Nahoru
Arcibiskupství i letos inzeruje na nelegálních LED billboardech
Praha, křižovatka Jižní spojky a Spořilovské, foto: Kverulant.org
Arcibiskupství i letos inzeruje na nelegálních LED billboardech
Twitter

Již od roku 2011 na spořilovském úseku Jižní spojky obtěžují řidiče agresivní reklamou dvě obří LED obrazovky. S ohledem na rizikovou lokalitu se jedná o jedny z vůbec nejnebezpečnějších billboardů v Praze, a proto Kverulant.org roky usiluje o jejich odstranění. V dubnu roku 2020 dosáhl toho, že Praha 4 nařídila billboardy vypnout a zahájila řízení o odstranění stavby. Nyní, po více než třech letech od vydání zákazu billboardy používat, na nich, stejně jako minulé dva roky, inzeruje Arcibiskupství pražské, přestože dobře ví, že jde o nelegální billboardy.

Praha, křižovatka Jižní spojky a Spořilovské, foto: Kverulant.org

Aby nedošlo k omylu, Noc kostelů je skvělá akce, která přibližuje kostely široké veřejnosti. O to víc Kverulanta mrzí, že je opět inzerována tak kolotočářským způsobem. Přitom Kverulant už loni i předloni upozornil Arcibiskupství pražské, že jde o nelegální reklamní nosiče. Na pražském arcibiskupství však zřejmě zastávají machiavelistický názor, že účel světí prostředky.

Povolení těchto LED billboardů by nebylo možné bez značné „benevolence“ stavebního úřadu na Praze 4. LED obrazovky už od počátku porušovaly hned několik předpisů, a proto již před lety podal Kverulant podnět k přezkoumání územního souhlasu, kterým byly povoleny. Kverulant se svou stížností nebyl úspěšný a v lednu 2012
ji příslušný úřad zamítl.

Naštěstí billboardy jsou z hlediska stavebního zákona vždy dočasné stavby a těm na Jižní spojce 31. března 2020 vypršelo povolení. Přesto byly stále v provozu. Proto se Kverulant v dubnu 2020 dotázal Prahy 4, jak je možné, že LED billboardy stále obtěžují široké okolí, a vyzval Prahu 4, aby předběžným opatřením nařídila vypnutí billboardů a zahájila řízení o odstranění staveb. A přesně to se také stalo. Stavební úřad vykonal 23. dubna 2020 obhlídku na místě a hned druhý den nařídil předběžným nařízením oba LED billboardy vypnout. Zároveň ještě v dubnu 2020 úřad zahájil s jejich vlastníkem společností DD network s.r.o. řízení o odstranění stavby. Pak se rok nic nedělo a teprve na konci května 2021 úřad Kverulanta informoval, že je před vydáním rozhodnutí o nařízení odstranění stavby. To bylo vydáno až po půl roce, v říjnu 2021 vydáno.

V říjnu 2022, po roce od vydání rozhodnutí o nařízení odstranění stavby a po více než dvou letech od vypršení stavebního povolení, byly billboardy stále v provozu. Proto Kverulant znovu žádal po Praze vysvětlení. Úřad městské části Praha 4, odbor stavební, ho na podzim 2022 informoval, že proti rozhodnutí o nařízení odstranění předmětné stavby z října 2021 bylo podáno odvolání. Obsahem tohoto odvolání bylo tvrzení, že původní vlastním LED billboardů firma DD network s.r.o. už od roku 2016 není majitelem. Majitelem je prý společnost BONUSS-CZ s.r.o. Magistrát tomuto odvolání v září 2022 vyhověl a rozhodnutí o odstranění stavby zrušil a věc vrátil na Prahu 4 k novému projednání.

Tím, že Arcibiskupství na těchto plochách inzeruje pomáhá legitimizovat nezákonné jednání. Kverulant chápe, že boj proti perfidním billboardářům není jednoduchý, přesto se nemůže ubránit dojmu, že erár postupuje dosti liknavě a kdyby se Kverulant o tuto kauzu usedavě nezajímal, nedělal by erár už vůbec nic.  Proto bude celou věc dál pečlivě sledovat.  Oceňte Kverulantovu důslednost v boji proti vizuálnímu smogu jakkoliv malým, za to však pravidelným finančním příspěvkem.

Vojtěch Razima

 

Twitter
Zpět na výpis novinek