Sdělení ÚOHS o výsledku šetření HZS Karlovarkého kraje datováno 23 listopadu 2021 došlo_2021-11-29

Twitter

Sdělení ÚOHS o výsledku šetření HZS Karlovarkého kraje datováno 23 listopadu 2021 došlo_2021-11-29

Twitter