Odpověd NKÚ z 5. 3. 2020 podání 20-396-Kverulant.org v kauze Diag Human

Twitter

Odpověd NKÚ z 5. 3. 2020 podání 20-396-Kverulant.org v kauze Diag Human

Twitter