Nahoru

POVINNÉ NORMY MÁ STÁT POSKYTOVAT ZDARMA

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat zdarma, a o to usiluje v této kauze. První úspěchy Kverulant zaznamenal na začátku roku 2019, když stát zpřístupnil několik prvních norem a následně Sněmovna schválila usnesení, kterým žádá Vládu o zajištění veřejné dostupnosti všech závazných norem. Byla zpracována novela zákona o normách, která nově stanoví, že veškeré závazné normy bude hradit stát a budou bezplatně poskytnuty veřejnostiNovela prošla legislativní radou vlády a je nyní v poslanecké sněmovně.  Oceňte Kverulantův vytrvalý boj za lepší správu veřejných záležitostí a začněte ho podporovat symbolickou částkou 100 Kč měsíčně.

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v platnosti 36 tisíc norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto normy neposkytuje zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim peníze. Kverulant zjistil, že to ročně dělá téměř 100 milionů korun. 

Kverulant objednal studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím určených a harmonizovaných norem. Harmonizovanou je taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje dodržování dalších 800 norem. Těm se říká určené technické normy. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem.

Kverulant ve spolupráci s Debatním klubem uspořádal k tomuto tématu diskuzi mezi generálním ředitelem České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeňkem Veselým a zástupcem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Ing. Václavem Machem. Zde je záznam jejich debaty:

Kverulant je přesvědčen, že normy, které jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Z principu publicity právních předpisů totiž vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s těmi pravidly chování, která jsou pro něj závazná. Že se tak má dít bezplatně je zřejmé, přestože generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeňek Veselý uvádí, že by to odporovalo závazným pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat normy zcela zdarma. To však není pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) ve směrnici č. 10 pro distribuci a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. Jen velmi obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje zájmy ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na svůj vlastní rozvoj a udržování.

V lednu 2018 Kverulant.org dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se se mimo jiné uvádí, že zákony na závazné normy odkazují zcela výjimečně. To je opravdu odvážené popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných závazných morem v je 4 200. Dále dopis sice připouští, že normy na povinnou elektronickou fakturaci povinné budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich gestorem je ministerstvo místního rozvoje. Inu odbor popření a pokrytectví je i na ministerstvu průmyslu patrně velkou a respektovanou organizační složkou.

Zprávu o tom, že problematiku závazný a přitom placených norem je třeba konečně řešit, rozeslal Kverulant  v lednu 2018 i všem poslancům. Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar tehdy napsal: „tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto duchu novelizaci autorského zákona“.  A pirát Michálek tehdy informoval, že bych chtěl během cca 14 dní předložit v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu.

V pátek 13.  července 2018 začaly  poslancům parlamentní prázdniny a tak se Kverulant zeptal komunisty Luzara a piráta Michálka co dokázali, než opustili parlamentní lavice.  Komunista Luzar odpověděl v duchu nejlepších tradic hnutí dada: „Dobrý den, velmi rád se do této iniciativy zapojím a patřičný návrh úpravy autorského zákona předložím. Pokud již disponujete takovým návrhem, budu velice rád, pokud se nebude muset tvořit nanovo.  S pozdravem Leo Luzar.“ Potřeno sečteno komunista Luzar neudělal ve věci zastavení zpoplatnění závazných norem zhola nic. To pirát Michálek byl přeci jenom aktivnější a napsal Kverulanti:  „Dobrý den,  dojednali jsme s ministerstvy, že technická norma o el. fakturaci bude bezplatně veřejně přístupná, na tom se udělá pilot technického řešení v ČAS v podobě tzv. sponzorovaného přístupu, tj. bezplatný přístup pro občany, který hradí normalizační instituci stát, protože nějaká platba musí podle pravidel mezinárodních institucí CEN a CENELEC proběhnout. Pod hrozbou našeho vlastního návrhu nám bylo také přislíbeno, že vláda připraví vlastní návrh umožňující tzv. sponzorovaný přístup, který by měl být na podzim. Tuto věc jsem naposledy otevřel na posledním jednání Ústavně-právního výboru, kde kvůli hlasům ANO nebyla výzva vládě, aby se zabývala touto otázkou přijata. Vyjednávání s ministerstvy aktuálně vede Martin Jiránek, člen hospodářského výboru, kterému jsem celou věc předal.  S pozdravem Jakub Michálek.“ 

Kverulantovo usedavé upozorňování na problém již přineslo i své výsledky. Ministerstvo pro místní rozvoj  ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci zajistilo na začátku roku 2019 pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy. Kverulant je obzvláště hrdý na to, že v době epidemie koronavirové nákazy byly i díly jemu bezplatně zveřejněny i normy na zdravotnické obličejové masky, operační oděvy a roušky a na lékařské rukavice pro jedno použití.

Nedlouho po bezplatném zpřístupnění prvních norem přišel další úspěch. Poslanecká sněmovna počátkem února 2019 schválila doprovodné usnesení iniciované Piráty, kterým žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V září 2019 zaslal Kverulant.org všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu opovědělo, že naprosto souhlasí, aby závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. To je dobře, protože pokud vše dobře dopadne, čeká je v této věci několik jednání a hlasování. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agentura pro standardizaci totiž zpracovalo novelu zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných norem hradit stát.  Předmětná novela prošla legislativní radou vlády a je nyní v poslanecké sněmovně.

Je velmi pravděpodobné, že novela bude schválena. Pokud se tak skutečně stane, tak veřejnost konečně získá bezplatný přístup k technickým normám, kterými se musí řídit. Agentura, která předpisy spravuje, ročně za poplatky utrží téměř 100 milionů korun. Nově je budou v mnoha případech za žadatele hradit instituce, které dané normy stanovily jako závazné. Pro technické normy ve stavebnictví vznikne specializovaný portál, který by mělo financovat Ministerstvo pro místní rozvoj. V současné době přitom podnikatelé za přístup do databáze českých technických norem ČSN online platí od jednoho tisíce do 7000 korun v závislosti na druhu licence.

Jak už napovídá titulek této kauzy, Kverulant je přesvědčen, že povinné normy má stát poskytovat zdarma a o to bude i nadále usilovat. A co si o zpoplatnění norem myslíte vy?

Anketa: Má stát poskytovat normy zdarma?

Má stát poskytovat normy zdarma?

2 174 (45 %)

960 (20 %)

792 (17 %)

860 (18 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Tuto kauzu podpořila společnost EPDOR, která také podporuje české a zahraniční společnosti v přípravě a realizaci jejich významných mezinárodních projektů. Mezi její zákazníky patří jak elektrárenské společnosti a průmyslové podniky, tak i finanční skupiny, banky a IT společnosti.

Pomozte i vy přimět stát, aby hrál s veřejností fér. Ke skutečnému zpřístupnění norem povede ješt dlouhá cesta. Pomozte Kverulantovi tohoto cíle dosáhnout a  staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc symbolických 100 korun. I vaše stokoruna mu pomůže vyhrát v nejen v této kauze, ale měnit věci k lepšímu i v dalších kauzách. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. A konečně Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.