Nahoru

Úklid ve státní správě III

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. Kverulant podobné datové kauzy realizuje každý rok. Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a podpořte jej alespoň symbolickým darem.

Depositphoto

Státní a veřejná správa vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Proto se v roce 2011 zeptal 11 institucí, kolik je ročně stojí úklid a jakou plochu uklízejí. Svůj dotaz pak zopakoval v roce 2014. To už se dotázal 19 úřadů. A v roce 2017 se mu podařilo získat informace od 42 státních institucí.

Jeden úředník na 35 metrů čtverečních

Těchto 42 institucí zaměstnává přibližně 30 tisíc úředníků na ploše 1 milion metrů čtverečních. Na jednoho úředníka ve státní správě připadá dosti velkorysých 35 metrů čtverečních. Některé, jako třeba Ministerstvo pro místní rozvoj, bylo třeba urgovat. Jiné, jako Ministerstvo životního prostředí nebo pražský magistrát, ignorovaly Kverulantovy dotazy dle zákona o poskytování informací i přes urgence zcela.

Informace nebyly zadarmo

Zákon o poskytování informací umožňuje veřejné instituci účtovat tazateli náklady s poskytnutím informací, a tak musel Kverulant v roce 2011 za informace zaplatit celkem více než 37 tisíc korun a v roce 2013 téměř 44 tisíc korun. V roce 2017 stály Kverulanta poskytnuté informace již jen 16 730 Kč. Zlevnili všichni. Jeden příklad za všechny. V roce 2014 si Ministerstvo financí řeklo za poskytnutí informace skoro 15 tisíc. V roce 2017 to bylo už jen 4 200 Kč za stejný objem dat.

Průměrné ceny klesly

Ale zpět k podstatě kauzy. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 korun za rok a metr čtvereční. To je pokles o 15 %.

Kverulant zaznamenal podobný pokles (19%) i u celkové ceny úklidu na jednoho zaměstnance za rok. Za období 2011 až 2013 to bylo 6 064 Kč a za období 2014 až 2016 už jen 4 915 Kč. To představuje tříletou úsporu mezi 78 až 102 miliony korun. Kverulant je hrdý, že významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. A nyní k vlastním výsledkům a k jednotlivým institucím, které jsou řazeny podle ceny úklidu sestupně:

Ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost

Bystrý čtenář si jistě povšiml, že ceny úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) jsou o dost vyšší, než je celostátní průměr. V ukazateli roční cena na m2 byl SÚJB  téměř třikrát dražší a v ukazateli roční cena na zaměstnance platil SÚJB dokonce pětkrát víc, než činily průměry za sledované období. Tato vysoká cena byla především tím, že SÚJB dodávku této služby pro svoji centrálu v Praze na Senovážném náměstí nesoutěžil již od roku 1996. Kverulant s těmito výsledky tehdy seznámil předsedkyni SÚJB Danu Drábovou, a ta mu už v roce 2017 slíbila sjednat nápravu:

Na podzim 2018 bylo slíbené výběrové řízení dokončeno. Šlo o otevřené řízení, podle všeho nikdo nebyl v možnosti podání nabídek omezen, přesto očekávaných výsledků nebylo dosaženo, a to zřejmě vlivem tehdejší situace na trhu, která byla pro zadavatele nepříznivá. Přihlásil se jen jeden uchazeč, jenž nabídl cenu srovnatelnou s cenou dosavadní. Dle vyjádření SÚJB, nastane-li změna ekonomické situace, úřad na ni bude reagovat a bude se snažit poptat na trhu znovu.

Tato kauza si kladla za cíl nejen omezit prostor pro korupci, ale zejména omezit plýtvání financované z našich kapes. To je také důvod, proč kauzu v roce 2017 podpořil Nadační fond proti korupci. Ředitel Karel Škácha k tomu tehdy řekl: „Rádi jsme opět podpořili činnost Kverulanta. Výsledek projektu nepřekvapil. Instituce stále rozhazují veřejné peníze. Na druhou stranu je potěšující, že úřady tentokrát nežádaly nesmyslné částky za informace. Snad už se naučily pracovat efektivněji. Doufejme, že se tam, kde byl úklid nejdražší, podaří sjednat nápravu, jak bylo přislíbeno.“

Prosba o podporu

Pomozte nám i Vy bojovat s plýtváním ve státní správě. Jde i o vaše peníze. Staňte se pravidelným dárcem Kverulanta. Peníze budeme potřebovat, na jaře 2022 tuto datovou kauzu zopakujeme. Tentokrát se budeme zajímat o 89 institucí veřejné správy za roky 2017 až 2021.