Nahoru

KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ

Ředitelství silnic a dálnic 9. října 2017 na 89. kilometru D1 směrem na Brno odstranilo  první z více než 3000 billboardů, které jsou podle novely zákona z roku 2012 nelegální. Kverulant skutečné, byť jen dílčí, zahájení odstraňování považuje za svůj velký úspěch. Cesta k tomuto úspěchu nebyla nejednoduchá, ale Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby na zákon zakazující billboardy.  Když se billboardařům nepodařilo zrušit zákon, rozhodli se ho ignorovat a billboardy k 1. září 2017 neodstranili. I proto se v dubnu 2018 se dálnici D11 stala smrtelná nehoda. Řidičův vůz vyjel z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil mrtvý v příkopu. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, pořád jich jsou ale k vidění tisíce. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již v roce 2012. Billbordáři však prohlásili, že zákon je blbý a tak se dodržovat nemusí a ministr dopravy Dan Ťok se nechal nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranil. Proti tomuto pohrdání zákony protestuje a podal na billboardaře i trestní oznámení a na to, že smrtelná nehoda na D11 je důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení.  Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

Podle Kverulanta mají billboardy na svědomí lidské životy, kradou nám veřejný prostor, billboardový byznys je spojen s korupcí, a přitom veřejnosti nic pozitivního nepřinášení. Proto proti nim Kverulant bojuje již od svého vzniku v roce 2009. Kverulantův dlouholetý tlak nakonec v roce 2012 přiměl ministerstvo dopravy k sepsání návrhu novely silničního zákona, který měl billboardy výrazně omezit. V původním návrhu sice byla desetiletá lhůta na odstranění billboardů, tu se ale Kverulantovi podařilo zkrátit na pět let. Vládní návrh zákona zamířil do poslanecké sněmovny. Dřívější bojovník proti billboardům poslanec Huml předložil pozměňovací návrh, že pokud byly billboardy již v minulosti povoleny, nový zákon by se jich neměl týkat. O pravděpodobné motivaci pana Humla si jistě každý udělá názor sám.

Před závěrečným schvalováním uspořádal Kverulant společně se serverem nechceme-billboardy.cz happening před parlamentem. Andělé oslovovali poslance přicházející hlasovat s tím, že již nechtějí žádné další mrtvé od billboardů. Mimochodem jedním z těchto andělů byl známý pražský kavárník Ondřej Kobza, který celý happening také vymyslel a zorganizoval. 

Podpora veřejnosti a podařený happening přinesly úspěch. Zákon byl v parlamentu schválen a pozměňovací návrh poslance Humla zamítnut. Více v rozhovoru České televize:

Kverulant přepokládal, že schválení zákona Senátem bude jen formalitou. Mýlil se. Senátorka Vrecionová prosadila změkčující pozměňovací návrh, a to zachovat billboardy u místních komunikací a silnic II. a III. třídy. Sněmovnou schválený zákon by podle ní totiž znamenal do pěti let likvidaci 90 procent billboardů s dvoumiliardovým výpadkem pro státní rozpočet. Znamenal by prý i výpadky pro rozpočty obcí a krajů. Senát zákon vrátil zpět Sněmovně. Více o zamítnutí zákona v reportáži TV NOVA:

Kverulant nemá pochybnosti o tom, že senátorka Vrecionová prosadila svůj názor za značné podpory lobbistů placených billboardových společností. Kverulantovi je krajně podezřelé, že naprosto neznámá senátorka, která se dopravou nikdy nezbývala, měla najednou tak vážný zájem o záchranu billboardů. Kverulant si to nedovede vysvětlit jinak než korupcí. Nejspíš ve formě velké slevy na billboardovou kampaň. 

Zákon proti billboardům se tedy znovu vrátil do Sněmovny. Kverulant poprosil všechny, komu se billboardy nelíbí, aby napsali svým poslancům prostřednictvím aplikace NapišteJim. Billboardáři také svým poslancům napsali. Jak jinak než na billboardech:

Je evidentní, že billboardáři měli z přijetí nového zákona strach. Jinak by neobětovali svoje nemalé zisky, které jim pronájem billboardů přináší, aby oslovili poslance vlastní kampaní. Na celé věci nebylo tolik zarážející to, že se dovolávají Ústavy, ale skutečnost, že už neváhali strašit poslance zcela veřejně. Jak potom asi vypadalo neveřejné lobování. Kverulant je přesvědčen, že tam nabízeli významné slevy na budoucí politické kampaně a nejspíš i úplatky. Více o celé kauze v reportáži Českého rozhlasu z dubna 2012:

V květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakazuje nejnebezpečnější billboardy. Podle této novely billboardy zmizí od dálnic a silnic I. třídy nejpozději 1. září 2017. Kverulant.org již zaznamenal tři útoky billboardové lobby na tento zákon. V dubnu 2016 však poslanec Berkovec předložil parlamentu návrh, který by tento termín prodloužil o pět let. Kverulant nemá pochybnosti o tom, že poslanec Berkovec prosazoval svůj názor za značné podpory billboardové lobby. Svědčí o tom důvodová zpráva, kterou k návrhu předložil. Prý nám hrozí arbitráže za zmařené investice billboardářů. A podobně jako kdysi senátorka Vrecionová strašil ztrátou pracovních míst a výpadkem pro státní rozpočet. Tentokrát to měl být výpadek 1,5 miliardy korun.

Kverulant si nedovedl vysvětlit aktivitu poslance Berkovce jinak než korupcí. Arbitráže České republice nehrozí. Kdyby měli billboardáři šanci na úspěch, už by Českou republiku dávno žalovali. Jenže ČR nikomu investici do billboardů nezmařila. Pouze v roce 2012 řekla, že v roce 2017 u dálnic a silnic první třídy již billboardy nebudou. Billboardové firmy tedy s pětiletým předstihem věděly, že jejich nebezpečný byznys s řidičskou pozorností skončí. Navíc již dlouho před rokem 2012 nebylo možno získat povolení pro billboard na dobu delší než pět let. A ztráta čtyři tisíců pracovních míst „vylepovačů billboardů“ je naprosto vycucaná z prstu. Například firma BigBoard, která má více než 50% billboardového trhu a je tak zdaleka největší hráč na českém billboardovém trhu, měla podle účetní závěrky z roku 2015 pouhých 34 zaměstnanců. Stejně jako v roce 2014 i v roce 2013. Podobné je to daňovým výpadkem ve výši 1,5 miliardy korun. Jde o absurdně vysoká a ničím nepodložená čísla, zvláště uvážíme-li, že BigBoard vykázal v roce 2015 při téměř miliardovém obratu ztrátu 33 milionů. A i podle účetní závěrky za rok 2014 to vypadalo, že chudáci billboardaři na svůj byznys dopláceli, když vykázali ztrátu ve výši 17 milionů korun. 

Plán poslance Berkovce prodloužit firmám provozující reklamy kolem dálnic a silnic I. třídy o dalších pět let však poměrně rychle narazil. I proto, že Kverulant tehdy křičel hodně nahlas. Po ministerstvu dopravy a ministerstvu vnitra byla počátkem května 2016 proti prodloužení pětiletého přechodného období i celá vláda. Vláda stejně jako Kverulant považovala za nepřesvědčivá Berkovcova tvrzení, že pokud reklamy u dálnic a silnic první třídy ztratí povolení už příští rok v září, stát přijde na daních asi o 1,3 miliardy korun. Poslancův údaj, že by přibylo asi 3800 nezaměstnaných, měli ministři označit za „přinejmenším značně nadsazený, nebo dokonce zcela smyšlený“.

Ale poslanec Berkovec není sám, kdy chtěl pomoci billboardové lobby. Svůj návrh novely zákona o pozemních komunikacích předložil i poslanec Jaroslav Foldyna. Podstatou jeho návrhu bylo značné rozšíření zastavěného území v okolí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy. V zastavěném území totiž billboardy budou moci zůstat i po 1. září 2017. Poslanec Foldyna chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale aby o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S obcemi, které by už nebyly nijak vázány zákonnou definicí, by se pak mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a významně si tak rozšířit území, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. I tento pokus prodloužit život dálničním hyzdičům byl i díky Kverulantovi neúspěšný. Kverulant přispěl k tomu, že ministerstvo vnitra vydalo v dubnu 2016 k návrhu poslance Foldyny stanovisko, kde se píše: „S navrženou změnou zásadně nesouhlasíme.“

Ale poslanec Foldyna je patně opravdový fanoušek dálničních billboardů. A tak v listopadu 2016 znovu předložil svůj pozměňovací návrh k silničnímu zákonu na jednání hospodářského výběru poslanecké sněmovny. Kverulant.org tehdy poslance Foldynu obvinil, že svůj názor prosazuje za značné podpory billboardové lobby, a problematické aktivitě Foldyny se dostalo značné publicity. To nakonec vedlo k tomu, že Foldyna v lednu 2017 ve sněmovně prohlásil, že svůj pozměňovací návrh stáhne. Jenže větší lhář než politik je už jen politik v televizi. V květnu 2017 začala 57. schůze poslanecké sněmovny a pod bodem 140 je opět ukryt návrh poslance Foldyny, který opět podstatně rozšiřuje definici takzvaného zastavěného území podél komunikací, ze kterého billboardy nebudou muset zmizet. Kverulant je přesvědčen, že i tento pokus billboardové lobby bude stejně neúspěšný jako návrh na záchranu billboardů, který chtěl protlačit poslanec ODS a někdejší ministr zemědělství a dopravy Petr Bendl. 

Počátkem března 2017 na pomoc billboardové lobby přispěchal poslanec Bendl a do novely upravující vydávání řidičských oprávnění „přilepil“ změnu definice zastavěného území. Petr Bendl chtěl uzákonit, aby toto území nebylo definováno zákonem jako určitý počet staveb, ale o jeho rozsahu mohly rozhodovat obce. S těmi by se mohli billboardáři dohodnout mnohem snáz a mohli by tak výrazně rozšířit území kolem sinic I. třídy, ze kterého nebudou muset v září 2017 odstraňovat svoje poutače. Ale ani tento návrh nebyl úspěšný a pro Bendlův přílepek zvedlo koncem dubna 2017 ruku jen 16 poslanců, a to převážně z řad občanských demokratů.

Kverulant.org nemá pochybnosti o tom, že poslanci Foldyna, Berkovec a Bendl prosazovali svoje názory za značné podpory billboardové lobby. Kverulant si to nedovedl vysvětlit aktivitu těchto poslanců jinak než korupcí. Billboardáři totiž mají politikům co nabídnout. Vedle peněz je to také možnost inzerovat zadarmo nebo s výraznou slevou na billboardech po celé republice.

Koncem srpna 2017, tedy těsně před nabytím účinnosti zákona proti billboardům, přišli do Debatního klubu konfrontovat své názory na billboardy pánové Ing. Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, a ředitel Kverulant.org Ing. Vojtěch Razima: 

Mimochodem Marek Pavlas v debatě tvrdí, že nikde na světě neexistuje žádná studie prokazující nebezpečnost billboardů. To však není pravda. Zde je přehled studií o vlivu reklam na bezpečnost silničního provozu z února 2016. Celkem bylo zpracování přes 20 takových studií a všechny se shodují v tom, že reklama má negativní vliv na bezpečnost silničního provozu. Jeden příklad za všechny: studie z Izraele, která zkoumala, jak se zákaz billboardů na jedné rušné dálnici v Tel Avivu promítl do počtu nehod na této komunikaci. Výsledek byl jednoznačný, po zakrytí reklam poklesl počet nehod o přibližně 60 %.

Již bylo napsáno, že má být zlikvidováno více než 3000 billboardů. Kverulant to považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby na zákon zakazující billboardy. Na konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina sedmnácti senátorů se kvůli zákazu billboardů u dálnic a silnic první třídy obrátila na Ústavní soud. Navrhuje zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž mají reklamní plochy do začátku září zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nepochybuje o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLIST.

Senátoři ve svém návrhu na zrušení části zákona argumentují tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. S tím nesouhlasí Kverulantovi právníci a poukazují zejména na čl. 11 Listiny základních práv a svobod, kde se v odst. 3) píše: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“ Podle Kverulanta senátoři nemají šanci se svou stížností uspět a jejich jednání je důkazem, že billboardový byznys generuje korupci. Za senátory jedná Václav Chaloupek (Občané patrioti). Pod návrhem jsou dále podepsáni nezařazení senátoři Lumír Kantor, Zdeněk Papoušek, Renata Chmelová, Jitka Seitlová, Zdeněk Brož. Dále tři senátoři za KDU‑ČSL, a to Jaromíra Vítková, Alena Šromová, Jiří Carbol. Dva z ČSSD: Karel Kratochvíle, Hassan Mezian. Dva z SLK: Jiří Vosecký, Michael Canov. Dva z OSD: Jiří Oberfalzer a Jaroslav Kubera. Billboardy chce také zachránit Tomáš Czernin, senátor za TOP 09, a Jan Horník za STAN. Jen několik dnů po podání ústavní stížnosti skupinou senátorů prohlásili billboardáři, že žádné billboardy odstraňovat nebudou. Marek Pavlas, prezident Svazu provozovatelů venkovní reklamy, prohlásil, že zákon je blbý, a tak se dodržovat nemusí. Zdá se, že billboardáři se rozhodli vytlačit z pozice nejneoblíbenější podnikatelské skupiny pražské taxikáře. Více v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu, jehož hostem byl 30. srpna 2017 ředitel Kverulanta Vojtěch Razima:

Nejen, že billboardaři svoje, po 1. září 2017 již nelegální, billboardy polepili českými vlajkami a ještě se snažili veřejnosti namluvit, že tím billboardy přestávají být billboardy. Tím se podle Kverulanta staly billboardy ještě nebezpečnějšími. Česká vlajka na sebe přitahuje ještě víc řidičské pozornosti, než obvyklé reklamy. Kverulant.org byl přesvědčen, že neodstranění tisíců nelegálních reklamních poutačů naplňuje skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení a proto na počátku září podal na billboardaře trestní oznámení. Bohužel státní zástupce se Kverulantovým právním pohledem neztotožnil a v listopadu 2017 jeho trestní oznámení odložil. V dubnu 2018 se na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala smrtelná nehoda. Řidičův vůz vyjel z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už v září 2017, ale v dubnu 2018 jich bylo vidění stále několik tisíc. Jak už bylo uvedeno, odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Kverulant je přesvědčen, že smrtelná nehoda na D11 je důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení a podal na billboardaře, ale zejména na úředníky další trestní oznámení. Toto trestní oznámení směřovalo na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úřednici Ministerstva dopravy, včetně úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dubna 2018, nebyly z dálnic, silnic I. třídy nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy odstraněna reklamní zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1.9.2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“), jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant.orgl znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku. Kverulant také přidal ministra Ťoka na Kverulantův blacklist.

V dubnu 2018 se podařilo odhalit další hochštaplerský trik billboardářů.  Na některých nelegálních dálničních billboardech objevily místo vlajky nápisy Prodejní automat pomoc řidičům. Kverulant vyfotil zadní stranu billboardu a zjistil, že skrývá mincovní automat s označení Prodejní automat první pomoci.  Vtip je v tom, že zmizet nemusí ty reklamní cedule, které v maximální vzdálenosti 200 m, upozorňují na benzinové pumpy, motoresty a podobná zařízení. Billboardaři takové „provozovny“ vyrobili. Na zadní stranu billboardu umístili mincovní automat s označením Prodejní automat první pomoci. Kverulantův nemohl ověřit, zda se v útrobách automatu vůbec něco skrývá. Štěrbina na dvacetikorun je umístěna více než tři metry vysoko. I z toho je evidentní, že šlo o další hochštaplerský pokus billboardařů obejít zákon. Odhalení tohoto triku jej také zastavilo.

Anketa: Vítáte zákaz billboardů?

Určitě ano

773 (41 %)

Spíše ano

359 (19 %)

Spíše ne

353 (19 %)

Rozhodně ne

403 (21 %)

Celkem hlasů: 1888

K prvnímu skutečnému odstranění billboardů došlo 9. října 2017 na 89. kilometru D1 směrem na Brno, když ŘSD odstranilo  první z více než 3000 billboardů, které jsou podle novely zákona z roku 2012 nelegální. Práce však postupují velmi pomalu. V půlce listopadu, bylo odstraněno jen kolem 330, z toho 30 u dálnic. Tempo se nedařilo zrychlit především ministerstvu dopravy, které jako správní orgán vydává pokyny na likvidaci billboardů u dálnic. Navíc se ŘSD ještě v listopadu nepodařilo vysoutěžit firmu, která vlastní odstranění provede. Kverulant má k dispozici informace, na jejímž základě je přesvědčen, že billboardáři vyslali do soutěže na likvidaci billboardů svého zástupce, bílého koně, který má za úkol soutěž zdržovat.  Více nejen o tom v duelu Seznamu kam přišli v lednu 2018 obhájit své názory pánové Ing. Marek Pavlas, prezidenta Svazu provozovatelů venkovní reklamy a ředitel Kverulant.org Ing. Vojtěch Razima.

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant, který se do takových kauz systematicky již od roku 2009 pouští. Když mocní s veřejností někdy fér, bráníme ji. Zásadní úspěchy slavíme právě v boji proti billboardům. Přiměli jsme  ŘSD odstranit stovky billboardůV Brně již bylo do roku 2016 odstraněno více než 250 reklamních nosičůV Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích. Tento zákon vstoupil v platnost 1. září 2017 a server Sezmam.cz při této příležitosti natočil s ředitelem a zakladatel Kverulanta Vojtěchem Razimou následující reportáž:  

Pomozte nám zastavit billboardovou lobby finančním darem. Nebo nám věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit naše silnice k lepšímu. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.