Nahoru
Předvolební anketa: Jak budete bojovat proti reklamnímu smogu v Praze?
Anna Šabatová, Solidarita
Předvolební anketa: Jak budete bojovat proti reklamnímu smogu v Praze?
Twitter

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého vizuálnímu smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se pomalu dostavují. V srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2.  Praha také neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux, na podzim 2021 začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Kverulant však ještě spokojen není. Ještě je třeba nechat skutečně odstranit velké množství billboardů a současná pražská koalice to už evidentně nestihne. Proto jsme ve spolupráci s kolegy z Nechceme billboardy a Přidej se a strhni to položili kandidátům na pražského primátora položili tři otázky:

 1. Jaký je Váš názor na vizuální smog v Praze (nejen v centru, ale i v okrajových částech a podél silnic)? Přijde Vám počet reklamních poutačů optimální nebo by jich mělo být méně?
 2. Pokud jste pro snížení počtu reklam, jakým způsobem toho chcete dosáhnout?
 3. Má město pronajímat své pozemky pro reklamní zařízení? Pokud ano, v jaké míře a za jakých podmínek?

Respondenti jsou seřazeni podle pořadí, v kterém nám odpovědi poslali.

Anna Šabatová, Solidarita
 1. Praha, podobně jako celá Česká republika, je zamořena reklamními plochami mírou nevídanou nejen na západ od nás, vlak nám už ujíždí i ve srovnání s městy jako je Bratislava či Krakov. Počet reklamních poutačů zásadním způsobem snížíme a to nejen v historickém centru, ale i v okrajových částech města, kde Pražané a Pražanky bydlí a tráví zde podstatnou část svého času.
 2. Je třeba důsledně vymáhat již existující zákony a další platná nařízení. Většina billboardů, které denně potkáváme, je totiž nelegální. Zajistíme, aby příslušné úřady, především stavební a silniční správní, konaly svou práci.
 3. Ne, v souladu s naším programem ukončíme všechny pronájmy městských pozemků pro umístění billboardů a zajistíme, že budou také skutečně odstraněny. Příjem městské pokladny z těchto pronájmů je směšně nízký. Je třeba zpřetrhat vazby mezi politiky a billboardovou lobby, pro kterou je veřejný prostor vítaným zdrojem zisku na úkor nás všech. Billboardy z městských pozemků zmizí a Praha opět ukáže svou nezjizvenou tvář.

Jan Čižinský, Praha sobě
 1. Vizuální smog v Praze je problém. Proto jsme se čtyři roky snažili o jeho omezování. Pro centrum jsme schválili Manuál pro kultivovanou Prahu. Prosadili jsme zákaz reklamních plachet v celém ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Zařídili jsme, že Praha už neuzavírá žádné nové smlouvy na umístění billboardů a naopak pracujeme na koncepci, jak jejich počet významně omezit. Prosadili jsme řadu výpovědí reklamních smluv – třeba na všechny reklamy do 8 m2 nebo pro reklamu na mostech. Jako první jsme vůbec začali shromažďovat data, kolik billboardů v Praze je, kde jsou a zda mají potřebná povolení. Pracujeme na co nejefektivnějším odstraňování nepovolené reklamy. Ukazuje se ale, že pouze s pravomocemi, které má město, si v boji s reklamou nevystačíme – je třeba, aby se změnila legislativa na státní úrovni.
 2. V tuto chvíli jde zejména o důsledné vymáhání pravidel. Regulací již existuje poměrně dost, ale jsou zhusta porušovány – podle našich statistik nemá víc než polovina billboardů v Praze platná povolení. U dalších typů reklamních nosičů je tomu podobně. Je potřeba dělat systémové změny, které zlepší vymahatelnost práva. Kromě systémových změn ještě můžeme část vizuálního smogu omezit tím, že se sníží počet billboardů na městských pozemcích. A na tom pracujeme.
 3. Kvalita veřejného prostoru je pro nás priorita. Proto jsme už teď prosadili omezení pronajímání městských pozemků pro reklamu. Billboardů by mělo být naprosté minimum – dovedeme si je představit mimo zastavěná území v průmyslových areálech na okraji Prahy, kde lze dosáhnout velice dobrých částek za pronájmy a přitom neznehodnotit veřejný prostor.

Patrik Nacher, ANO
 1. Jsme pro rozumnou diskusi a reklamu. Reklama má v našem městě své opodstatnění, kupříkladu naváděcí prvky, kdy jedete po silnici a chcete vědět, že za 3 kilometry bude restuarace s drivem. Jsme pro přísnou regulaci a omezení reklamy v historickém centru, ale i v dalších částech. Je třeba naprosto nepřijatelné, aby někomu v obydlené oblasti svítil reklamní billboard do oken a rušil místním spánek.
 2. Jasnými a transparentními pravidly, které pak město bude tvrdě vymáhat. Není rozhodně možné omezovat jednu soukromou společnost na úkor druhé, jak jsme tomu poslední roky svědky.
 3. Ano, ale jen tam, kde to dává smysl a nikoho to neruší. Nevidím problém v tom, aby byla reklama na nástupišti v metru (v nějaké rozumné míře), ale rozhodně nedává smysl, aby město nebo městská část pronajala obecní pozemek před bytovým domem nebo rodinnými domy, kde bude reklama v noci oslňovat a rušit. V hnutí ANO chceme prosazovat více jasná a transparentní pravidla a méně nějakou ideologii. Reklamní zařízení se staly poslední roky předmětem ideologického boje a tak by to být nemělo.

Zdeněk Hřib, Piráti
 1. Praha v aktuálním volebním období s vizuálním smogem bojuje. Hyzdí totiž město a škodí i samotným inzerentům, protože v záplavě vizuálů není ve výsledku nic vidět. V roce 2020 jsme například představili nový Manuál pro kultivovanou Prahu. Máme také nová pravidla venkovní reklamy, která zakazují reklamní plachty na všech památkově chráněných území. Stále je ale množství vizuálního smogu poměrně velké a zasloužilo by si další regulaci.
 2. Je třeba se zaměřit zejména na nelegální formy reklamy, černý výlep či reklamní nosiče, jejichž umístění je v rozporu se stavebními předpisy.
 3. V současném volebním období jsme reklamní zařízení na pozemcích města spíše rušili vzhledem k tomu, že si myslíme, že reklamního smogu je v Praze příliš.

Bohuslav Svoboda, Spolu

Odpovědi jsme ani po dvojí urgenci neobdrželi.


Petr Hlaváček, STAN

Odpovědi jsme ani po dvojí urgenci neobdrželi.


Prosba o podporu

Od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných je dlouhá cesta, a proto bude Kverulant pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim jejich sliby. Vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby nám můžete pomáhat i vy, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Můžete se také zapojit do aktivit našich kolegů s výmluvným názvem Přidej se a strhni to.

Štepán Fiala

Twitter
Zpět na výpis novinek