Nahoru

Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku

Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z Pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vrcholný management pražského dopravce podepsal několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu, vyhození viníků a k podání trestního oznámení. Oceňte Kverulantovu odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a staňte se jeho dárcem.

V druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 miliardy korun,  které byly zadány bez výběrového řízení.

V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1 2020 ÷ 2034“.  Za tímto málo srozumitelným názvem se skrývá servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. bylo stanoveno, že „celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH“. Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH. A pokud nebude tato smlouva ukončena, bude fakturování pokračovat až do roku 2034.

Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033“. Jde o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda Transporation za 7,5 miliardy korun.  I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkem. Následně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun. Pokud se nic nestane, bude vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033.

Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zadokumentovat, je smlouva na právní služby v rámci projektu „MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU“.  I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.

Celkem bylo v těchto zadokumentovaným případech zatím namísto 4,5 milionu korun (5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik. Jenže Dopravní podnik uzavřel s advokáty ROWAN LEGAL smlouvy za celkem 40,2 milionu korun. Pokud by na všechny tyto smlouvy byl uplatněn stejný kriminální model, tak by z dopravního podniku bylo vyvedeno závratných 155 milionů korun.

Všechny výše uvedené dodatky uzavřel 17. srpna 2018 za Dopravní podnik tehdejší předseda představenstva a generální ředitel Martin Gillar a místopředseda představenstva Ladislava Urbánek. Martin Gillar se ředitelem a předsedou představenstva podniku stal v první polovině roku 2016. Do funkce ho dosadilo hnutí ANO. Po volbách 2018 byl na konci roku nahrazen novým ředitelem Petrem Witowskim. Na odchodnou tehdy Gillar dostal více než dva miliony korun. Šlo prý  o částku, na kterou měl nárok podle své manažerské smlouvy. Místopředseda představenstva a zároveň dopravní ředitel Ladislav Urbánek však tehdy vyměněn nebyl  a ve funkci je stále. „Ve své funkci je dlouhodobě a v současnosti je podle mě nenahraditelný. Navíc nechceme destabilizovat dopravní podnik, proto veškeré personální změny musíme dělat s rozvahou,“ řekl tehdy další člen dozorčí rady a také náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN). Ten zná prostředí v dopravním podniku dostatečně, neboť byl v dozorčí radě už v minulém volebním období, tehdy ještě jako nominant Trojkoalice (tehdy Zelení, STAN, KDU-ČSL).

Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL podepsal všechny uvedené smlouvy i následné dodatky jednatel Martin Janoušek. Ten měl 23. prosince 2019 tehdejšímu ministru dopravy Vladimíru Kremlíkovi nabídnout úplatek ve výši 1,5 milionu korun. Kremlík to řekl serveru Seznam Zprávy. ROWAN LEGAL získala na ministerstvu dopravy zakázky právě za Kremlíkova působení. Kremlík v ROWAN LEGAL dříve působil jako advokátní koncipient a podle informací deníku Zdopravy.cz na získání smluv pro ROWAN LEGAL velmi tlačil.

Kverulant v březnu 2020 vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Dle jeho názoru by měl především dostat okamžitou výpověď dopravní ředitel Ladislav Urbánek. Ten by také měl být odvolán z postu místopředsedy představenstva. Souběžně s tím by měl jediný akcionář DPP, Hlavní město Praha, zastavit plnění ze všech smluv se společností ROWAN LEGAL, nechat provést audit těchto smluv a podat trestní oznámení. Audit by měl vyčíslit škodu, ke které došlo, a ta by měla být vymáhána po všech členech statutárních orgánů, kteří za tento podvod nesou odpovědnost. Rada hlavního města by se také měla zamyslet na dalším působením radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha Sobě) a od prosince 2018 předsedy dozorčí rady Dopravního podniku. Je těžké uvěřit, že by o vyvádění peněz nevěděl. A pokud nevěděl, měl by být odvolán pro neschopnost.

První reakce vedení magistrátu však nevzbuzují naději, že tunel bude zastaven a viníci potrestáni. Mail z 25. března 2020 od Jiřího Hoskovce, vedoucí poradců primátora naopak dává tušit, že sežrání zelí bude vyšetřovat partička kozlů: „Vážený pane řediteli, děkuji vám za váš podnět, byl předán k vyřízení příslušnému kontrolnímu orgánu, tedy dozorčí radě dopravního podniku. O dalších krocích vás tato bude informovat.“ Ani tiskové prohlášení  Dopravních podniků z 31. března 2020, které tvrdí, že k žádnému vyvádění peněz z DPP nikdy nedošlo a  v žádném případě nedošlo ani k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, nedává mnoho nadějí na řádné vyšetření celé věci. Kverulant bude další vývoj pečlivě sledovat a pokud budou primátor a Rada hlavního města Prahy nečinní, podá trestní oznámení a stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti sám. 

Management pražských podniků je notorickým tunelářem veřejných rozpočtů. V roce 2013 si přichystal výjimečně předraženou zakázku na dodávku ostrahy svých objektů pro předem připravené vítěze. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit, a v červnu 2015 dokonce i zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Kverulantova vytrvalost a odvaha byly důležitým faktorem úspěchu v této kauze. Jen vytrvalost a odvaha však nestačila a nebudou stačit ani tentokrát. Potřebujme i trochu peněz na právníky, na provozování webu, na účetní… Proto Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí i v této kauze. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc