Nahoru

O Kverulantovi

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant, který se do takových kauz systematicky již od roku 2009 pouští. Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a dosahujeme konkrétních, pozitivních změn ve veřejném životě. Kverulant ctí právní řád, pochybné postupy se mu příčí. Jeho silou je důkladné využití všech zákonných možností, zájem a podpora veřejnosti. Kverulant podává návrhy, stížnosti, žaloby, petice všem možným institucím. Obtěžuje orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Dílčí úspěch ho neuspokojí. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku a proto si zaslouží vaši podporu.

Obecně prospěšná organizace Kverulant.org byla zapsána do soudního rejstříku dne 23.07.2009 s IČ 28925165. Členy správní rady jsou pánové Ing. Daniel Ryvola, RNDr. Václav Šrámek a Ing. Aleš Masner. Členy dozorčí rady pak pánové Ing. Roman Plachý, Ing. Štěpán Fiala a Ing. arch. Jan Holna. Ředitelem se stal Ing. Vojtěch Razima. Právě ředitel Razima byl v lednu 2016 hostem projektu Civilcourage. Vzniklo videointerview, ve kterém se dozvíte nejen, jak byl Kverulant založen, ale i jak pracuje a jakým kauzám se věnuje.

Jak už bylo řečeno, když mocní s veřejností někdy fér, bráníme ji. V mnoha případech úspěšně. V roce 2011 jsme uveřejnili první seznam pumpařů se špatným benzínem a postupem času jsme tak zásadním způsobem ovlivnili kvalitu pohonných hmot v naší republice. V roce 2013 jsme odhalili nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při nákupu kancelářských potřeb a při zajišťování úklidu. Odhalili jsme největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správě. V roce 2017 jsme vyhráli soudní spor s developerem EKOSPOL, který po nás chtěl deset milionů korun. Svoji dlouholetou kauzou Úklid ve státní správě jsme dokázali snížit průměrnou cenu úklidu u 42 státních institucí z 253 Kč na 144 Kč za metr čtvereční a rok a za tři roky tak z veřejných peněz ušetřit téměř 100 milionů korun. Zásadní úspěchy slavíme v boji proti billboardům. Přiměli jsme  ŘSD odstranit stovky billboardů. V Brně již bylo do roku 2016 odstraněno více než 250 reklamních nosičůV Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala Konec dálničních billboardů. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích. Tento zákon vstoupil v platnost 1. září 2017 a server Seznam.cz při této příležitosti natočil s ředitelem a zakladatel Kverulanta Vojtěchem Razimou následující reportáž:

Při řešení jednotlivých kauz dodržujeme následují postup, které jsme si v průběhu let stanovili. Nejprve identifikujeme problém. Poté si stanovíme cíl, kterého má být dosaženo. Cílem může být konkrétní změna v zájmu široké veřejnosti, cílem nemůže být pouhé upozornění veřejnosti na problém. Tento cíl veřejně deklarujeme. Popíšeme problém v Kverulantově kauze na našich internetových stránkách a průběžně tam aktualizujeme informace o tom, co jsme podnikli pro dosažení cíle a jaký to mělo dopad. Kauza pokračuje, dokud není dosaženo cíle, nebo dokud nejsou vyčerpány všechny rozumné prostředky k dosažení cíle.

Pak je tu ještě pár zásad, které jsme si stanovili pro naši práci. Nepodporujeme žádného politika a politiky apriorně považujeme za lháře. Víme, že náš postoj není dobrou vizitkou pro naši demokracii, ale máme za to, že chyba není tak úplně na Kverulantově přijímači. K našim zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Také proto nejsme, na rozdíl o mnoha jiných, v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. Máme za to, že když už jdou protokorupční neziskové společnosti na Úřad vlády, měly by mít s sebou spíše dehet a peří než igelitku na peníze. Vše, co prosazujeme, děláme jen silou našeho hlasu, s vydatnou podporou tlaku veřejnosti. Jednání s politiky by nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba jen to, abychom na ně neútočili, když „pro nás“ něco udělají. A konečně, mezi Kverulantovy zásady patří nekomentovat veřejně nic, co se nás bezprostředně netýká. Takže komentujeme v zásadě jen naše kauzy. Sice nás to trochu omezuje v přístupu do médií, ale dobře to reflektuje Kverulantovo heslo „Acta non verba“. Jednat, ne jenom mluvit.

Acta non verba“ je původní Kverulantův název. Když jsme Kverulanta zakládali, bylo naším cílem řešit konkrétní kauzy a dosáhnout konkrétní změny. Vadilo nám, že většina jen verbálně tepe nepravosti, aniž by se něco měnilo. Vadilo nám, že řada politiků si z kritiky poměrů udělala jen výnosný byznys, bez toho, že by s tím chtěli nebo uměli něco udělat. Tak dlouho se v nás shromažďovala nespokojenost s neřešenými problémy, až padlo rozhodnutí založit neziskovou organizaci. Asi není náhoda, že se tak stalo jednoho ošklivého dne v restauraci s názvem „Akuma“.

Kverulant.org je financován pouze z darů fyzických a soukromých právnických osob. Kverulant programově odmítá dary z veřejných rozpočtů, od politiků a politických stran. Protože pokud je nezisková společnost financována převážně z veřejných rozpočtů, o kterých rozhodují politici, bude jen těžko nezávislá. Spíš se stává součástí establishmentu a věnuje se problematice, která zajímá spíše politiky nebo grantové úředníky než veřejnost. A tak jsou Kverulantovými přispěvateli zejména střední a malé české firmy, jejichž vlastníkům vadí hlavně to, jak se často nesmyslně nakládá s penězi, které platí na daních. Další skupinou dárců jsou nadace, které vypisují jednotlivá grantová kola. Třetí a nejpočetnější skupinou jsou občané, kterým není lhostejný stav naší společnosti. Staňte se naším dárcem i Vy. K zaslání daru můžete použít naši dárcovskou aplikaci.