Nahoru

ŘSD - podivné smlouvy o billboardech


Cílem Kverulanta bylo přimět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k výpovědi všech smluv s majiteli dálničních billboardů. To se Kverulantovi nepodařilo, protože bývalý ředitel ŘSD Alfred Brunclík naopak podepsal v roce 2010 s billbordáři smlouvu novou, za což si později vysloužil trestní stíhání. Ale díky Kverulantově kampani odstranilo ŘSD do září 2015 celkem 578 billboardů. Z toho 183 z dálnic a 395 ze silnic I. třídy. Navíc byla v květnu 2012 přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely by billboardy počínaje 1. září 2017 měly zmizet od dálnic a silnic I. třídy. Oceňte Kverulantovy úspěchy a podpořte jej finančním darem

 

 

 

 

 

 

 

 

Kverulant se zabývá odstraňováním billboardů hned v několika kauzách. Při srážce s billboardem u nás zahyne přibližně deset lidí ročně. Billboardy nám kradou krajinu a jejich povolování je často spojeno s korupcí.

V létě 2010 se Kverulantovi podařilo získat většinu smluv, které ŘSD uzavřelo s majiteli billboardů - přehled smluv je ke stažení zde. Tyto smlouvy jsou značně výhodné pro majitele billboardů, nikoli však pro daňového poplatníka. Podle těchto smluv měl stát z jednoho billboardu roční příjem asi 20 tisíc Kč, zatímco majitelé odhadem 220 tisíc Kč. Jenže podle tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty billboardáři neplatili ani to

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kdyby jen to. Smlouvy obsahují i další nevídané výhody pro majitele billboardů. Tak například ŘSD se zavázalo panu majiteli reklamních nosičů, že reklamního koláče nikdo nebude ujídat.

 

 

 

Ministerstvo dopravy nejdřív tvrdilo, že smlouvy jsou pozůstatkem devadesátých let a že by je rádo vypovědělo, ale ono to nejde. A že prý posledních několik let již tyto smlouvy nejsou prodlužovány. Ministerstvo lhalo. Nejen že smlouvy byly prodlužovány, ale dokonce ještě v roce 2010 byly uzavřeny smlouvy nové. Na osm let s firmou News Outdoor a na 80 míst u dálnic a silnic. Do roku 2019. S tou samou firmou, která má již od devadesátých let téměř monopol. Více v reportáži ČT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy také tvrdilo, že smlouvy nelze vypovědět bez značných sankcí vůči státu. Kverulantovi právníci smlouvy prozkoumali a došli k jinému závěru. Například smlouvu s agenturou QUO (nyní News Outdoor) lze vypovědět naprosto bez pokut. Přitom tato smlouva povoluje 476 billboardů a 23 mostních konstrukcí podél D1. Tedy asi 25% billboardů na dálnicích a rychlostních silnicích.

Kverulant v létě 2010 vyzval ŘSD, aby smlouvy vypovědělo. ŘSD se rozhodlo mlžit a mlžilo téměř až do konce roku 2010.

Kauza se ocitla na mrtvém bodě. Že by se ŘSD bálo smlouvy vypovědět? Nebo že by celá věc měla ještě jiné, korupční pozadí? Kdyby ŘSD nevypovědělo klíčovou smlouvu do konce roku 2010, došlo by k jejímu automatickému prodloužení do 31. 12. 2013.

 

 

 

 

 

Kverulant se o své pochybnosti o postupu ŘSD a zejména jeho generálního ředitele Švorce podělil s novináři. Pan generální patrně dospěl k závěru, že bude lépe, když nebude novinářům nic vysvětlovat a raději slíbí, že ŘSD smlouvy vypoví. Po několika dnech ŘSD dokonce potvrdilo, že smlouvy byly skutečně vypovězeny.

Kverulantův tlak a dotazy novinářů patrně vyděsily ředitele Švorce natolik, že ještě přihodil slib, že v prvním čtvrtletí 2011 odstraní dalších 440 billboardů, protože neodpovídají smluvené velikosti a nesplňují bezpečnostní normy nebo jsou instalovány nelegálně.

V únoru 2011 nebyl odstraněn jediný billboard, přesto ještě 2. 2. 2011, ředitel ŘSD Švorc ujišťoval, že do konce března stihnou odstranit oněch slíbených 440 kousků.

A ve stejném pořadu Českého rozhlasu ještě znovu zopakoval, že smlouvy na billboardy byly skutečně vypovězeny:

Kverulant zjistil, že ŘSD odstranilo za celý rok 2011 celých pět billboardů. To je stejný počet odstraněných billboardů jako měl v té době na svém kontě Kverulant.

Kverulant se domníval, že téměř dvacet let trvání největší nájemní smlouvy na billboardy je minulostí. Kverulant se domníval, že do začátku března roku 2012 by měla zmizet nejméně čtvrtina, tedy 476 billboardů a 23 mostních konstrukcí podél dálnic D1, D2 a D11. Kverulant se mýlil, ŘSD mu celý rok lhalo. Smlouvy vypovězeny nebyly. Více v reportáži televize Prima:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŘSD klíčovou smlouvu do konce roku 2010 nevypovědělo. Naopak ještě v únoru 2010 tuto smlouvu prodloužilo novým smluvním dodatkem o šest let. Tedy do 31. 12. 2016. Po uzavření tohoto dodatku už není opravdu jednoduché smlouvy ze strany ŘSD bez sankcí vypovědět. Dva bývalí čelní představitelé ŘSD za to nejspíš skončí před soudem. Státní zastupitelství v dubnu 2016 podalo obžalobu na dva lidi kvůli nevýhodnému pronájmu billboardů u dálnic a rychlostních silnic. Vinilo je z porušení povinnosti při správě cizího majetku, zčásti ve stadiu pokusu. Škoda způsobená Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dosáhla přibližně 250 milionů korun, obviněným hrozí až osm let vězení. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 4. Obžalovaným je kladeno za vinu, že v roce 2010 za ŘSD měli sjednat nevýhodné pronájmy reklamních ploch kolem dálnic a rychlostních silnic. Pokud budou oba obvinění uznáni vinnými, mělo by to automaticky znamenat i zneplatnění smluv, protože jejich podepsání bylo kriminálním aktem a nikoli projevem svobodné vůle managementu, který nakládal se svěřeným majetkem s péčí dobrého hospodáře. Proto Kverulant již o zneplatnění smluv usilovat nebude. Navíc v roce 2012 byl s Kverulantovým přispěním přijat zákon, který s účinností od roku 2017 zakazuje všechny billboardy jak na dálnicích, tak na silnicích I. třídy.

Kverulantovi se sice nepodařilo dosáhnout hlavního cíle v této kauze, ale díky jeho kampani odstranilo ŘSD celkem 578 billboardů. Z toho 183 z dálnic a 395 ze silnic I. třídy. Kauza proto byla uložena do Kverulantova archivu. Pokud i vy považujete téměř 600 odstraněných billboardů za slušný úspěch, můžete Kverulanta finančně podpořit. Kverulant zdvořile prosí i o finanční podporu svého úsilí i Vás. Věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit nás můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.