Nahoru

ZA KOLIK SE TISKNE VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

Kverulant.org již potřetí zmapoval ceny tisku dokumentů ve státní správě. Přes proklamovanou elektronizaci státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. Úřady v letech 2015 až 2017 tiskly dráž, než tomu bylo v letech 2012 až 2014. Kverulant také odhalil rekordní plýtvání na ministerstvu obrany. Obrana v letech 2015 až 2017 utratila za tiskárny, papír a tonery více než čtvrt miliardy korun. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad a na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a darem ve výši 500 Kč.

Státní a veřejná správa tiskne ostošest. S trochu nadsázky je potištěný papír je často jedinou hmatatelnou věcí, kterou úřad skutečně produkuje, a často je to draze potištěný papír. Proto se Kverulant cenám tisku pravidelně věnuje již od roku 2012. V létě 2018 zmapoval ceny tisku za roky 2015, 2016 a 2017 u 82 institucí veřejné zprávy. Erár nakoupil ve sledovaném období tiskáren, papíru a tonerů za  více než 1 miliardu korun. Potištění jedné stránky papíru ho vyšlo na 1,76 Kč. Průměrný zaměstnanec ročně tiskl za 13 301 Kč a pořízení jedné tiskárny a její provoz stálo ročně 7 566 Kč. Podrobná tabulka je k nalezení zde a sumarizovaná čísla jsou v následující tabulce:

Nejdražší tisk jedné stránky vykazovalo za léta 2015 až 2017 ministerstvo životního prostředí. Tito úředníci byli schopni ročně pokrýt jeden papír inkoustem za  6,10 Kč. Osazenstvo ministerstva práce a sociálních věcí s cenou  6,00 Kč za stránku obsadilo druhé místo.  Město Uničov obsadilo místo třetí s 5,51 Kč za stránku.

Další kategorií Kverulantovy anticeny byla soutěž v absolutním plýtvání. První místo mezi 82 porovnávanými institucemi zaujalo ministerstvo obrany. To letech 2015 až 2017 vydalo za tiskárny, papír a tonery jen těžko uvěřitelných více než čtvrt miliardy korun. Ministerstvo obrany také na konci roku disponovalo 20 780 tiskárnami. V té době na ministerstvu obrany celkem pracovalo 32 110 vojáků z povolání a občanských a státních zaměstnanců. Na tři vojáky tak připadaly dvě tiskárny. Kverulant také spočítal, o kolik jednotlivé instituce  zaplatí navíc, než kdyby tiskly za cenu průměrnou ve státní správě. U již zmíněného ministerstva obrany dělalo více než 82 milionů korun. Magistrát hlavního města Prahy utratil navíc  téměř 66 milionů korun a ministerstvo životního prostředí v letech 2015 až 2017 vyhodilo z okna 18,5 milionů korun. Kdyby deset největších plýtvačů tisklo za cenu průměrnou ve státní správě, ušetřil by daňový poplatník 228 milionů korun.

Kverulant také zjistil, že úřady tiskly dráž než v minulosti. U 25 referenčních institucí činila cena za vytištění jedné stránky v letech 2015 až 2017 v průměru 1,59 Kč, zatímco v  letech 2012 až 2014 to bylo jen 1,36 Kč. V porovnání s průměrnými hodnotami utratilo 25 sledovaných institucí za tisk v letech 2015 až 2017 navíc  87,4 milionů korun.  V letech 2012 až 2014 to bylo jen necelých 48 milionů korun.

Kverulant také zjistil, že přes proklamovanou elektronizaci státní správy úřady tiskou prakticky stále stejně. 25 sledovaných institucí v letech 2015 až 2017 nakoupilo 238 milionů  listů papíru. V letech 2012 až 2014 to bylo jen o čtyři procenta víc, 248 milionů. 

Kverulantovým cílem je v této kauze omezení plýtvání, a proto se se svými zjištěními obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a na Nejvyšší kontrolní úřad a poskytl jim všechny dokumenty, které při svém šetření získal. NKÚ Kverulanta dopisem ujistil, že jeho analytický materiál bude využit jako další ze zdrojů informací v rámci plánování, přípravy i vlastní realizace naší kontrolní činnosti.

Tuto kauzu v roce 2018 podpořil Nadační fond proti korupci. Ředitel Karel Škácha k tomu řekl: „Výsledek tohoto poměrně rozsáhlého projektu bohužel nepřekvapil. Instituce stále rozhazují veřejné peníze, i když slibují hory doly v úsporách. Pokud existuje úřad, kde se tiskne ročně za čtvrt miliardy, je to prostě systémově špatně. Na druhou stranu je potěšující alespoň zjištění, že úřady tentokrát nežádaly nesmyslné poplatky za informace. Podobné projekty rádi podpoříme i v budoucnu.“

Aby Kverulant získal informace o všech  institucí, musel jim zaplatit celkem téměř  30 tisíc korun. Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí o zastavení plýtvání rozežraného státu. Věnujte mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.