Nahoru

Díky Kverulantovi poskytuje stát normy zdarma

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytoval veřejnosti zdarma, ale za internetový přístup k nim vybíral ročně 80 milionů korun. Kverulant.org  mnoho let  prosazoval, aby závazné normy stát veřejnosti poskytoval zdarma. První úspěchy Kverulant zaznamenal na začátku roku 2019, když stát zdarma zpřístupnil několik prvních norem. Po neustávajícím tlaku schválila Sněmovna v září 2020 novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která konečně veřejnosti zajistila bezplatný přístup k závazným technickým normám. Norma prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal president a 1. ledna 2021 vstoupila v platnost. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno více než 200 norem.  Oceňte Kverulantův vytrvalý boj a úspěšný za lepší správu veřejných záležitostí a začněte ho podporovat symbolickou částkou 200 Kč měsíčně. V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebylo.

foto Slon (Pixabay)

Historie

Česká republika má jako vyspělý průmyslový stát ve vydávání norem stoletou tradici. V současné době je v platnosti 36 tisíc norem. Velká většina z nich není závazná. Existuje však více než 4 tisíce norem, jejichž dodržování stát vyžaduje. Přesto stát ani tyto normy neposkytoval zdarma, ale vybíral za internetový přístup k nim peníze. Kverulant zjistil, že to v letech 2014 až 2017 dělalo ročně v průměru  téměř 80 milionů korun. 

Studie o povinných normách

Kverulant zaplatil studii, která vyjmenovala konkrétní technické normy, jejichž dodržování stát prostřednictvím legislativy ukládá veřejnosti. Děje se tak prostřednictvím určených a harmonizovaných norem. Harmonizovanou je taková česká technická norma, která zcela přejímá požadavky stanovené závaznou evropskou normou. V českém právním řádu existuje 31 právních předpisů, které nařizují dodržování 3400 těchto harmonizovaných technických norem. Mimo to 11 právních předpisů nařizuje dodržování dalších 800 norem. Těm se říká určené technické normy. Celkový a přesný výčet povinných norem naleznete ve studii, kterou Kverulant objednal u České společnosti pro technickou normalizaci. Ze studie vyplývá, že Český právní řád tedy explicitně ukládá dodržování 4200 technických norem.

Debata

V lednu 2018 Kverulant ve spolupráci s Debatním klubem uspořádal k tomuto tématu diskuzi mezi generálním ředitelem České agentury pro standardizaci Mgr. Zdeňkem Veselým a zástupcem ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – Ing. Václavem Machem. Zde je záznam jejich debaty:

Kverulant je přesvědčen, že normy, které jsou závazné, by stát měl veřejnosti poskytovat zdarma. Z principu publicity právních předpisů totiž vyplývá, že adresát musí mít možnost seznámit se v plném rozsahu s těmi pravidly chování, která jsou pro něj závazná. Že se tak má dít bezplatně je zřejmé, přestože generální ředitel České agentury pro standardizaci (ČAS) Mgr. Zdeňek Veselý v debatě uváděl, že by to odporovalo závazným pravidlům mezinárodních organizací pro normalizaci, která svým členům, a tedy i ČASu, zakazují poskytovat normy zcela zdarma. To však není pravda. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) ve směrnici č. 10 pro distribuci a prodej publikací žádný výslovný zákaz bezplatného zpřístupnění technických norem neuvádí. Jen velmi obecně se v bodě 4.1 píše, že členové CEN mají vykonávat svá uživatelská práva způsobem, který respektuje zájmy ostatních členů a uznává hodnotu duševního vlastnictví v publikacích CEN a náklady systému CEN na svůj vlastní rozvoj a udržování.

foto Slon (Pixabay)

Kverulantova kampaň za normy zadarmo

V lednu 2018 Kverulant dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, aby jeho rezort začal situaci konečně řešit. V únoru přišla odpověď, ve které se se mimo jiné uvádí, že zákony na závazné normy odkazují zcela výjimečně. To je opravdu odvážené popření skutečnosti, uvážíme-li, že platných závazných morem v je 4 200. Dále dopis sice připouští, že normy na povinnou elektronickou fakturaci povinné budou, ale ministerstvo průmyslu s tím nemůže nic dělat, protože jejich gestorem je ministerstvo místního rozvoje. Inu odbor popření a pokrytectví je i na ministerstvu průmyslu patrně velkou a respektovanou organizační složkou.

Zprávu o tom, že problematiku závazný a přitom placených norem je třeba konečně řešit, rozeslal Kverulant  v lednu 2018 i všem poslancům. Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar tehdy napsal: „tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto duchu novelizaci autorského zákona“.  A pirát Michálek tehdy informoval, že bych chtěl během cca 14 dní předložit v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu.

V pátek 13.  července 2018 začaly  poslancům parlamentní prázdniny a tak se Kverulant zeptal komunisty Luzara a piráta Michálka co dokázali, než opustili parlamentní lavice.  Komunista Luzar odpověděl v duchu nejlepších tradic hnutí dada: „Dobrý den, velmi rád se do této iniciativy zapojím a patřičný návrh úpravy autorského zákona předložím. Pokud již disponujete takovým návrhem, budu velice rád, pokud se nebude muset tvořit nanovo.  S pozdravem Leo Luzar.“ Potřeno sečteno komunista Luzar neudělal ve věci zastavení zpoplatnění závazných norem zhola nic. To pirát Michálek byl přeci jenom aktivnější a napsal Kverulantovi:  „Dobrý den,  dojednali jsme s ministerstvy, že technická norma o el. fakturaci bude bezplatně veřejně přístupná, na tom se udělá pilot technického řešení v ČAS v podobě tzv. sponzorovaného přístupu, tj. bezplatný přístup pro občany, který hradí normalizační instituci stát, protože nějaká platba musí podle pravidel mezinárodních institucí CEN a CENELEC proběhnout. Pod hrozbou našeho vlastního návrhu nám bylo také přislíbeno, že vláda připraví vlastní návrh umožňující tzv. sponzorovaný přístup, který by měl být na podzim. Tuto věc jsem naposledy otevřel na posledním jednání Ústavně-právního výboru, kde kvůli hlasům ANO nebyla výzva vládě, aby se zabývala touto otázkou přijata. Vyjednávání s ministerstvy aktuálně vede Martin Jiránek, člen hospodářského výboru, kterému jsem celou věc předal.  S pozdravem Jakub Michálek.“ 

První úspěchy

Začátkem roku 2019 Kverulantovo usedavé upozorňování na problém přineslo první konkrétní výsledky. Ministerstvo pro místní rozvoj  ve spolupráci s Českou agenturou pro standardizaci tehdy zajistilo pro dodavatele veřejných zakázek bezplatný on-line přístup nejprve k osmi technickým normám o elektronické fakturaci. Později byly pro bezplatný přístup uvolněny další normy. Kverulant je obzvláště hrdý na to, že v době epidemie koronavirové nákazy byly i díly jemu bezplatně zveřejněny i normy na zdravotnické obličejové masky, operační oděvy a roušky a na lékařské rukavice pro jedno použití.

Normy konečně zadarmo

Nedlouho po bezplatném zpřístupnění prvních norem přišel další úspěch. Poslanecká sněmovna počátkem února 2019 schválila doprovodné usnesení iniciované Piráty, kterým žádá vládu České republiky, aby podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu rovnosti před zákonem a dostupnosti práva. V září 2019 zaslal Kverulant.org všem zákonodárcům dopis, ve kterém jim připomíná jejich usnesení a žádá další pokrok. Několik z nich mu opovědělo, že naprosto souhlasí, aby závazné normy stát poskytoval zdarma a že se věci budou věnovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českou agentura pro standardizaci totiž zpracovalo novelu zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, podle které bude přístup k více než čtyřem tisícům závazných norem .  Umožnit jí to má takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Novelu zákona o technických požadavcích na výrobky, která to má umožnit, schválila 18. září 2020 Sněmovna. Normu prošla Senátem a 19. listopadu 2020 ji podepsal president. A počátkem roku 2021 bylo na webu České agentury pro standardizaci bezplatně zveřejněno více než 200 norem.

Sponzorovaný přístup se týká nejen velkých firem nebo živnostníků, ale třeba i projektantů a kohokoli, kdo si normu potřebuje nastudovat. České agentuře pro standardizaci platí poplatek ty úřady a ministerstva, která mají danou normu ve své působnosti. Paušální částka činínejvýše 23 milionů za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výši platby stanoví vyhláška. Odvíjet se bude od počtu stran příslušné technické normy a počtu požadovaných přístupů.

Anketa

Kverulant v průběhu realizace této kauzy zveřejnil anketní otázku. Možnost hlasovat skončila v dubnu 2021

Má stát poskytovat normy zdarma?

Rozhodně ano, všechny normy mají být zcela zdarma.

2 618 ( 49 %)

Spíše ano, ale zdarma mají být jen povinné normy.

1 009 ( 19 %)

Rozhodně ne, stát má na přístupu k normám vydělávat.

866 ( 16 %)

Spíše ne, normy mají být zpoplatněny, ale mají být velmi levné.

797 ( 15 %)

Celkem hlasů: 5 290

Nahrávání ... Nahrávání ...

Poděkování a prosba o podporu

Tuto kauzu podpořila společnost EPDOR, která také podporuje české a zahraniční společnosti v přípravě a realizaci jejich významných mezinárodních projektů. Mezi její zákazníky patří jak elektrárenské společnosti a průmyslové podniky, tak i finanční skupiny, banky a IT společnosti.

Oceňte Kverulantův vytrvalý boj a úspěšný za lepší správu veřejných záležitostí a začněte ho podporovat symbolickou částkou 200 Kč měsíčně. V této kauze Kverulant vyhrál, ale mnoho dalších ještě dokončeno nebyloPodpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. A konečně Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je důležité, při nákupu nezaplatíte nic navíc.