Nahoru
Světový den technické normalizace
Světový den technické normalizace
Twitter

Dnešek je Světovým dnem technické normalizace. Kverulant si v této souvislosti dovoluje připomenout, že má velký podíl na tom, že stát počátkem roku 2021 začal poskytovat závazné normy zdarma.


Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org  mnoho let  prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. První úspěchy Kverulant zaznamenal na začátku roku 2019, když stát zdarma zpřístupnil několik prvních norem. Po neustávajícím tlaku schválila Sněmovna v září 2020 novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která konečně veřejnosti zajistila bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal prezident a 1. ledna 2021 vstoupila v platnost. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno prvních,  více než 200 norem.  Podrobnosti nalezte v kauze Díky Kverulantovi poskytuje stát normy zdarma.

Světový den technické normalizace slavíme dnes proto, že 14. října 1946 se delegáti z 25 zemí sešli v Londýně, kde schválili stanovy, jednací řád a tři úřední jazyky nové organizace – angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Tato organizace byla na návrh ČSR pojmenována Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardisation – ISO) se sídlem v Ženevě. Světový den technické normalizace pak slavíme od roku 1970.

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj a úspěšný za lepší správu veřejných záležitostí a Začněte jej podporovat jakkoliv malou, za to však pravidelnou částkou. V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebylo.

Twitter
Zpět na výpis novinek