Nahoru
Zdravotní pojišťovna OZP tají odměny ve své dceřiné společnosti Vitalitas pojišťovna
Ilustrační foto | Depositphoto
Zdravotní pojišťovna OZP tají odměny ve své dceřiné společnosti Vitalitas pojišťovna
Twitter

Kverulant.org zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Zjistil, že jsou plné rozežraných politiků a vysokých státních úředníků. Odměna v Oborové zdravotní pojišťovně (OZP) činí v průměru 37 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce.  To ale není vše, vedení OZP si založilo dceřinou společnost Vitalitas pojišťovna. I ta má statutární orgány, které berou peníze. OZP ale odmítá Kverulantovi sdělit kolik tito členové statutárních orgánů dostávají. Kverulant nyní proti ignorování zákona o veřejném přístupu k informací podal odvolání. Kverulant usvědčuje rozežrané politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.

Ilustrační foto | Depositphoto

Od roku 1993 na území České republiky působilo celkem 29 zdravotních pojišťoven. Tento počet se postupem času zredukoval na současných sedm: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a RBP zdravotní pojišťovna. Všechny hospodaří s veřejnými penězi z povinného zdravotního pojištění občanů. Celková výše vybraného pojištění překonala už v roce 2021 částku 400 miliard korun.

Všem pojišťovnám položil Kverulant dotaz dle zákona, aby zjistil, kdo sedí v jejich statutárních orgánech, jak často chodí na jednání a kolik za to bere. Zjistil při tom, že většina statutárních orgánů pojišťoven je prolezlá rozežranými politiky a vysokými státními úředníky, kteří vedle toho ještě „stihnou“ zastávat mnohé další dobře placené posty.  Tito lidé berou v pojišťovnách desítky tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Existuje však čestná výjimka. Tou je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ta členům správní a dozorčí rady neposkytuje žádné peněžité plnění ani odměny.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OPZ) je s více než 740 000 pojištěnci třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v Česku. OPZ nejprve neposkytla Kverulantovi informace tak, jak jí to ukládá zákon. Kverulant tak musel podat proti ignorování zákona o svobodném přístupu k informacím stížnost. Odvolací orgán, kterým byl Úřad pro ochranu osobních údajů Kverulantovi zcela vyhověl a rozhodnutím z 23. června 2023 přikázal OZP požadované informace poskytnout. To se následně 10. července 2023 také stalo.

Z informací poskytnutých OZP Kverulant zjistil, že OZP má patnáctičlennou správní radu a pět jejích členů jmenuje vláda.  Těmi se od 25. února 2023 stali Ing. Jakub HAAS, Mgr. Jindřich LAUSCHMANN,  JUDr. Radek POLICAR, Mgr. Jakub SOFKA a Mgr. Pavlína ŽÍLOVÁ. Správní rada se v letech 2017 až 2022 scházela obvykle 6krát do roka a průměrný člen si za jedno zasedání přišel v průměru na 36 151 korun. Nejvíce si v těchto letech vydělal předseda správní rady OZP Ing. Miroslav CHLUMSKÝ a to celkem 2 620 500 korun. Místopředseda správní rady Ing. Václav MATYÁŠ si přišel na 1 910 000 korun.  Jedinou bílou vránou ve statutárních orgánech OZP byl Ing. Pavel JIRÁK, který za funkci místopředsedy správní rady odmítl odměnu. Přehled odměn všech členů správní rady OZP v letech 2017 až 2022 naleznete zde.

Dozorčí rada OZP má devět členů a tři její členy jmenuje vláda.  Těmi s od 25. února 2023 stala Ing. Eva GAJDOŠOVÁ a to na návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), Ing. Hana SEMÍNOVÁ na návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a MUDr. Marián HOŠEK na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky (KDU-ČSL). I dozorčí rada se v letech 2017 až 2022 scházela obvykle 6 krát do roka a průměrný člen si za jedno zasedání přišel v průměru na téměř stejné peníze a to 36 906 korun. Nejvíce si v těchto letech vydělal předseda dozorčí rady OZP RNDr. Lubomír NETOLICKÝ a to celkem 2 309 000 korun. Přehled odměn všech členů dozorčí rady OZP v letech 2017 až 2022 naleznete zde.

Celkem si tak všichni členové statutárních orgánů OZP za sledované období uloupli z veřejného pojištění dalších více než 35 milionů korun.

Vitalitas pojišťovna

Podobně jako Všeobecná zdravotní pojišťovna i OZP stoprocentně vlastní pojišťovnu poskytující komerční pojištění. Jmenuje se Vitalitas pojišťovna a.s. Ta má ve svých statutárních orgánech tři členy představenstva a tři členy dozorčí rady. Kverulant chtěl vědět, jak jsou tito lidé placeni. Rozhodnutím z 27. června 2023 mu to OZP odmítla sdělit.  Kverulant takové jednání považuje za ignorování zákona o veřejném přístupu k informacím a proti neposkytnutí požadovaných údajů podal stížnost.

Podnikání za peníze pojištěnců?

K založení Vitalitas pojišťovna, a.s., bylo použito 91 milionů korun. Na založení další 100% dcery OZP servis s.r.o., která má v předmětu podnikání zapsánu distribuci a prodej elektřiny použilo vedení OZP dalších 35 milionů korun.

Kverulant je přesvědčený, že zdravotní pojišťovny by se měly především zabývat zprostředkováním účinné a efektivní zdravotní péče a nikoliv podnikat s vybraným pojistným v oboru distribuce a obchod s elektřinou. Kverulant proto požádal vedení pojišťovny OZP o vysvětlení.

Dopisem z 27. června 2023 OZP Kverulantovi sdělila, že „Na splacení základního kapitálu Vitalitas pojišťovny, a.s. a OZP servis s.r.o. nebyly použity žádné prostředky pocházející z veřejného zdravotního pojištění. Zakladatelé OZP (např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s., Generali Česká pojišťovna a.s., Československá obchodní banka, a.s. a mnoho dalších) poskytly OZP účelově vázané prostředky pro založení a zahájení provozu zmíněných společností“.

Ohledně dceřiné společnosti obchodující s elektřinou sdělila OZP Kverulantovi následující: „V současné době OZP servis s.r.o. vykonává pouze distribuci elektřiny a obchod s elektřinou v rámci lokální distribuční soustavy vymezené na území obce Praha, katastrální území Braník (viz území vymezená k licenci ERÚ č. 120203514). Jiný předmět podnikání není společností provozován. Důvodem pro výkon této činnosti je skutečnost, že v budově sídla OZP je umístěna trafostanice napojená na síť vysokého napětí (22kV), která přes lokální distribuční soustavu zásobuje elektřinou v hladině nízkého napětí (400/240V) okolní objekty. Vlastníci těchto budov jsou pak zákazníky společnosti OZP servis s.r.o., a to z titulu uzavřených smluv o sdružených dodávkách elektřiny. Žádný z dotčených objektů pak není napojen na jinou distribuční soustavu elektrické energie, a tudíž musí existovat subjekt, který v této lokální distribuční soustavě realizuje činnost distributora elektřiny a obchodníka s elektřinou.“

Další informace

Kverulant se ve svém seriálu soustředil na čtyři zdravotní pojišťovny. Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna. Informace o jejich statutárních orgánech naleznete v kauze Sto dvacet šest trafik rozežraných politiků.

Prosba o podporu

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. V této kauze už jsme museli zaplatit téměř 7000 korun za poskytnutí informací.  Další tisíce nás stálo provedení dosti rozsáhlé analýzy a právní služby s touto kauzou spojené. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. Bez nich bychom museli svou práci zastavit. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500 nebo můžete k darování použít i tuto zabezpečenou darovací bránu.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek