odpověď NKU podání 19-634-Kverulant.org V.Razima

odpověď NKU podání 19-634-Kverulant.org V.Razima