podmět na ÚOHS KonkTel 5 březen 2018

podmět na ÚOHS KonkTel 5 březen 2018