Nahoru
Začala platit nová, tvrdší legislativa proti nelegálním billboardům u silnic
Billboard Eurobillboardu zakrývá světelnou signalizaci u železničního přejezdu a výhled na trať | Drnovská ulice | Praha | 19. únor 2022 | foto Kverulnat.org
Začala platit nová, tvrdší legislativa proti nelegálním billboardům u silnic
Twitter

Nová regulace reklamy v bezprostřední blízkosti silnic a dálnic by měla zásadně ztížit provozování  nelegálních reklamních zařízení a jiných reklamních ploch. Novela zákona o pozemních komunikacích, která začala platit s Novým rokem, dává obcím a krajům do rukou nový nástroj proti těmto praktikám. Zásadní změny shrnuje Mgr. Jaroslav Fořt z české pobočky mezinárodní právní kanceláře DLA Piper.

Billboard Eurobillboardu zakrývá světelnou signalizaci u železničního přejezdu a výhled na trať | Drnovská ulice | Praha | 19. únor 2022 | foto Kverulnat.org

Úplný zákaz reklamních zařízení okolo dálnic a silnic mimo souvisle zastavěné území obcí platí již od roku 2012. Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích definuje v § 30 tzv. silniční ochranné pásmo, které u silnic II. a III. třídy činí odstup 15 metrů od silnice, u silnic I. třídy 50 metrů a u dálnic až 250 metrů. Nejzazší termín, do kdy měli provozovatelé svá propagační zařízení odstranit, uplynul 1. 9. 2017. I přes to obce nadále trápí zřizování nových reklamních ploch v bezprostřední blízkosti pozemních komunikací, kde představují nebezpečnou pevnou překážku a současně dle výzkumů rozptylují pozornost projíždějících řidičů.

Vlastníci reklamních zařízení totiž využívají mezery v současném znění zákona. Nynější praxe stojí na postupu, kdy majitelé nelegálně umístěných reklamních ploch poté, co obdrží výzvu k jejich odstranění, pouze čekají na poslední den lhůty k jejich odstranění a poté celé reklamní zařízení přesunou na jiný pozemek. Příslušný silniční správní úřad pak musí opakovat celý administrativně náročný a zdlouhavý proces zjišťování vlastníka, a výzev k odstranění reklamní plochy, včetně příslušných lhůt. Takovéto činnosti má zamezit nově přijatá úprava zákona o pozemních komunikacích.

Okamžité odstraňování billboardů

Podle platné novely č. 184/2023 Sb. se od 1. 1. 2024 přenáší povinnost zaobírat se nezákonně umístěnými reklamními plochami z tzv. silničních správních úřadů na vlastníky pozemní komunikace, tedy podle charakteru dané komunikace buď na stát, kraj nebo obec. Z nového znění § 31 vyplývá, že v případě výskytu nelegálního reklamního zařízení u pozemní komunikace je její vlastník této pozemní komunikace bez dalšího povinen konat a nezákonně umístěnou reklamní plochu odstranit a uskladnit, to vše na náklady vlastníka reklamní plochy. Teprve následně dojde k jeho vyrozumění o možnosti si své reklamní zařízení do tří měsíců vyzvednout. Odst. 11 zároveň nově stanoví, že vyzvednutí uskladněné reklamní plochy či jejího nosiče je možné až po uhrazení veškerých nákladů na jeho odstranění a uskladnění vlastníkem pozemní komunikace. Nedojde-li k vyzvednutí do tří měsíců od zveřejnění takovéto výzvy k vyzvednutí, je vlastník pozemní komunikace oprávněn, opět na náklady vlastníka, reklamní zařízení zlikvidovat. Stejná práva a povinnosti, jako pro vlastníky pozemních komunikací, platí i pro jejich případné provozovatele, jsou-li odlišní od osoby vlastníka. To může být zásadní nejen pro servisní organizace zřízené vlastníky pozemních komunikací, ale i např. v rámci projektů PPP (Public Private Partnership).

Kverulantův boj proti nelegálním billboardům

Kverulant doufá, že novela bude skutečně účinným nástrojem v boji proti nelegálním billboardům, ale teprve praxe ukáže, jak ostře bude stát, kraje a obce postupovat. Kverulant bude vlastníky komunikací k rychlým a razantním akcím rozhodně povzbuzovat. Už proto, že pronajímání billboardů není a nikdy nebyl byznys pro hodné hochy, ale dva z billboardářů se ovšem svými kriminálními praktikami vymykají poměrům běžným v české kotlině. Jsou jimi v Čechách naturalizovaný Slovák Anton Fischer, kterému soud uložil podmínku a zákaz podnikání a jeho syn Oliver, kteří vystupují pod značkou Eurobillboard. Podrobnosti o nich naleznete v kauze Kverulantův bojkot agresivního Eurobillboardu.

Kverulant se významně zasadil o přijetí novely zakazující billboardy u dálnic a silnic I. třídy. Nyní je Kverulantovým cílem vyčistit od vizuálního smogu Prahu a zastavit parazity z Eurobillboardu. Proto v prosinci 2022 vyhlásil bojkot na jejich billboardy a vyzývá všechny případné inzerenty, aby se k tomuto bojkotu přidali. Výzvu k bojkotu Kverulant propaguje na Google a Seznamu placenou inzercí. Že je tento bojkot účinný dokazuje výhružný dopis od Eurobillboardu. Píše se v něm, že pokud Kverulant svůj bojkot nestáhne, bude čelit ze strany Eurobillboardu trestnímu oznámení a žalobě o náhradu škody. Ani tentokrát se Kverulant vyhrožování nezalekl. Bojkot nestáhl a dál jej propaguje. Prosíme pomozte nám pokračovat v propagaci bojkotu alespoň symbolickým darem.

Mgr. Jaroslav Fořt, DLA Piper Prague LLP, organizační složka

Ing. Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulant.org

Twitter
Zpět na výpis novinek