Rozhodnutí ministryně obrany kterým vrací žádost o infomace o kulometech zpět k projednání došlo DS 11 řijna 2023

Twitter

Twitter