Nahoru
Světový den obětí dopravních nehod
Řidič na Ostravsku se zabil po nárazu do billboardu, 5.leden 2023, foto HZS Moravskoslezského kraje
Světový den obětí dopravních nehod
Twitter

Dnes je světový den obětí dopravních nehod. Podle údajů policie loni na silnicích zemřelo 454 lidí. Rok předtím to bylo 470 lidských životů. Rok 2022 byl dosud nejméně tragickým rokem na českých silnicích za víc než 60 let policejních statistik. Kverulant věří, že tato čísla jsou nízká i díky odstranění podstatné části billboardů z dálnic a silnic I. třídy o které se významně zasloužil. Oceňte Kverulantův přínos k větší bezpečnosti silničního provozu alespoň symbolickým darem.

Řidič na Ostravsku se zabil po nárazu do billboardu, 5.leden 2023, foto HZS Moravskoslezského kraje
Řidič na Ostravsku se zabil po nárazu do billboardu, 5.leden 2023, foto HZS Moravskoslezského kraje

V roce 2022 byl zaznamenán nejnižší počet mrtvých od roku 1961, odkdy policie ucelené statistiky nehod sestavuje. Dosud nejtragičtější byl rok 1969 se 1758 usmrcenými, od vzniku České republiky nejvíce lidí při dopravních nehodách zemřelo v roce 1994, kdy bylo obětí 1473. Pod tisícovkou se jejich počet drží od roku 2008. V roce 2022 policie šetřila 98 460 dopravních nehod a bylo zraněno 22 452 osob a škoda byla 7 542 milionů korun.

V roce 2021 to bylo o něco více a to 99 332 nehod a bylo při nich usmrceno 470 osob, 1 624 osob zraněno těžce a 20 581 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 6 718 milionů korun.

Stále umírá příliš lidí

Za posledních jedenáct let – od roku 2011 do 2022 – došlo v České republice k zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. Počet osob usmrcených při dopravních nehodách klesl o 35,8 % a počet těžce zraněných o 43,9 %. Přesto se nedaří plnit jeden z hlavních strategických cílů, a to snížení počtu usmrcených osob o polovinu oproti výchozímu období. Např. v roce 2020 zemřelo na našich silnicích oproti tomuto ukazateli o 127 osob více. Zjistili to kontroloři Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), kteří u prověřovali, zda peněžní prostředky ve výši 425,2 mil. Kč určené na zvýšení bezpečnosti silničního provozu byly v letech 2017 až 2022 vynaloženy účelně a hospodárně.

V roce 2020 neměl počet úmrtí spojených s dopravní nehodou překročit 333 osob. Na silnicích však zemřelo 460 lidí. A to i navzdory skutečnosti, že intenzita silničního provozu, a tedy i nehodovost byly v roce 2020 – vzhledem k dopadům pandemie covidu-19 a s ní spojených restrikcí – nižší. Současným hlavním strategickým cílem je snížení počtu usmrcených osob v roce 2030 na polovinu oproti průměru let 2017 až 2019, tedy pod 269 osob ročně. Aktuální vývoj však k plnění tohoto cíle nepřispívá. Jak NKÚ zjistil, v prvním čtvrtletí 2023 nejenže mrtvých na silnicích neubylo, ale jejich počet byl nejvyšší od roku 2015. Vzhledem k dosavadnímu vývoji není podle NKÚ příliš pravděpodobné, že se podaří cíle pro rok 2030 dosáhnout.

Srážka s pevnou překážkou

Srážka s pevnou překážkou byla v roce 2022 zaznamenána 21 572 případech v 21,9 % všech nehod a bylo při tom usmrceno celkem 131 osob. To je 28,9 % z celkového počtu mrtvých. V kolika případech byl touto překážkou billboard policie neeviduje, ale nespíš se v roce 2022 o billboard nezabil nikdo. Nejspíš i proto, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v období od 1. 9. 2017 do 31. 3. 2023 úspěšně vyzvalo k odstranění celkem 1 956 nepovolených reklamních zařízení.

Pokud je Kverulantovi známo, tak se o billboard naposledy zabil člověk v letos v lednu. Tragická nehoda se stala ve čtvrtek 5. odpoledne na Rudné ulici mezi Ostravou a Havířovem. Na úrovni města Šenov zde z vozovky sjelo osobní vozidlo a narazilo do billboardu. Řidič svému zranění na místě podlehl. Na místě nehody teoreticky žádný billboard být neměl. Rozhodně ne legální.

Zákaz billboardů

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy.

Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů spustili jejich majitelé se značným zpožděním. Fyzická likvidace těch zbylých pak začala vinou laxnosti veřejné správy opět se značným zpožděním a teprve v únoru 2020 ŘSD uzavřelo rámcovou smlouvu na odstraňování billboardů. Faktická fyzická likvidace billboardů na základě této smlouvy začala až v roce 2023 a ŘSD objednalo zatím jen odstranění několika billboardů. Nejnověji je to likvidace šesti nelegálních reklamních nosičů z Pražského okruhu.

Prosba o podporu

Všechny zbylé nelegální billboardy na dálnicích a na silnicích I. třídy měl stát odstranit nejpozději do 1. září 2017. Hodně jich zmizelo, ale stále zdaleka ne všechny. Proto Kverulant ještě stále apeluje na odpovědné orgány, aby konečně vyčistily naši zem od nebezpečného reklamního smogu, náklady na tento úklid přenášely na majitele billboardů a aby ukládaly pokuty za ignorování zákona. Prosíme pomozte nám v tom alespoň malým darem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek