Nahoru

SMRTELNÁ ALTERNATIVNÍ LÉČBA

Česká televize v květnu 2018 odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi „terapeutického centra AKTIP“. V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti „odborníky“ z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To naplňuje nejen znaky trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant podal na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení  na jehož základě již policie začala případ vyšetřovat. Pokud ani vám není jedno, že někdo beztrestně parazituje na nemocných lidech, podpořte Kverulanta alespoň symbolickým darem 100 Kč.

Česká televize uvedla v květnu 2018 dokument Obchod se zdravím, další pokračování úspěšného cyklu Infiltrace. Autoři se tentokrát zaměřili na předstírání „psychosomatické léčby“ provozované v zařízení AKTIP. Dokument vznikal v průběhu jednoho roku a skrytou kamerou odhaluje skandální „léčebné praktiky“ tohoto pražského zařízení. V dokumentu zachyceno, jak jsou pacienti „odborníky“ z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli klasickou a ověřenou léčbu klasickou medicínou a našli si milence. Pacientům je jako zázračný lék předepisováno placebo, jsou vyšetřováni naprosto „unikátními“ metodami na jednom ze tří přístrojů, které na světě vůbec existují. Klienti AKTIPU se také dozví nejen jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA.

Kverulant je přesvědčen, že v dokumentu popsané jednání členů „terapeutického centra AKTIP“ vykazuje jednoznačné znaky spáchání hned několika trestných činů. Kverulant si po odvysílání dokumentu chtěl myslet, že někdo, komu to ukládá zákon, začne věc okamžitě vyšetřovat a celý AKTIP brzo skončí v teplákách vazební věznice z důvodu pokračující trestné činnosti. To se však nastalo a naopak vše nasvědčovalo, že nakonec nebude ani podáno trestní oznámení. Ministr zdravotnictví v demisi, Adam Vojtěch, k tomu tehdy uvedl: „Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to centrum funguje. A ty teď nemáme.“  Kverulant se však domnívá, že k tomu, aby mohla policie zahájit vyšetřování, již existuje důvodů více než dost, a proto trestní oznámení v červnu 2018 podal. Na základě Kverulantova trestního oznámení vydala státní zástupkyně Mgr. Simona Krupová z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 pokyn Obvodnímu ředitelství policie Praha II, aby kauzu začalo vyšetřovat.

Kverulantovo trestní oznámení vychází nejen z dokumentu ČT, ale i z internetových stránek AKTIPU a z komentářů předních odborníků. Trestní oznámení směřuje především proti MUDr. Jarmile Klímové, ředitelce AKTIPU a proti  Mgr. Lenka Krutilové, konzultantce  AKTIPU.  Internetové stránky AKTIPU záměrně navozují dojem, že se jedná o akreditované zdravotnické zařízení, přestože takovým zařízením není. Smyslem tohoto podvodu je přitáhnout pozornost nemocných, kteří se chtějí léčit u odborníků, byť možná na pomezí alternativní medicíny, stále však dostatečně zkušených, vzdělaných a odborně atestovaných lékařů. Takové odborníky však AKTIP naprosto nemá. Ještě závažnější je to, že AKTIP vzbuzuje u pacienta dojem, že je „léčen“. To se však neděje a jak by také mohlo, když klient v AKTIPU není objektivně a lege artis diagnostikován. Pacient tedy není řádně léčen a tím vystavován riziku zhoršení zdravotního stavu s možnými fatálními důsledky. Kverulant v trestním oznámení zmiňuje onkologickou pacientku AKTIPU, které bylo doporučováno, aby onkologickou terapii nebrala vážně a hledala příčinu nádoru někde v psychosomatických příčinách, a řešila spíše tohle a nádor se vyřeší touto cestou přirozeně.

Řečí právní kvalifikace vidí Kverulant v jednání AKTIPU tyto trestné činy proti životu a zdraví: úmyslné ublížení na zdraví dle ust. § 146 tr. zákoníku, případně těžkého ublížení na zdraví dle ust. § 145 tr. zákoníku, a to podle závažnosti způsobené újmy, vždy ve vztahu ke konkrétním poškozeným klientům, jimž byla v důsledku podrobení se metodám pracovníků AKTIPu způsobena újma na zdraví, a to kvůli zanedbání standardní lékařské péče. Přinejmenším pak, co se týká újmy na zdraví poškozených klientů, spatřuje Kverulant v jednání podezřelých osob trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti dle ust. § 148 tr. zákoníku. A konečně Kverulant v jednání podezřelých osob spatřuje trestný čin podvodu podle § 209 tr. zákoníku, eventuálně poškození cizích práv dle ust. § 181 tr. zákoníku a konečně též neoprávněného podnikání dle ust. § 251 tr. zákoníku, když k poskytování zdravotnických služeb, k němuž pravděpodobně mohlo ve vztahu k dotčeným klientům opakovaně docházet, neměly podezřelé osoby příslušná veřejnoprávní oprávnění.

Kverulant.org je přesvědčen, že kromě trestního postihu, který si šarlatáni z Aktpu nepochybně zaslouží, je třeba udělat také něco v osvětě. Proto pozval k diskuzi na téma klasická versus „alternativní“ léčba přednostku Onkologické kliniky v FN Motol a předsedkyni České onkologické společnosti Doc. MUDr. Janu Prausovou, Ph.D., MBA. Zde je záznam této diskuze.

Mimochodem, Česká televize má také máslo na hlavě. Kverulant zjistil, že Lenka Krutilová, ano, ta z AKTIPu, která ví nejen to, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA, byla v prosinci 2015 hostem pořadu Sama doma na ČT. Moderátorka Ester Janečková se tehdy rozplývala nad odpověďmi zázračné paní magistry, která ví mnohem lépe než doktoři, jak vyléčit libovolnou chorobu. Pak se lze jen obtížně divit nemocným a zoufalým lidem, že mají důvěru k evidentním šarlatánům, jako je Krutilová. Manipulace šarlatánů a jejich tvrzení jsou často tak propracované, že obyčejný člověk v nouzi snadno podlehne a uvěří.

Pokud ani vám není jedno, že někdo beztrestně parazituje lidském neštěstí, podpořte Kverulanta alespoň symbolickým darem 100 Kč. Nebo se staňte se našim pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun. I vaše koruna denně nám pomůže měnit věci k lepšímu. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc. Váš dar půjde z marže obchodníka.