Nahoru
Návod na odstraňování billboardů
Návod na odstraňování billboardů
Twitter

Kverulant zdaleka není sám, kdo bojuje proti vizuálnímu smogu v ulicích našich měst a podél silnic. Část billboardů, které denně potkáváme je nelegální. Buď stavební povolení nikdy neměly nebo již vypršela. Iniciativa Přidej se a strhni to připravila jednoduchý návod, jak přimět úřady tyto billboardy odstranit.

  • Vyberte si pro začátek pouze JEDEN billboard, který je vám nejvíce trnem v oku.
  • Sestavte žádost o poskytnutí informace dle tohoto vzoru:

Dobrý den,

s odvoláním na zákon 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím bych vás tímto rád požádal o následující informace týkající se reklamního zařízení na pozemku č. …..v katastrálním území ….. :

a. který den bylo této stavbě vydáno povolení pro stavbu?

b. který den toto povolení vyprší?

Pokud stavba pro reklamu platné povolení pro stavbu nemá, podávám tímto v souladu se zákonem 500/2004 S. podnět k zahájení řízení o odstranění stavby a žádám, abych byl vyrozuměn o učiněných opatřeních v této věci.

Povinný subjekt: Městská část Praha 3 (příklad)

Děkuji,

jméno:

datum narození:

trvalé bydliště:

  • Číslo pozemku zjistíte například v katastrální mapě: https://ikatastr.cz/ (ale pokud místo dobře popíšete a připojíte fotografii, mělo by to jít i bez toho).
  • Žádost odešlete na podatelnu městského či obecního úřadu (stačí jednoduše e-mailem, pokud máte zřízenu datovou schránku, tím lépe).
  • Do dvou týdnů je úřad povinen vám informaci poskytnout.
  • Pokud se ukáže, že billboard povolení pro stavbu má, vyberte si další a celou věc opakujte.
  • Pokud se ukáže, že billboard platné povolení nemá, posílejte pravidelně s měsíčním odstupem novou žádost o informace s dotazem, v jaké fázi se nachází řízení o odstranění stavby.

Tento postup není stoprocentní, ale funguje, jak dokazuje výše uvedená fotografie z pražského Žižkova.

Twitter
Zpět na výpis novinek