Nahoru
Zrušme plošné kontroly: Na Pražském hradě se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident
foto ČTK
Zrušme plošné kontroly: Na Pražském hradě se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident
Twitter

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Ty vedly k tomu, že Zeman pro případné skutečné teroristy vytvořil snadný terč v podobě dlouhých front na Hradčanském náměstí. Přitom od zavedení plošných kontrol se na Hradě ale ani před ním neodehrál jediný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem. Pokud si myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi a jeho kamarile podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem.

foto ČTK

Kverulantovo dílčí vítězství

Počátkem května 2021 byl konečně široké veřejnosti otevřen areál Pražského hradu. Stalo se tak po více než půl roce úplné uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, zrušeny plošné kontroly u vstupu do Hradu. Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu vedl.  Klíčovým úspěchem bylo to, že dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak Kverulantův boj pokračuje dál.  

Kverulant se v červenci 2022 zeptal Policie v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti. Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky:

  1. V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty.
  2. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení.
  3. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici.

Po několika dnech přišla od Police odpověď. Uvnitř Pražského hradu se od roku 2016 neodehrál jediný bezpečnostní incident. Dále Policie prý neví v kolika případech zabránila vstupu do Hradu protože o tom nevede žádnou statistiku, ale přitom prý „vyhodnocování efektivity bezpečnostních kontrol probíhá kontinuálně“, ale žádné písemné vyhodnocení prý neexistuje. A konečně Policie tvrdí, že šest let plošných kontrol na Hradě prý nestálo daňového poplatníka ani korunu navíc. Vše se prý děje v rámci běžného výkonu služby.  

To, že se v areálu Pražského hradu neodehrál od roku 2016 jediný bezpečností incident je podle Policie díky plošným kontrolám. Kverulant si to nemyslí a je přesvědčen, že je to  neexistencí teroristické  hrozby. Tomu svědčí i skutečnost, že ani před Hradem na Hradčanském náměstí, kde se vinou plošných kontrol vznikaly opravdu velké fronty, nebyl zaznamenán žádný bezpečnostní incident. Je tedy opravdu nejvyšší čas kontroly zrušit a vrátit ukradený Hrad lidem.

Prosba o podporu

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta a jeho kamarily  příčí, podpořte naše úsilí v této kauze alespoň jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Twitter
Zpět na výpis novinek