila. To je docela šokující informace, zvlášť uvážíme-li, že vymazání z obchodního rejstříku trvá přibližně pět dnů a ještě 24 února 2020 Továrková figurovala ještě v pěti firmách. Kverulant si od ministerstva vyžádal kopii právního posouzení dle zákona o poskytování informací. Je docela zvědavý jakým kouzlem došli podřízení  Marie Benešové k tak očividné lži. 

Kverulant se konfliktem zájmů členů rady ČTÚ nezabývá poprvé. Nejprve, v jeho kauze Jak je důležité nemít Filipa, šlo o to, že se Ondřej Filip stal v červenci 2013 členem rady Českého telekomunikačního úřadu, ale zároveň nepřestal být výkonným ředitelem konsorcia soukromých firem. Ondřej Filip tak rovněž stanul v učebnicovém konfliktu zájmů, a proto si Kverulant vytkl za cíl jeho odchod z rady ČTÚ. Toho se Kverulantovi v září 2014 podařilo dosáhnout. Podruhé se, v červnu 2015, členem rady ČTÚ stal Jiří Peterka.  Přesto byl i on nadále členem konsorcia soukromých firem. Z pozice odstoupil, teprve když Kverulant veřejně upozornil na jeho konflikt zájmů. Na tomto místě je třeba konstatovat, že konflikty zájmů obou pánů dosti blednou v porovnání s chováním Hany Továrkové.

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů vysokých státních úředníků. Věnujte nám každý měsíc 100 korun. I vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Pomoci můžete i jednorázovým darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Můžete ho podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.