Vojenská policije vec postupuje zpět na policii priloha_1221139953_0_Vyrozumění oznamovatele_sig

Twitter

Twitter