Krajské ředitelství Karlovarského kraje – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě

Krajské ředitelství Karlovarského kraje - vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě