Nahoru
ÚOHS: Navýšení ceny kulometů z 1,1 na 1,5 miliardy jihočeským překupníkem je v pořádku
Jana Černochová, ministryně obrany na 50. schůzi Poslanecké sněmovny | Profimedia
ÚOHS: Navýšení ceny kulometů z 1,1 na 1,5 miliardy jihočeským překupníkem je v pořádku
Twitter

Ještě za ministra Lubomíra Metnara (ANO) uzavřelo ministerstvo obrany miliardovou smlouvu na dodávku tisícovky pětkrát předražených kulometů MINIMI. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale překupník CB SERVIS CENTRUM. V dubnu 2022, tedy již za ministryně Jany Černochové (ODS) byla cena za kulomety navýšena z 1,1 miliardy na 1,5 miliardy a kulometů velmi pravděpodobně nebude víc.  Kverulant byl přesvědčen, že tímto navýšením ceny byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek a podal k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) podnět k šetření. Podle ÚOHS však zákon porušen nebyl a věc odložil. Navzdory tomuto neúspěchu bude Kverulant dál kontrolovat kam jdou miliardy z veřejných rozpočtů. Pomozte mu v tom, jakkoliv malým darem.

Jana Černochová, ministryně obrany na 50. schůzi Poslanecké sněmovny | Profimedia

Kulomety MINIMI jsou ve výzbroji české armády již roky, podobně jako u prakticky všech armád zemí NATO, a k dispozici jich vojáci mají už několik stovek. O dalším nákupu 949 belgických kulometů do roku 2025 za 1,13 miliardy korun rozhodl 13. prosince 2021 tehdejší náměstek pro řízení sekce Lubor Koudelka. To ještě za působení ministra obrany Lubomíra Metnara . Následně byla těsně před Vánoci 2021 uzavřena vlastní, takzvaná rámcová smlouva. Podepsán je pod ní opět Lubor Koudelka. Nešlo o nákup narychlo vyvolaný válkou na Ukrajině. K začátku ruské invaze tehdy ještě scházely dva měsíce. Jako první na tento problematický nákup upozornila Česká televize v pořadu Reportéři ČT.

Výběrové řízení

Zakázka byla zadána formou „jednacího řízení s uveřejněním“. Do něj se sice „přihlásily“ tři firmy, Česká zbrojovka a.s., Detail Banzai s. r.o. a CB SERVIS CENTRUM s.r.o., ale nabídku podal pouze jediný, překupník CB SERVIS CENTRUM. Kverulant je přesvědčen, že podmínky byly překupníkovi ušity na míru a nikdo jiný tak ani podat nabídku nemohl. Kverulant je přesvědčen, že druzí dva účastníci hráli pouze roli tak zvaného „křoví“. Tomu svědčí to, že ministerstvo trvalo na dodání kompletních sad, tedy kulometu a optiky jedním dodavatelem. Pokud by úředníci poptali zvlášť kulomety a zvlášť optiku s montáží, mohli by dostat lepší ceny na obě hlavní komponenty dodávky. Ale o lepší cenu tady patrně nešlo.

Cenu ani neověřil žádný znalec s kulatým razítkem. Možná proto, že cena 1,19 milionu korun za jeden kus kulometu je skutečně hodně přehnaná. „Cena vypadá skutečně velmi zvláštně. Musíme si uvědomit, že to je v podstatě cena tří osobních automobilů a lehký kulomet této kategorie není zas tak sofistikovaná zbraň,“ řekl České televizi vojenský publicista a šéfredaktor ATM Michal Zdobinský.

Lehký kulomet FN MINIMI skutečně není posledním výkřikem zbrojního průmyslu. Poprvé byl představen v roce 1974 a v současnosti jej používá více než 20 zemí světa. V roce 1982 byl zaveden do výzbroje armády USA pod označením M249 Squad Automatic Weapon (SAW). Výrobcem je belgická firma Fabrique Nationale de Herstal nebo FN Herstal (někdy zkracováno jen na Fabrique Nationale, FN).

Násobně dražší než od výrobce

Podle zjištění České televize Belgické kulomety přitom napřímo od výrobce nakupuje například Norsko či Portugalsko. Norsko dokonce dostalo od výrobce cenu 219 tisíc korun za kus. To je více než 5krát levnější než původní český nákup za 1,19 milionu za kus a vše nasvědčuje tomu, že to nebyla cena konečná, o tom ale dále v textu.  Ministerstvo se trochu chabě hájilo, že Armáda ČR na rozdíl od Norska, garantovala odběr pouze 477 kusů kulometů, kdežto Norové se zavázali odebrat nejméně 1000 kusů. Ministerstvo také naznačovalo, že Norové si kulomety koupili bez optiky a bez „soupravy na čištění“:

V minulosti Česko nakoupilo 269 shodných kulometů za dvě stě milionů korun, tedy opět výrazně levněji. Nákup tehdy probíhal přes nákupní agenturu NATO SUPPORT AND PROCUREMENT AGENCY (NSPA). NSPA je speciální agenturou NATO poskytující svým zákazníkům podporu při pořizování vojenského materiálu. Ale velká renomovaná mezinárodní agentura nebyla náměstkovi Koudelkovi patrně dost dobrá, proto dal přednost překupníkovi z Borku u Budějovic: „Co se týká zadání přes NSPA, je pravda, že v minulosti jsme pořízení tohoto kulometu realizovali přes NSPA, ale bohužel jsme neměli příliš dobré zkušenosti. Ta zakázka se protáhla o několik let.“

Resort tedy opět angažoval prostředníka navzdory slibu Babišovy vlády, že zbrojní nákupy ze zahraničí budou probíhat bez nich a bude se nakupovat napřímo a tedy levněji.

Překupník z Borku u Budějovic

Jak už bylo uvedeno dodavatelem kulometů není jejich belgický výrobce Fabrique Nationale, ale český překupník CB SERVIS CENTRUM z Borku u Budějovic. Kverulant na základě informací  vyžádaných od ministerstva obrany vypočetl, že CB SERVIS dostal zaplaceno v letech 2015 až 2022 celkem více než 800 milionů korun. Snad jen kromě platby za uspořádání školení za nicotnou cenu 6 660 korun se jednalo o překup vojenského materiálu. Vedle zakázky na dodávku kulometů MINIMI to bylo především překoupení třiceti odstřelovacích pušek amerického výrobce Desert Tech včetně příslušenství a 21 tisíc nábojů. Hodnota tohoto kontraktu s názvem „modulární zbraňový komplet“ z února 2017 činila včetně DPH 75 milionů korun. Tuto částku obrana překupníkovi CB SERVIS CENTRUM v květnu 2018 na základě tří faktur zaplatila.

Půl miliardy pryč, ale kulomet žádný

Už jsme psali, že deklarovaným důvodem, proč nákup neproběhl prostřednictvím specializované vyzbrojovací agentury NATO bylo to, že by trval příliš dlouho. Toto tvrzení však působí dosti groteskně. Ministerstvo obrany sice překupníkovi z Borku u Budějovic zaplatilo půl miliardy korun, ale v únoru 2023, tedy za rok a čtvrt od podpisu smlouvy od nich ještě nemělo jediný kulomet. A to přesto, že obrana již překupníkovi zaplatila 474 milionů korun. Z toho více než 200 milionů korun již počátkem června 2022.

Za ministerstvo podepsal „velkorysou“ smlouvu tehdejší náměstek sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka. Mimochodem Koudelka je absolventem studia kultura a řízení kultury na Vojenské politické akademie Klementa Gottwalda a na ministerstvu obrany se pohybuje nepřetržitě již od roku 1990.

Navýšení ceny na 1,5 miliardy

Kverulant zjistil, že v dubnu 2022 k původní miliardové rámcové smlouvě připojen dodatek, který navýšil cenu. Nově ministerstvo zavázalo daňové poplatníky zaplatit překupníkovi z Borku u Budějovic 1,464 miliardy korun. Pod dodatkem byl opět podepsán Koudelka.

Podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Kverulant byl přesvědčen, že tímto navýšením ceny byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek. V principu totiž není možné uzavřít smlouvu a tu pak jen dodatky bez limitu podstatně rozšiřovat. A navýšení ceny z 1,126 miliardy na 1,454 miliardy podle Kverulanta takovým rozšířením bezpochyby bylo. Proto Kverulant podal v únoru 2023 podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). 

ÚOHS: Navýšení ceny bylo v pořádku

Ve čtvrtek 17. srpna 2023 jej ÚHOS informoval, že vyšetřování nákupu kulometů odložil, protože vše prý proběhlo dle zákona. Z usnesení o odložení věci nepřímo vyplynulo, že k navýšení ceny došlo bez toho, že by armáda dostala více kulometů.  Navýšení ceny o 338 milionů je podle ÚOHS v pořádku, protože jde „jen“ o 30 % původní hodnoty závazku. Podle ÚOHS je to v mimořádných případech možné. Mimořádným případem je dle ÚHOS vypuknutí války na Ukrajině a to protože: „Ukrajina, kde došlo k vypuknutí válečného konfliktu, přímo sousedí se státy, které, stejně jako Česká republika, jsou členy Severoatlantické aliance (dále jen „NATO“) a v případě rozšíření konfliktu na území NATO vzniká členským státům automaticky povinnost kolektivní obrany napadeného členského státu.“

Dle Kverulantova názoru si lze jen stěží představit účelovější výklad zákona.

ÚHOS se zabýval také otázkou, zda byla zakázka ušita na mírů jednomu dodavateli. Dle Kverulanta tomu svědčilo to, že ministerstvo poptávalo dodání kompletních sad kulometu a optiky jedním dodavatelem namísto toho, aby tendr rozdělilo na zbraň a optiku. I to prý bylo v pořádku: „Ačkoliv nelze vyloučit, že je v daném případě rozdělení veřejné zakázky na části objektivně možné a zadavatel by tak umožnil více dodavatelům ucházet se o jednotlivé části veřejné zakázky, Úřad spatřuje volbu zadavatele nepřistoupit k dělení veřejné zakázky na části z důvodu minimalizace rizika spojeného s případnou nekompatibilitou jednotlivých částí zbraňového systému za opodstatněnou, neboť Úřad považuje za logické, že si zadavatel potřebuje ověřit funkčnost a kompatibilitu celé sady. Uvedené odůvodnění zadavatele k nepřistoupení dělení veřejné zakázky na části tak Úřad považuje za relevantní.“ K tomu snad lze dodat jen to, že jak kulomety MINIMY, tak optika na ně a stejně jakékoliv další příslušenství k nim je tak celosvětově rozšířeno, že o vzájemné kompatibilitě snad ani nelze pochybovat.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže neshledal nic protizákonného ani na tom, že veřejná zakázka za miliardu a půl byla zadána jen jako veřejná zakázka v oblasti obrany a bezpečnosti v jednacím řízení s uveřejněním podle § 199 odst. 1 zákona.

Debata

O příčinách násobně předraženým armádních nákupů přišel v březnu 2023 do Debatního klubu diskutovat ředitel protikorupční organizace Kverulant.org Vojtěch Razima a válečný veterán pplk. Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.:

Bohuslav Pernica učí na Univerzitě Pardubice ekonomiku bezpečnosti a mezinárodní bezpečnostní politiku. Válečný veterán Pernica je polistopadovým absolventem VVŠ PV ve Vyškově, obor ekonomika obrany státu, doktorskou práci psal na téma profesionalizace armády České republiky a problém hospodárnosti. Má za sebou praxi jak v armádě, tak na Ministerstvu obrany.

Vojtěch Razima byl zpravodajským důstojníkem Bezpečnostní informační služby a důstojník policejního útvaru Služba pro odhalování korupce (SPOK). Pracoval jako konzultant ve společnosti Deloitte a zastával i pozici bezpečnostního ředitele Komerční banky. V roce 2009 založil watchdogové organizaci Kverulant.org o.p.s. a ujal se jejího řízení.

Prosba o podporu

Zkorumpované politiky a rozežrané úředníky je třeba kontrolovat neustále a to Kverulant dělá už od roku 2009. Podpořte ho v tom jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek