Nahoru

Odstraňme z Prahy billboardový smog

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant.org v roce 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Kverulantově výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. První výsledky se dostavují, když v srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2. Kverulant, ale spokojen zdaleka není. Praha dál pronajímá pozemky pro velké billboardy a dokonce uzavírá nové, krajně nevýhodné nájemní smlouvy. Kverulant bude ve svém boji pokračovat. Pomozte nám i vy čistit Prahu od vizuálního smogu alespoň malým darem.

V září 2018, před volbami do pražského zastupitelstva, schválila tehdy končící Rada Prahy podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD. Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s Kverulantem zeptal všech kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí, a přidal i otázku na obecný názor na venkovní reklamu v Praze.  Téměř všichni kandidáti na primátora se vyjádřili proti billboardům v Praze. Zdeněk Hřib, tehdejší volební lídr Pirátů a pozdější primátor, uvedl: „Vizuální smog ničí dojem z veřejného prostranství a snižuje bezpečnost silničního provozu.“

Těsně po volbách 2018 odhalil Kverulant dalšího magistrátního billboardového kostlivce.  Praha, zastoupená Technickou správou komunikací, uzavřela v roce 2008 s billboardáři smlouvu o pronájmu 8 000 mplochy na více než 100 pražských mostech a lávkách za cenu 2 miliony korun ročně. Na základě této, stále platné, smlouvy získává magistrát ročně pouhých 250 Kč za m2  pronajímané plochy. Přitom se Praha již v roce 2004 usnesla, že jednotková cena za pronájem jednoho mplochy pro billboard se má pohybovat od 4 do 6 tisíc korun ročně. Praha ročně přichází o 40 milionů korun. Billboardáři naopak od roku 2008 vytáhli z kapes pražských poplatníků téměř  půl miliardy korun.

Smlouvu pronájmu ploch na pražských mostech a lávkách převzala společnost Czech Outdoor (tehdy News Outdoor) v roce 2008 bez výběrového řízení od předchozího nájemce, firmy QUO. Smlouva byla v roce 2008 stanovena na deset let a protože ji nikdo nevypověděl, byla letos v souladu s podmínkami automaticky prodloužena. Vypovězení bude nejspíš možné až v roce 2022.

Je také důležité zmínit, že poradcem bývalého radního Prahy pro majetek Karla Grabeina Procházky (ANO) byl v době prodloužení smlouvy Stanislav Lazar, který byl při převzetí smlouvy společností News Outdoor začátkem roku 2008 jejím jednatelem. Musel tedy znát podrobnosti smlouvy a její nevýhodnost pro hlavní město.

Že reklama na mostech je mnohem cennější, než Czech Outdoor platí, ukazuje i smlouva, kterou společnost BigBoard uzavřela se společností Jihoměstská majetková. Ta patří Praze 11 a kontrakt řeší pronájem reklamního prostoru na lávce přes Brněnskou ulici na začátku D1. Ročně za jedinou lávku zaplatí BigBoard 700 tisíc korun, tedy zhruba třetinu celkové částky, co platí jeho dceřiná firma Praze za více než stovku mostů.

Navíc podle stále platných Pražských předpisů z roku 2016 je reklama na zábradlích mostů zcela zakázána. V  § 82 odstavec (5) se praví: „Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení nelze umístit na zábradlí ve veřejném prostranství.“

Zprávu o Kverulantově odhalení tunelu s reklamou na mostech převzala v listopadu 2018 řada novin a serverů a magistrát musel reagovat a radního Prahy pro majetek Jana Chabra (TOP 09/Spojené síly pro Prahu) magistrát smlouvu prověří. „Skutečnosti uvedené organizací Kverulant prověřujeme a v případě jejich potvrzení budeme jednat o možnosti nápravy. Týká se to jak ekonomické výhodnosti smluv, tak i jejich množství,“ sdělil.

Odhalení této, pro Prahu tak nevýhodné, dohody bylo poslední kapkou k zahájení této kauzy. Kverulant na konci listopadu 2018 odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili naše hlavní město od laciného billboardového smogu, a to nejen na mostech, a vyzval k tomu i svoje  fanoušky. Kverulantovi se již podobným způsobem podařilo před lety prosadit zákon proti billboardům na dálnicích a silnicích I. třídy.  Billboardaři odstranili do 1. září 2019 3 853 reklamních zařízení. Veřejná správa jich odstranila celkem 456. Z toho Ministerstvo dopravy  odstranilo 228 billboardů z dálnic a dalších 228 reklamních zařízení odstranily krajské úřady na silnicích I. třídy.  Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org s vydatnou podporou e‑mailů od veřejnosti. A jaký je váš názor na billboardy ve městě?

Anketa: Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města?

Byli byste pro rozšíření zákazu billboardů i na města?

852 (57 %)

230 (15 %)

191 (13 %)

219 (15 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Nevýhodná smlouva na pronájem mostů je však je jedna z mnoha, se kterou se Praha v oblasti venkovní reklamy potýká či potýkala.  V roce 2008 Praha uzavřela smlouvu se společností JCDecaux o povolení 250 nových billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Se svými podáními se dostal až k Evropské komisi. Vítězství měl Kverulant na dosah, ale říjnu 2016 nabyl účinnosti nový zákon, který zkrátil maximální dobu trestní odpovědnosti v podobných případech z 10 na 5 let, a tak se Kverulantovi nepodařilo dosáhnout zrušení smlouvy. Smlouva mezi magistrátem JCDecaux  končí v roce 2022. Kverulant v létě 2018 zjistil, že Praha se ji nechystá prodloužit a bude hledat novou firmu koncesním řízení. To, co vypadá jako dobrá zpráva, má jednu podstatnou vadu na kráse. Návrh je ušit na míru jiné  billboardové firmě, společnosti  BigBoard.  Autorem návrhu podmínek koncesionářského řízení je Ivo Mates, který několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 patřící právě firmě BigBoard. Kverulant na úředníka i na korupčníky z BigBoardu podal trestní oznámení a  dál sleduje celou situaci.  Podrobnosti nalezete v kauze PRAHA, MĚSTO BILLBOARDŮ.

Na jaře 2017  Kverulant.org zase pro změnu odhalil, že billboardáři v Praze kvůli svému byznysu poškozují veřejnou zeleň.  Křiklavým příkladem byla situace podél ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova. Tam na pozemcích patřících Praze došlo uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na billboardy. Postižené stromy tak byly připraveny cca o 40 % potenciálu dožití, byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově odstínit přilehlou lávku a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál hlukověizolační a prachověizolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Kverulant v dubnu 2017 podal v této věci České inspekci životního prostředí podmět k zahájení správního řízení. Inspekce provedla na základě Kverulantova podmětu šetření a konstatovala, že „stromové dřeviny mají korunu zakráceny podle hrany billboardu tak, aby je nezakrývaly. Dotčena je více než 1/3 korun stromů. Byly provedeny podstatné a trvalé zásahy snižující společenskou, estetickou a ekologickou funkci dřevin.“ Inspekce Kverulanta dále informovala, že se jí zatím nepodařilo vypátrat viníka, ale pracují na tom. Kverulant chápe, že z hlediska je práva je třeba viníka řádně usvědčit, nicméně Kverulant je naprosto přesvědčen, že nezákonné poškození veřejné zeleně si objednal majitel billboardů, firma BigBoard. 

Další, obzvláště obtěžující a odpudivou formou reklamy, která by měla z hlavního města zcela zmizet, jsou LED billboardy. Obří obrazovky, které iritují nejen Kverulanta, ale nejspíš většinu obyvatel Prahy. Plukovník Jindřich Rybka, šéf dopravní police v Jihomoravském kraji, nemá rád billboardy obecně, a ty blikající obzvlášť. Říká o nich: „Co se týká nebezpečnosti reklamních zařízení, tak LED billboardy jsou jednoznačně nejnebezpečnější. Mají obrovskou schopnost zaujmout. Jejich rizikovost spočívá v tom, že tvoří výrazné, barevně nestálé a pohyblivé pozadí k dopravnímu značení nebo semaforům, které jsou pak méně viditelné, rozpoznatelné, a tím pádem i méně účinné. Zejména za snížené viditelnosti a v noci působí světelná plocha s proměnným vysoce kontrastním motivem velice nepříznivě. Omezuje schopnost řidičů dostatečně rychle a včas reagovat na dopravní situaci. Dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.“  Další podrobnosti o LED billboardech naleznete v kauze DEJME LED BILLBOARDY K LEDU.

Vzápětí po tom, Kverulant vyzval vedení  Prahy, aby konečně vyčistilo Prahu od  billboardového smogu se ke Kverulantově výzvě se připojil spolek Holešovičky pro lidi, zastupující více než 600 obyvatel této lokality. I tento zapsaný spolek odeslal dopis primátorovi a radním a požádal je o pomoc s odstraňováním vizuálního smogu a zejména billboardů z území Prahy. Předseda spolku Michal Trník v dopise píše:  „Věřím, že nová koalice, na rozdíl od té předchozí, má pro tento krok všechny předpoklady. I proto s velkou nadějí čekáme na kroky nového magistrátu a věříme, že nové vedení Prahy chápe, jak má vypadat moderní metropole bez vizuálního smogu, který paradoxně pomalu mizí od dálnic, ale v památkově chráněné zóně Hl. města Prahy není problém na něj narazit téměř na každém kroku.“

Místem kde byl boj Kverulanta a spolku Holešovičky pro lidi úspěšný byla frekventovaná ulice V Holešovičkách.  Stavební úřad Prahy 8 tam totiž v roce 2008 povolil na 10 let stavbu hned dvou billboardů. Proti povolení jednoho standardního a jednoho LED občané bydlící v této oblasti usedavě protestovali,  ale  stavební úřad jejich námitky dlouho ignoroval. Zvláště ostudné bylo, že městská část vyměnila zdraví, klid svých vlastních občanů a bezpečnost desítek tisíc řidičů za absurdně nízkých 80 000 Kč ročně, které inkasovala od firmy Media Channel za pronájem obou pozemků, na kterých tyto billboardy stojí. Když to místní spolek Holešovičky pro lidi sdružující více než 600 členů zjistil, vyzval Prahu 8 k ukončení nájemní smlouvy. Spolek Holešovičky pro lidi dokonce nabídl Praze 8 zaplacení částky, kterou by od billboardové firmy Media Channel za pronájem pozemků inkasovala až do roku 2019, kdy billboardům končí stavební povolení. Praha 8 to odmítla,  měla s billboardovou firmou uzavřenou nájemní smlouvu až do roku 2029. Billboardy sice byly zatím povoleny jako stavba dočasná do konce roku 2019, ale na konci ledna 2020 byly stále ještě v provoz a tak Kverulant.org dle zákona o svobodného přístupu k informacím zeptal, jak je to možné, že oba v lednu již nelegální billboardy stále ještě obtěžují široké okolí a zda Stavební úřad Prahy 8 již zahájil řízení o odstranění staveb.  Kverulantův zájem o nelegální billboard přiměl úředníky urychleně konat. Stavební úřad provedl kontrolní prohlídku a  zjistil,  LED billboard je stále v provozu. Po zjištění této skutečnosti stavební úřad rozhodl dne 2 února 2020 podle ust. § 134 odst. 5 zákona č. 183/2006 stavebního zákona o zákazu užívání stavby. Současně také zahájil řízení o odstranění stavby.

Koncem listopadu 2018  se ke Kverulantově výzvě se tento týden připojilo i občanské sdružení NECHCEME BILLBOARDY. Předseda sdružení Ing. Štěpán Fiala v dopise primátorovi a radním píše: „Věříme, že díky Vaší nové koalici má Praha šanci vypořádat se s neblahým dědictvím posledních zhruba deseti let, kdy zde venkovní reklama nekontrolovaně bujela a zaplavila město tisíci nových ploch, od často nelegálních plachet a cedulek až po agresivní obří bigboardy hustě lemující většinu pražských výpadovek. Například jen v roce 2010 pronajala RHMP v čele s primátorem Bémem více než 1 500 městských pozemků za účelem provozování reklamních zařízení s plochou od 9 do 20 m2. K výraznému omezení reklamního smogu by přitom stačilo udělat tři relativně jednoduché kroky, které nevyžadují žádné legislativní změny“ Těmito kroky jsou:

1) Neprodlužovat smlouvy na pronájem městských pozemků k provozování reklamy. Pochopitelně, toto opatření sníží příjmy pražského rozpočtu. Nicméně tuto skutečnost je nutné spíše než jako ztrátu příjmů chápat coby investici do kultivace veřejného prostoru a bezpečnosti silničního provozu. Není nezbytně nutné rušit úplně všechny nájemní smlouvy – město může vytipovat část pozemků, kde venkovní reklama není tolik rušivá a tyto nadále pronajímat.

2) Začít důsledně odstraňovat nelegální reklamu. V současnosti je proces odstraňování černých reklam, který má fakticky provádět TSK, velmi zdlouhavý a neefektivní (podrobněji  článek). Systematickým odstraňováním reklam by měla být pověřená specializovaná firma (ať už soukromá či k tomu účelu založená městská). Jistě by pomohla i pasportizace reklamních ploch, jejíž výstupem by měl být seznam povolených nosičů, s odkazy na příslušná povolení či nájemní smlouvy. Odstraňování nelegálních reklam umístěných bez řádné nájemní smlouvy na městském majetku by pak mohlo být daleko rychlejší, protože by nebylo potřeba absolvovat administrativně složitý proces stanovený Zákonem o pozemních komunikacích (tj. tyto reklamy je možné odstranit bez předchozí výzvy silničního úřadu). I veřejnost by měla mít možnost nelegální nosiče jednoduše nahlašovat, např. prostřednictvím portálu Změte.to.

3) Přimět stavební úřady dodržovat omezení venkovní reklamy stanovené v Pražských stavebních předpisech. PSP obsahují několik regulačních opatření ve vztahu k venkovní reklamě (byť po nátlaku billboardových firem poměrně omezených). Vzájemný odstup mezi reklamními poutači nad 4 m2 musí být roven nejméně trojnásobku plochy většího z poutačů, minimálně 100 m. Stejně tak není možné poutače s plochou nad 4 mumísťovat v památkových rezervacích a zónách nebo např. v parcích či na zábradlích ve veřejném prostranství. 

Zdá se, že Kverulantova výzva nakonec nezůstala oslyšena. V lednu 2019 prohlásila Praha ústy svého radního pro majetek Jana Chabra, že Praha chce odstranit billboardový smog. Více již v reportáži televize Prima:

Kverulant dobře ví jak daleko je od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných a proto pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim nejen jejich sliby, ale i jejich zákonné povinnosti.V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy. Tento zákaz se týká i Prahy. I Pražský magistrát coby silniční správní úřad měl již  k 1. září 2017 odstranit nejméně 59 nelegálních reklamních zařízení podél silnic I/4, I/7 a I/8 na úsecích, které vedou Prahou.

Kverulant na to magistrát několikrát upozorňoval. Ten se však vymlouval, že čeká na vyjádření Ústavního soudu, kam se v roce 2017 obrátila skupina sedmnácti senátorů s návrhem zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. V únoru 2019 však Ústavní soud návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů rázně zamítl. Následně se Kverulant znovu obrátil na primátora Prahy na všechny členy rady a na vybrané magistrátní úředníky, aby konečně začali čistit Prahu od nelegálních billboardů. Tentokrát byl úspěšný a magistrátní úředníci do podzimu 2019 konečně nechali sundat 17 billboardů, které stály u silnic první třídy a byly tak od září 2017 zakázané. Dalších 11 velkoplošných reklam bylo zakryto a čeká na zbourání.

Přestože s boj s vizuálním smogem si současná pražská koalice dala do svého programového prohlášení, je  demontáž několika billboardů reklam v ochranném pásmu silnic první třídy zatím jediným viditelným opatřením, které magistrát zrealizoval a ani to se neobešlo bez toho, že občanské iniciativy politikům nepřipomínali jejich předvolební sliby. Magistrát se  hájí, že boj proti  obtěžující reklamě bude pokračovat.  “Odbor hospodaření s majetkem MHMP dostal pokyn, aby zrevidoval aktuální stav nájemních smluv na reklamní nosiče. Dále též pracujeme na vytvoření systému evidence reklamních zařízení na území hl. m. Prahy. Dosud totiž existovaly nejasnosti, do působnosti kterého úřadu spadají jednotlivé reklamní nosiče. Funkční systém evidence pak snadno umožní rozlišit, zda má daný reklamní nosič všechna potřebná povolení a – pokud se nachází na pozemku MHMP – také nájemní smlouvu,” vysvětluje Kristýna Drápalová, která se problematice vizuálního na radnici věnuje.

“V nejbližší době též odbor stavebního řádu MHMP poskytne jednotlivým městským úřadům výklad metodiky, jak postupovat při povolování nebo naopak odstraňování staveb pro reklamu a reklamních zařízení podle Pražských stavebních předpisů. Řadě billboardů totiž již vyprší pětileté stavební povolení (billboardy bývají povolovány jako dočasné stavby) a nové povolení bude vydáváno na základě Pražských stavebních předpisů, které jsou výrazně přísnější než dosavadní legislativa. Magistrát dále uspořádá seminář pro zástupce městských částí, kde získají metodickou, právní a datovou podporu pro boj s vizuálním smogem,” uvádí Drápelová. 

V programovém prohlášení koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) je v sekci Odpovědný rozvoj Prahy uvedena tato věta: „Zasadíme se o omezení vizuálního smogu.“ Praxe je však radikálně jiná. V roce 2018 vyšlo najevo, že bývalý úředník pražského magistrátu Ivo Mates, kterého na základě Kverulantova trestního oznámení šetří policie, jezdil zadarmo luxusním vozem Volvo XC60 reklamních společností Big Board. V létě 2019 se ukázalo, že Piráti dostali od firmy JCDecaux na volební billboardy slevu 75 %, a Michaela Krausová musela rezignovat na svoji funkci předsedkyně pirátských zastupitelů v Praze poté, co se přišlo na její tajné schůzky s Tomášem Tenzerem, technickým ředitelem JCDecaux, soudem obžalovaným z korupce v souvislosti s pronájmem reklamních ploch v metru. A právě pro tyto korumpující billboardové firmy byl na podzim 2019 vypsán nový tendr.

Jde o pronájem osvětlených reklamních ploch na celkem 2539 sloupech veřejného osvětlení na frekventovaných pražských komunikacích za částku 1 728 047 měsíčně. Zakázka je rozdělená na takzvané minitendry, tedy na 15 balíčků obvykle po 150 sloupech za 131 700 Kč měsíčně. 

Přestože Praha deklarovala, že omezuje vizuální smog, ani po téměř dvou letech vládnutí Pirátů nevypověděla 27 nemravných smluv na pronájmy městských pozemků, na kterých stojí 30 obřích billboardů.Tyto smlouvy jsou ještě pozůstatkem vládnutí ANO. Právě parazité na veřejném prostoru  v pražských volbách v roce 2014 velmi pomohli hnutí ANO výměnou za zastavení významného omezení billboardů prostřednictvím Pražských stavebních předpisů. Ale to nebylo to jediné, co ANO pro billboardáře udělali.

Volby do zastupitelstva hlavního města proběhly 5. a 6. října roku 2018 a hnutí ANO v nich propadlo. Přesto stará rada v čele s Adrianou Krnáčovou ještě 30. října 2018 schválila uzavření 19 dodatků k nájemním smlouvám uzavřených mezi Prahou, kterými se změnily doby platnosti smluv z doby určité na dobu neurčitou. Rada také uložila magistrátním úředníkům sjednat pro billboardové firmy 8 nových nájemních smluv. Smlouvy se týkají 30 billboardů a magistrát dostává  za pronájem jednoho místa v průměru 200 tisíc korun ročně. Přitom roční příjem z pronájmu z inzertních ploch je více než čtyřnásobně vyšší. Příjem billboardových společností z oboustranného billboardu umístěného na lukrativním místě se pohybuje kolem částky 850 tisíc korun ročně. Za 30 billboardů dostává magistrát ročně 6 milionům, ale billboardáři inkasují ročně 25,5 milionů.

Kuriózní na celé situaci je skutečnost, že v realizaci billboardového usnesení minulé koalice pokračuje i stávající vedení Prahy. V březnu 2020 byla uzavřena poslední z 8 nových nájemních smluv.  Šlo o smlouvu o pronájmu pozemku pro obří billboard poblíž magistrály. V tomto případě Magistrát za pronájem dostane necelých 160 tisíc korun ročně, ale roční příjem z pronájmu je pětinásobně vyšší. A ne dosti na tom. Ve stejné době Kverulant odhalil, že Praha 20 pronajala se souhlasem magistrátu pozemek pro billboard  v Horních Počernicích. V tomto případě dokonce jen za 42 tisíc korun ročně.

Kverulant odeslal počátkem dubna 2020 primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně začali čistit Prahu od billboardového smogu, jak slíbili a vypověděli všech 27 nemravných smluv s billboardáři. Mělo by to být relativně snadné. Všechny by měly mít roční výpovědní lhůtu v případě výpovědi bez udání důvodu. Odpověď magistrátu přišla po dlouhých pěti měsících počátkem září 2020. Smlouvy vypovězeny nebyly, ale prý už je připraveno k projednání „několik tisků týkajících se strategie regulace reklamy“.

Na podzim 2020 byla pozornost veřejnosti opět zahlcena koronavirem a parazité na veřejném prostoru toho opět zneužili. Zastupitel hlavního města Prahy a starosta Prahy 7 Jan Čižinský uzavřel s billboardáři hned čtyři, pro radnici krajně nevýhodné smlouvy.

Všechny smlouvy byly uzavřeny se souhlasem magistrátu a na dobu neurčitou. První nájemní smlouva je pozemek u ulice Bubenská, za roční nájemné 160 444 KčDruhá smlouva na pozemek u ulice Argentinská, za roční nájemné 204 372 KčA třetí je dokonce na pronájem pozemku pro výstavbu nového billboardu u ulice Vrbenského. Tam je roční nájemné stanoveno dokonce na pouhých 76 000 korun. Přitom roční příjem z pronájmu je minimálně čtyřnásobně vyšší. Příjem z oboustranného billboardu umístěného na jednom z nelukrativnějších míst v celé republice se pohybuje kolem částky 850 000 korun. Kverulant si tyto hrubé nepoměry nedokáže vysvětlit jinak než korupcí. Navíc všechny tyto smlouvy lze vypovědět nejdříve po pěti letech a ještě s roční výpovědní lhůtou.

Ne dosti na tom, Praha 7 již dvakrát vyhrála nad billboardáři soud o odstranění billboardu na křižovatce ulic Komunardů a Jateční. Přestože Obvodní soud pro Prahu 7 již dvakrát uložil billboardářům povinnost předmětný billboard odstranit, uzavřela s nimi radnice dohodu, ve které se zavazuje v soudním sporu proti billboardářům již nepokračovat. Podle této smlouvy budou moci billboardáři tento billboard provozovat až do konce roku 2021. Kverulant za tímto postupem opět vidí především korupci.  

Kverulant se svými zjištěními konfrontoval vedení radnice Prahy 7. Kroky radnice v rozhovoru s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou přišel obhajovat místostarosta Kamil Vavřinec Mareš. Zde je videozáznam tohoto rozhovoru:

Dle Kverulantova názoru místostarosta postup radnice naprosto nevysvětlil, a proto Kverulant před koncem loňského roku podal na vedení radnice trestní oznámeníPolicie ho nyní odložila s nic neříkající větou: „nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný“.  Za další nevýhodné smlouvy o billboardech na Praze 7 tak nebude nikdo potrestán. Kverulant je z postupu policie zklamaný, ale ve svém boji proti věrolomným politikům bude pokračovat.  

Jak už bylo uvedeno ke Kverulantově výzvě se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových organizací. Jednou z nich byl i občanský spolek nechceme-billboardy.cz .Ten v červenci 2019 odeslal na magistrát podrobný seznam 183 nosičů, které  nachází na území hl. m. Prahy a jsou po novele silničního zákona od září 2017 zakázané. Spolek žádál po magistrátu urychlené odstranění těchto billboardů a mimo jiné uvádí, že 31 z nich se nachází podél silnic 1. třídy (I/4,I/7 a I/8) a jejich odstranění je tak  v přímé kompetenci magistrátu a že 20 nosičů u dálnic navíc stojí na pozemku hl. m. Prahy, takže město může jejich sundání urychlit vypovězením nájemní smlouvy.

Od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných dlouhá cesta a proto bude pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim jejich sliby. Pokud si i vy přejete, aby se naše hlavní město konečně zbavilo ostudně přebujelého reklamního smogu, můžete Kverulantovi účinně pomoci.  Stačí, když si vyberte někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost

Vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby nám můžete pomoci i finančním daremNebo začněte podporovat Kverulanta v jeho boji proti billboardům alespoň symbolickou měsíční částkou 100 Kč.  Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Váš dar jde z marže obchodníka.