Nahoru
Kverulant je členem Sítě k ochraně demokracie
Kverulant je členem Sítě k ochraně demokracie

Kverulant.org loni v říjnu hrdostí přijal pozvání do Sítě k ochraně demokracie, která sdružuje firmy, neziskovky i jednotlivce se zájmem o veřejné dění. Síť je svobodný prostor pro debatu expertů, podnikatelů, organizací i široké veřejnosti, abychom společně nacházeli co nejširší shodu na tom, co je nezbytným předpokladem fungování demokracie v České republice. Síť sleduje veřejné dění a sdílí důležité informace i návrhy řešení.

V den invaze na Ukrajinu Síť k ochraně demokracie přinesla expertní stanovisko s konkrétními doporučeními bezpečnostních expertů. Ti ruskou agresi jednoznačně odsoudili jako porušení všech platných mezinárodních norem použití síly i základních principů mezinárodního práva.

V dalším kroku Síť zareagovala na zjevnou vůli politiků pomoci Ukrajině a připravit se na výzvy, které válka přinese Česku. Spojila experty z různých oblastí k diskuzi o potřebných opatřeních pro řešení aktuální situace i dlouhodobých výzev. Expertní debaty se zúčastnilo více než 20 expertů z různých pracovních skupin Fóra expertů Sítě, zástupci think-tanků, humanitárních organizací, lokálních spolků i soukromého sektoru či bývalí zpravodajci. 

Experti na setkání zformulovali množství opatření pro různé oblasti. Přes šedesát těchto doporučení, která bylo možné ihned komunikovat politikům ve formě konkrétních legislativních a exekutivních kroků.  

Zpět na výpis novinek