Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy – vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě

Krajské ředitelství Policie hl. m. Prahy - vyhodnocení použití donucovacích prostředků v dopravě