Nahoru

Tunelování majetku Prahy 15

Praha 15 prodává pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Cílem Kverulanta je zabránit tunelování obecního majetku a podal v této věci trestní oznámení.  Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z Prahy 15 pravidelným symbolickým darem ve výši 100 Kč.

Praha 15 má ve fixlování slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar.

V roce 2015 uzavřel starosta Prahy 15 Milan Wenzl s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala.

V roce 2008 tehdejší starosta Jiří Petříš zařídil pro svého syna Aleše Petříše stavební povolení na autobazar. Nejprve bylo vydáno stavebního povolení a teprve pak následovalo vydání územního rozhodnutí. Když si Kverulant.org stěžoval, že takový postup je jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební povolení.

Na podzim 2018 vytvořily na Praze 15 koalici ANO, ODS a TOP 09. Vítěz voleb, protideveloperská Patnáctka náš domov, skončila v opozici. Starostou zůstal Kverulantovi dobře známý Milan Wenzl, bývalý člen ODS, nyní člen ANO, který městskou část řídil i v uplynulém volebním období. A staronový starosta radostně pokračoval v rozprodeji obecních pozemků. 8. listopadu 2018 podepsal záměr prodat areál v hodnotě desítek milionů korun o ploše více než 10 630 m2 bývalé vodárny v ul. V Chotejně včetně všech stavebních objektů i tenisových kurtů napřímo jedinému zájemci Aleši Petříšovi, synovi někdejšího starosty Prahy 15 za ODS.

Na prodeji není znepokojivé jenom to, že kupujícím má být se kreativní šikula Aleš Petříš. Ještě více znepokojující je skutečnost, že rozsáhlý pozemky jsou prodávány značně pod cenou. Pozemek je záměrně územním plánu zařazen v kategorii TVV „vodní hospodářství“ a nikoliv jako stavební parcely. Až si kmotr Petříš pozemky koupí, dokončí Praha 15 již rozjetou změnu územního plánu a cena pozemků raketově vyletí a na úplatcích tak  Petříš bude moci rozdat desítky milionů korun.

Na stanovení ceny byly zpracovány hned tři znalecké posudky. Ten první z 20. 10. 2017 určil cenu 39,5 milionů korun. Pak si Praha 15 nechala vypracovat posudek nový. Dne 23. 10. 2018 stanovil nový posudek cenu na 25,8 milionů korun. Původní znalecký posudek prý neodpovídal platnému územnímu plánu a nebyly v něm zahrnuty náklady na odstranění staveb nádrží na vodu, nutnost dalších oprav, vybudování nové trafostanice, přístup k pozemkům přes pozemky Aleše Petříše a podobně. Tomu však Kverulant naprosto nevěří. Naopak je přesvědčen, že nový posudek byl zadán a vypracovaná po intervenci Petříše a smyslem nebylo nic jiného než radikální snížení ceny. Kverulant je také přesvědčen, že hlavními argumenty, který Petříš použil, byly úplatky. Protože političtí marketéři věří, že stokrát opakovaná lež se nakonec stane pravdou, nechala si Praha 15 v březnu 2019 vypracovat ještě jeden posudek ještě jeden. Ten došel k ceně 28 milionů korun.  S cenou v prvním posudku stanovenou na 40 milionů korun se tento posudek vypořádal tak, že na pozemky a stavby na nich sice mají hodnotu 40 milionů korun, ale ty asi bude kupující chtít zbourat a bourání vyjde na 12 milionů korun, které je třeba od původní ceny odečíst.

Když se do celé kauzy vložil Kverulant, Alešovi Petříšovi na chvíli povolily nervy a rozhodl se, že „od koupení odstoupí“, o čemž napsal Praze dopis:

Ale kreativní šikulové nebývají ve svých názorech příliš pevní. A tak si to pan Petříš do týdne rozmyslel. V dopise Praze 15 vysvětluje, že se setkal s vnukem Aloise Švehly a ten mu pogratuloval, že jeho děd byl panským kočím, a tak ho nějaký Kverulant, a tím méně jeho zakladatel a ředitel Vojtěch Razima, přece nemůže rozhodit. A nekoupit areál bývalé vodárny by bylo „zradou všeho, pro co jsem já, můj táta, ale i celá naše rodina, žili“.

Když se o podezřelý projekt začal zajímat Kverulant, nechala si Praha 15 přeložit nabídky na odkup areálu od více zájemců.  Kupodivu, nikdo nenabídl více než starý známý Petříš. Petříšova nabídka činila 29,4 milionů korun. Ostatní dva zájemci byli těsně pod ním. Jeden nabídl  částkou 28,4 miliony a další 27,6 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že za všemi nabídkami ve skutečnosti stojí zase jen Aleš Petříš a jeho radniční kamarádi a podal na ně trestní oznámení. Trestní zákon na takové jednání pamatuje § 257 Pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži. Tam se  píše, že (1) Kdo se dopustí pletich v souvislosti se zadáním veřejné zakázky nebo s veřejnou soutěží tím, že d) na základě dohody s jiným zájemcem nebo uchazečem vyvíjí činnost směřující k zadání veřejné zakázky za nepřiměřeně vysokou nebo jinak nevýhodnou cenu, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  

Na Kverulantovo trestní oznámení zareagovala radnici dosti bizarním způsobem. Místo, aby počala, až doběhne změna územního plánu z kategorie vodního hospodářství na stavební pozemky a cena prodávaných pozemků se raketově zvýšila, schválila na konci března konání nového výběrového řízení. Areál však nebude prodán nejvyšší nabídce, ale je stanovena pevná cenou 28,4 milionů korun. Areál získá ten, kdo přeloží nabídku, která nejlépe vyhoví „zájmům a potřebám městské části Praha 15“. Jaké přesně tyto zájmy a potřeby jsou, není v podmínkách výběrového řízení uvedeno. Lze se však domnívat, že hlavním zájmem je vyhovět kmotru Petříšovi a hlavní potřebou je rozdělit si na úplatcích rozdíl mezi prodejní cenou 28,4 milionů a cenou skutečnou, která se podle Kverulantova odhadu pohybuje hodně přes 60 milionů korun. Ze schválení bizarního výběrového řízení natočil Kverulant krátkou reportáž:

Natočení a uveřejnění výše uvedené reportáže vyvolalo u kmotrů Prahy 15 silnou reakci. Radnice si z veřejných peněz nechala od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k mimořádnému jednání Rady MČ Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a městská rada uložili starostovi Wenzlovi ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit nejpozději do 9. dubna na Kverulanta trestní oznámení.

Kverulant se dle zákona o svobodném přístupu k informacím domáhal poskytnutí kopie analýzy a trestního oznámení. Také se dotazoval na kolik tyto písemnosti, placené z veřejných peněz, přišly. Radnice mu tyto informace omítla poskytnout a Kverulant na korupčníky podal stížnost pro porušování zákona. Kverulant se totiž nenechá zastrašit a dál odmítá smířit s porušováním zákonů, s dalším arogantním tunelováním obecního majetku a bude proti partě kmotrů a korupčníků na Praze 15 bojovat dál.  Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z Prahy 15 pravidelným symbolickým darem ve výši 100 Kč. Kverulant bude velmi vděčný i za jednorázový příspěvek na svoji činnost. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.