Nahoru

Rathovy předražené autobusy

Středočeský kraj již od dob Davida Ratha zajišťuje dopravní obslužnost za stovky milionů korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je už od roku 2010 vypsání transparentního výběrového řízení na tuto službu. To se mu bohužel nedaří a dopravní obslužnost je rok od roku dražší. V roce 2017 už bude pravděpodobně stát téměř 900 milionů korun. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a staňte se i vy jeho dárcem.

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel daného kraje, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče.

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství:

Dle úředníků Středočeského kraje by se totiž mohlo stát, že zveřejněním těchto údajů by mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci, a ti by následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru má kraj v tomto případě mnohem větší starost o firmu, od níž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání státních zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro stát, potažmo kraj, ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování kvality, je to přeci jen dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací odvolal na Ministerstvo vnitra ČR. Leč marně. 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“  nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy byly uzavřeny za působení hejtmana Ratha, který nejprve nahradil všechny úředníky, kteří to měli na starost, svými lidmi. Všechny smlouvy platí 10 let. Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliard Kč. A přestože pan doktor Rath už dávno není středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platí dál. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě kterých byla dopravní obslužnost realizována v roce 2014:

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, najdou se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdí s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr:

Nejdražší dopravce „potřebuje“ 31,79 Kč za kilometr:

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a ne jedna hopsa hejsa do Brandejsa a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách je démonických 666 %. 

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 miliónů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 byly 665 milionů  a v roce 2105 činily tyto náklady 700 milionů. Za první tři čtvrtletí roku 2016 utratil kraj za dopravní obslužnost 567 milionů. To odpovídá ročnímu nákladu ve výši 756 milionů korun.  To však pouze za těžko představitelného předpokladu, že do cen dopravců nebude promítnuto navýšení mezd řidičů o 40%, které v říjnu 2016 schválila vláda.

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupají. Stoupají i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok to už bylo zase o něco víc a to 15,92 Kč. Rok 2016 pravděpodobně přinese navýšení na nejméně na 16,91 Kč za kilometr.      Vedle toho samozřejmě ještě dopravci vybírají od cestujících jízdné. Představme si, že by dopravci všichni jezdili i v roce 2016 za průměrnou cenu z roku 2010. Jen to by představovalo roční úsporu 144 milionů korun. Představme si dokonce, že by všichni jezdili za nejlevnější cenu z roku 2010 4,77 Kč za kilometr. Kraj by pak stála dopravní obslužnost v roce 2016 jen 213 milionů korun. Jinými slovy, kraj by mohl ušetřil daňovému poplatníkovi ročně částku mezi 144 a 542 miliony korun. Za 10 let by to mohlo být 1,4 až 5,4 miliardy Kč. Cestou k těmto úsporám a nižším cenám je jistě organizace výběrových řízení. Že tato cesta funguje, dokazuje už od roku 2004 Jihomoravský kraj. Zdá se, že tam jezdí autobusoví dopravci za vůbec nejnižší cenu v republice. Výběrovým řízením by se také zásadně zmenšil prostor pro korupci.

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Podal podněty k Úřadu pro hospodářskou soutěž, ombudsmanovi a na ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy.

Výsledek se nakonec dostavil. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal výběrové řízení. Výběrové řízení se mělo uskutečnit v létě 2012. Po celou dobu totiž mělo oznámení viset v Bruselu na vývěsce Evropské unie.

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím porušuje zákon. Ročně za autobusy platí Středočeský kraj skoro 700 milionů korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. To je velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. Tomuto pokušení Robin Povšík patrně podlehl.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Nařízení stanovilo pro smlouvu o veřejné službě nařídit povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanoví, že se tak má stát nejpozději do 3. prosince 2019.  Vše však nasvědčuje tomu, že Středočeský kraj s výběrovým řízením příliš nepospíchá.

Nevypisování nových výběrových řízení jednoznačně zvýhodňuje stávající dopravce a konzervuje vysoké ceny, a to nejen ve středočeském kraji. Například V Libereckém kraji je předmětem kritiky Kverulantových kolegů z CENTRA NEZÁVISLÉ INVESTIGACE (CNI) situace, kdy stávající tři dopravci, mezi nimiž dominuje BusLine, jezdí za ceny daleko vyšší ceny než ostatní dopravci.  Podle CNI doplácí Liberecký kraj na tu tuto situaci mezi 14 až 40 miliony korun.  

Jak už bylo uvedeno, v říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Ze současných 71,60 korun za hodinu na 98,10 korun. Vše nasvědčuje tomu, že to zvýšení mezd povede pouze k dodatkům o navýšení ceny pro dopravce bez výběrového řízení a  bude to znamenat, že dopravní obslužnost bude ještě dražší. Za celou republiku půjde zhruba o miliardu korun navíc. Podle CNI se za zdánlivě dobrým koncem pro „autobusáky“ ale skrývá lobbistický příběh, jenž se neodvíjí od zájmů odborářů, ale od zájmů velkých dopravců disponovat větším balíkem peněž z veřejných rozpočtů. V čele těchto dopravců je dle CNI právě BusLine, třetí největší autobusový dopravcem v zemi. Firma BusLine, která své vlastníky dlouhé roky skrývala v daňových rájích, si vybudovala silnou pozici díky síti vztahů s městskými a zejména krajskými politiky i zdejšími významnými podnikateli. Více naleznete na webu našich kolegů v kauze Dopravní obslužnost – podnikání bez rizika? Mimochodem "autobusáci" na tom nejsou nijak špatně. V roce 2016 pobírali mzdy ve výši 32 až 33 tisíc korun čistého.

Kverulant je přesvědčen, že vypsání výběrového řízení na dopravní obslužnost by krajům mohlo ušetřit opravdu hodně peněz. A ty se budou hodit, třeba až bude kraj muset zaplatit svoje miliardové dluhy. Například zde zmíněné Střední Čechy jsou třetím nejzadluženějším krajem v ČR. V roce 2012 dlužil Středočeský kraj 3,5 miliardy korun. To bylo 2 761 Kč na každého jednoho obyvatele Středních Čech. Na začátku roku 2016 už dlužil necelých 5 miliard korun. Na jednoho Středočecha to dělalo zhruba 3 600 korun.

Kverulantovi už nezbývá mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich je napsat jim. Podzimní volby roku 2016 přinesli Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant.org ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy nebude a na jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší.  Jak už bylo uvedeno, v říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40%. Středočeský kraj se s tímto zvýšením mezd vypořádá pouze tím, že dopravcům přisype 124 milionů korun. Náklady na dopravní obslužnost se tak za rok 2017 pravděpodobně vyšplhají k 900 milionům korun. Ty samozřejmě zaplatí daňový poplatník.

Pokud si i Vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi hospodařit výrazně hospodárněji, můžete podpořit Kverulantovo úsilí. Staňte se i Vy Kverulantovým pravidelným dárcem. Věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímuKverulanta můžete podpořit i jednorázovým darem. Čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.