Nahoru
Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku
Policie vede zadrženého Petra Hlubučka (15. června 2022) Aktu.cz
Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku
Twitter

Kverulant.org odhalil vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsalo několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant vyzval primátora k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. To se ani však stále nestalo. Nejspíš proto, že radní mají na pokračování kšeftu zájem. Kverulant tedy v květnu 2020 podal trestní oznámení a stížnost k antimonopolnímu úřadu sám.  Tento případ z dopravních podniků je však jen špičkou ledovce. Dokázalo obvinění náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) a dalších 10 lidí z tunelování v červnu 2022. Oceňte Kverulantovu důslednost a odvahu bojovat s notorickými a mocnými tuneláři a podpořte ho alespoň malým darem.

Ve druhé polovině roku 2017 uzavřel Dopravní podnik Praha (DPP) nejméně tři smlouvy na poskytování právních služeb s advokátní kanceláří ROWAN LEGAL. První dvě se týkají právních služeb v souvislosti se zajištěním servisu vozů metra za 14,6 miliardy korun, které byly zadány bez výběrového řízení.

V prvním případě jde o smlouvu na poskytování právních služeb „Full Service vlaků metra M1 2020 ÷ 2034“.  Za tímto málo srozumitelným názvem se skrývá servis 53 vlaků na trase metra C u společnosti Siemens za přibližně 7,5 miliardy korun. V článku 4.1. této smlouvy byla ujednána hodinová sazba ve výši 2500 Kč bez DPH. V článku 4.3. bylo stanoveno, že „celková částka smluvní odměny zaplacená Dodavateli na základě této smlouvy může činit maximálně 2.000.000,- Kč bez DPH“. Protože maximální částka, kterou mohli advokáti fakturovat, byla takto omezena, nemuselo být provedení právních služeb soutěženo. V srpnu 2018 byl uzavřen nenápadný dodatek, který pouze zrušil článek 4.3., a vyvádění peněz mohlo začít. Tak bylo do listopadu 2019 vyfakturováno celkem více než 8,3 milionu korun, resp. 10,1 milionu včetně DPH. A pokud nebude tato smlouva ukončena, bude fakturování pokračovat až do roku 2034.

Stejné podvodné schéma bylo uplatněno u smlouvy na „Full Service vlaků metra 81-71 pro období 2019-2033“. Jde o servis 93 vlaků na trase A a B společností Škoda Transportation za 7,5 miliardy korun. I v tomto případě byla limitní cena zakázky ve výši 2 miliony korun zrušena nenápadným smluvním dodatkemNásledně bylo jen do října 2019 z DPP vyvedeno více než 5 milionů korun. Pokud se nic nestane, bude vyvádění peněz pokračovat až do roku 2033.

Třetím konkrétním případem, který se Kverulantovi podařilo zdokumentovat, je smlouva na právní služby v rámci projektu „MODERNIZACE PROTICHEMICKÉHO VAROVNÉHO SYSTÉMU“.  I zde byla smluvním dodatkem zrušena maximální cena zakázky, naoko dohodnutá na 0,5 milionu korun. Následně bylo jen do konce roku 2019 z DPP vyvedeno více než 2,2 milionu korun.

Celkem bylo v těchto zdokumentovaným případech namísto 4,5 milionu korun (5,4 včetně DPH) vyfakturováno 17,4 milionu korun. Tedy více než třikrát tolik.

Všechny výše uvedené dodatky uzavřel 17. srpna 2018 za Dopravní podnik tehdejší předseda představenstva a generální ředitel Martin Gillar a místopředseda představenstva Ladislava Urbánek. Martin Gillar se ředitelem a předsedou představenstva podniku stal v první polovině roku 2016. Do funkce ho dosadilo hnutí ANO. Po volbách 2018 byl na konci roku nahrazen novým ředitelem Petrem Witowskim. Na odchodnou tehdy Gillar dostal více než dva miliony korun. Šlo prý o částku, na kterou měl nárok podle své manažerské smlouvy. Místopředseda představenstva a zároveň dopravní ředitel Ladislav Urbánek však tehdy vyměněn nebyl a ve funkci je stále. „Ve své funkci je dlouhodobě a v současnosti je podle mě nenahraditelný. Navíc nechceme destabilizovat dopravní podnik, proto veškeré personální změny musíme dělat s rozvahou,“ řekl tehdy další člen dozorčí rady a také náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu / STAN). Ten zná prostředí v dopravním podniku dostatečně, neboť byl v dozorčí radě už v minulém volebním období, tehdy ještě jako nominant Trojkoalice (tehdy Zelení, STAN, KDU-ČSL).

Za advokátní kancelář ROWAN LEGAL podepsal všechny uvedené smlouvy i následné dodatky jednatel a majitel Martin Janoušek. Zájem veřejnosti Janouškovi v únoru 2020  zajistila kauza spojená s bývalým ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem. Ten tvrdí, že mu advokát Janoušek nabídl krátce před Vánocemi 2019 přímo v úřadu úplatek ve výši 1,5 milionu. Martin Janoušek je vnukem jednoho z hlavních komunistický papalášů minulého režimu Lubomíra Štrougala, který byl premiérem československé federální vlády v normalizační éře let 1970 až 1988.  Matka Martina Janouška před listopadem 1989 vyučovala trestní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, po pádu režimu se etablovala na poli luxusní módy s vlastní značkou E.daniely. 

Martin Janoušek

Martin Janoušek je považován za protřelého lobbistu. Spletitou síť kontaktů se Janouškovi podařilo přetavit v rozsáhlou klientelu. Server Hlídač státu, který eviduje veřejné zakázky, napočítal kanceláři ROWAN LEGAL v půlce roku 2020 účast v 81 veřejných zakázkách a 448 smluv za 275 milionů korun. Struktura objednavatelů je přitom pestrá, jde o různá ministerstva, Českou televizi či Řízení letového provozu.

Piráti tunel nezastavili

Kverulant v březnu 2020 vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu. Dle jeho názoru by měl především dostat okamžitou výpověď dopravní ředitel Ladislav Urbánek. Ten by také měl být odvolán z postu místopředsedy představenstva. Souběžně s tím by měl jediný akcionář DPP, Hlavní město Praha, zastavit plnění ze všech smluv se společností ROWAN LEGAL, nechat provést audit těchto smluv a podat trestní oznámení. Audit by měl vyčíslit škodu, ke které došlo, a ta by měla být vymáhána po všech členech statutárních orgánů, kteří za tento podvod nesou odpovědnost. Rada hlavního města by se také měla zamyslet nad dalším působením radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) a od prosince 2018 předsedy dozorčí rady Dopravního podniku. Je těžké uvěřit, že by o vyvádění peněz nevěděl. A pokud nevěděl, měl by být odvolán pro neschopnost.

První reakce vedení magistrátu nebudily naději, že tunel bude zastaven a viníci potrestáni. Mail z 25. března 2020 od Jiřího Hoskovce, vedoucího poradců primátora, naopak dával tušit, že sežrání zelí bude vyšetřovat partička kozlů: „Vážený pane řediteli, děkuji vám za váš podnět, byl předán k vyřízení příslušnému kontrolnímu orgánu, tedy dozorčí radě dopravního podniku. O dalších krocích vás tato bude informovat.“ Ani tiskové prohlášení dopravních podniků z 31. března 2020, které tvrdí, že k žádnému vyvádění peněz z DPP nikdy nedošlo a  v žádném případě nedošlo ani k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, nedávalo mnoho nadějí na řádné vyšetření celé věci.

V dubnu 2020 Kverulantovi prozradil velmi dobře informovaný zdroj z pražského magistrátu, že primátor Hřib i všichni radní o vyvádění peněz z dopravního podniku dobře vědí a část z nich je na tento zločinný penězovod napojena. Na pokračování nezákonného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL má údajně zájem přímo primátor Zdeněk Hřib. O podvodech v dopravním podniku je prý detailně informován i jeho protikorupční poradce Martin Kameník, dřívější šéf protikorupčního spolku Oživení a dřívější garant Rekonstrukce státu. Ale ani ten s tunelováním dopravního podniku nic dělat nebude, protože nechce překazit kšeft svého šéfa.

Kverulantova víra, že protikorupčním étosem mávající Piráti na pražském magistrátu s korupcí nezatočili jen proto, že jsou naivní, vzala za své. Naopak vše nasvědčuje tomu, že ochotně nasedli do rozjetého vlaku plného špinavých kšeftů. Magistrát utratil za externí právní služby od začátku roku 2016 do konce roku 2019 celkem 471,3 milionu korun. To je v průměru 117,8 milionů ročně. Ale za pouhé první čtvrtletí roku 2019 dokázala radnice v čele s Piráty utratit 163,7 milionů korun a to vše přesto, že na odboru legislativním a právním bylo v prvním čtvrtletí roku 2020 zaměstnáno 20 lidí.

Kverulant podal trestní oznámení

Proto Kverulantovi nezbylo nic jiného, než aby v květnu 2020 sám podal trestní oznámení a stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti.  Ve středu 20. května 2020 následovala reakce Pirátské strany. Ta v tiskovém prohlášení uvedla, že za nic nemůže, protože piráti na chod největšího městského podniku údajně nemají žádný vliv: „Důrazně se ohrazujeme proti tvrzení Kverulant.org, že se Piráti (nebo Zdeněk Hřib) podílejí na vyvádění peněz z Dopravního podniku skrze advokátní kancelář Rowan Legal. Předně musíme upozornit na to, že Piráti mají na dění v Dopravním podniku jen velmi malý vliv. V kontrolních orgánech městské společnosti DPP mají Piráti pouze dva zástupce a v exekutivních orgánech nikoho.“ A za vše prý mohou koaliční partneři:  „DPP je tak plně pod taktovkou našich koaličních partnerů – Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu. Primátor má velice omezenou možnost do vnitřních záležitostí této městské společnosti zasahovat.“ V prohlášení se sice uvádí, že „kancelář primátora celou záležitost obratem předala k řešení dozorčí radě DPP, což je v těchto případech standardní postup“, ale to Kverulant v kontextu této kauzy považuje za naprosto alibistické tvrzení.

Kverulant podal stížnost k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže

Jak už bylo uvedeno, Kverulant podal v květnu 2020 stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské činnosti. V půlce června přišlo nepříjemné překvapení. Ačkoliv kdo sledoval, jak místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek úkoloval přímo šéfa ÚOHS Petra Rafaje v kauze mýtného systém, patrně překvapen nebude. V půlce června místopředsedkyně ÚOHS JUDr. Eva Kubišová informovala Kverulanta dopisem, že jeho podání neshledala jako důvodné a věc odložila. ÚOHS se s Kverulantovým pěti stránkovým podání vypořádal jedinou krátkou větou:  „Úřad neshledal v rovině podmětu namítaných pochybení důvody pro zahájení řízení z moci úřední“. Kverulant se ignorantským rozhodnutím odmítá smířit a chystá proti němu stížnost.

Předražené právní služby ve veřejné správě

Kverulant se rozhodl se na problematiku právních služeb podívat detailně. Na podzim 2020 zmapoval náklady u téměř 80 institucí veřejné správy. Zjistil, že od roku 2016 do prvního čtvrtletí roku 2020 zaplatily za právní služby téměř 4 miliardy korun. Odhalil, že advokátní kancelář ROWAN LEGAL dostala za sledované období vyplaceno o desítky milionů korun více, než na co měla uzavřené smlouvy. Kverulant o svých zjištěních opět informoval Úřad na ochranu hospodářské soutěže a Nejvyšší kontrolní úřad.  Podrobnosti naleznete v kauze předražené právní služby ve veřejné správě.

Velký policejní zásah v Praze

Národní centrála proti organizovanému zločinu od ve středu 15. června 2022 zasahovala na desítkách míst v Praze. Detektivové dorazili na pražský magistrát, do dopravního podniku i do Všeobecné zdravotní pojišťovny, která je největší zdravotní pojišťovnou v Česku. Policie začala stíhat jedenáct lidí. Mezi obviněnými je jak Hlubuček, který je členem dozorčí rady pražského dopravního podniku, tak podnikatel Michal Redl. Jsou podezřelí z korupce a účasti na organizované skupině. Mezi podezřelými je pak i lobbista Pavel Dovhomilja a člen představenstva dopravního podniku Matej Augustín, kterého do vedení podniku před třemi lety prosazoval právě Hlubuček.

Policie vede zadrženého Petra Hlubučka (15. června 2022) Aktu.cz

Důvodem policejní akce Dozimetr má být hospodaření v dopravním podniku. Kriminalisté vyšetřují mimo jiné okolnosti plánované opravy okolí pražského nádraží Holešovice.

Centry korupční skupiny kolem Hlubučka Redla byly dva byty: Nejdřív v Revoluční ulici, později o pár set metrů dál v ulici Dlážděná.Tady se odehrávala klíčová jednání, na nichž Hlubuček, Redl a další plánovali, jak vytáhnout miliony z Dopravního podniku hlavního města Prahy, Všeobecné zdravotní pojišťovny nebo ze středočeské správy silnic.

Detektivové zachytili hned několik tendrů, které se Hlubuček a spol. pokusili ovlivnit. Nebo ze kterých skupině tekly pravidelné příjmy na úplatcích. A to i přesto, že si podle vyšetřovatelů počínali mimořádně opatrně: Používali zašifrované telefony, nechávali si odborně zjišťovat, jestli nejsou odposlouchávaní doma nebo v autech, při hovorech pouštěli hlasitou hudbu.

Jedna z uplacených zakázek podle policistů souvisí s IT službami, které dopravnímu podniku poskytovala společnost Uniprog Solutions. Její šéf Maroš Jančovič platil, jak říkají detektivové, Redlově a Hlubučkově skupině miliony ročně, aby mohl pracovat pro dopravní podnik. Firma z toho navíc vytěžila další zakázky. Uniprog Solutions dostával od dopravního podniku měsíční paušál ve výši skoro pět milionů korun. Z toho 1,8 milionu firma hned přeposílala na účet společnosti Berodio Group, jejímž stoprocentním vlastníkem je jistý Pavel Dovhomilja, podle detektivů další významný člen zločinného spolku.

Kverulant je přesvědčen, že primátor Hřib a další členové vrcholné vedení magistrátu o korupčních praktikách Hlubučka vědělo, a tak či onak do nich je i zapleteno.

Prosba o podporu

Management pražských podniků je notorickým tunelářem veřejných rozpočtů. V roce 2013 si přichystal výjimečně předraženou zakázku na dodávku ostrahy svých objektů pro předem připravené vítěze. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit, a v červnu 2015 dokonce i zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun.

Kverulantova vytrvalost a odvaha byly důležitým faktorem úspěchu v této kauze. Jen vytrvalost a odvaha však nestačily a nebudou stačit ani tentokrát. Potřebujme i trochu peněz na právníky, na provozování webu, na účetní… Proto Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí i v této kauze. Začněte nás podporovat jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.  

Twitter
Zpět na výpis novinek