ÚOOÚ vyhověl Kverulantovi a nařídil doprave poskytnout info o homologaci rámů došlo 10. srpna 2023 ON_MDxKverulant_vydáno_3010_23

Twitter

Twitter