Odpověď Stanislav POLČÁK snížení byrokrace E-9-2024-000589_CS

Twitter

Twitter