Nahoru

Jak ŘSD kšeftovalo s billboardy

Twitter

Počátek této kauzy se datuje do roku 2009 a jejím cílem bylo přimět Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) k výpovědi všech pro stát značně nevýhodných smluv s majiteli dálničních billboardů. To se Kverulantovi nepodařilo, protože bývalý ředitel ŘSD Alfred Brunclík naopak podepsal v roce 2010 s billboardáři smlouvy nové a pro stát opět značně nevýhodné. Tím si Brunclík a jeho komplic i díky Kverulantovi vysloužili trestní stíhání a v červnu 2021 i rozsudek. Za způsobení škody ve výši 170 milionů korun dostali dvouleté podmínky s odkladem na tři roky. Kverulant.org bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji alespoň malou částkou.

Fotokoláž: Kverulant

Kverulant se zabývá odstraňováním billboardů hned v několika kauzách. Bývaly doby, kdy při srážce s billboardem u nás zahynulo přibližně deset lidí ročně. Billboardy nám ve velkém kradly krajinu a jejich povolování bylo často spojeno s korupcí.

Nevýhodné smlouvy na billboardy

V létě 2010 se Kverulantovi podařilo získat většinu smluv, které ŘSD uzavřelo s majiteli billboardů.  Ze zpětného pohledu se to zdá jako snadný úkol, ale tehdy to vyžadovalo velké úsilí. Tyto smlouvy byly značně výhodné pro majitele billboardů, nikoli však pro daňového poplatníka. Podle těchto smluv měl stát z jednoho billboardu roční příjem asi 20 tisíc Kč, zatímco majitelé odhadem 220 tisíc Kč. A podle tehdejšího ministra dopravy Víta Bárty billboardáři neplatili ani to:

Smlouvy také obsahovaly další nevídané a zcela jistě protiprávní výhody pro majitele billboardů. Tak například ŘSD se zavázalo panu majiteli reklamních nosičů, že mu z tučného reklamního koláče nikdo nebude ujídat.

Ministerstvo dopravy nejdřív tvrdilo, že smlouvy jsou pozůstatkem devadesátých let a že by je rádo vypovědělo, ale ono to nejde. A že prý posledních několik let již tyto smlouvy nejsou prodlužovány. Jak se mělo později ukázat, ministerstvo lhalo. Ministerstvo dopravy také tvrdilo, že smlouvy nelze vypovědět bez značných sankcí vůči státu. Kverulantovi právníci smlouvy prozkoumali a došli k jinému závěru. Například smlouvu s agenturou QUO (později News Outdoor a ještě později Bigboard) bylo možno vypovědět naprosto bez pokut. Přitom tato smlouva povolovala 476 billboardů a 23 mostních konstrukcí podél D1. Tedy asi 25 % billboardů na dálnicích a rychlostních silnicích. Proto Kverulant v létě 2010 vyzval ŘSD, aby smlouvy vypovědělo. S tím, že pokud by tak ŘSD neučinilo do konce roku 2010, došlo by k jejich automatickému prodloužení do 31. 12. 2013.

Kverulant vyzývá k odstraňování billboardů, ŘSD slibuje

Kverulant se o své pochybnosti o postupu ŘSD a zejména jeho tehdejšího generálního ředitele Švorce podělil s novináři. Pan generální patrně dospěl k závěru, že bude lépe, když nebude novinářům nic vysvětlovat a raději slíbí, že ŘSD smlouvy vypoví. Po několika dnech ŘSD dokonce potvrdilo, že smlouvy byly skutečně vypovězeny. Kverulantův tlak a dotazy novinářů patrně vyděsily ředitele Švorce natolik, že ještě přihodil slib, že v prvním čtvrtletí 2011 odstraní dalších 440 billboardů, protože neodpovídají smluvené velikosti a nesplňují bezpečnostní normy nebo jsou instalovány nelegálně. Ještě v únoru 2011 nebyl odstraněn jediný billboard, přesto ještě 2. 2. 2011 ředitel ŘSD Švorc ujišťoval, že do konce března stihnou odstranit oněch slíbených 440 kousků.

A ve stejném pořadu Českého rozhlasu ještě znovu zopakoval, že smlouvy na billboardy byly skutečně vypovězeny:

A ve stejném pořadu Českého rozhlasu ještě znovu zopakoval, že smlouvy na billboardy byly skutečně vypovězeny:

Kverulant zjistil, že ŘSD odstranilo za celý rok 2011 celých pět billboardů. To je stejný počet odstraněných billboardů, jako měl v té době na svém kontě Kverulant.

Nové smlouvy na billboardy

Kverulant se domníval, že téměř dvacet let trvání největší nájemní smlouvy na billboardy je minulostí.  Myslel si také, že by do začátku března roku 2012 měla zmizet nejméně čtvrtina, tedy 476 billboardů a 23 mostních konstrukcí, podél dálnic D1, D2 a D11. Kverulant se mýlil, ŘSD mu celý rok lhalo. Smlouvy vypovězeny nebyly. Dnes již bývalý ředitel ŘSD Alfred Brunclík naopak podepsal v roce 2010 s billboardáři smlouvy nové a pro ŘSD opět značně nevýhodné. Více v reportáži ČT:

Velmi mírný rozsudek

Bývalý generální ředitel ŘSD Brunclík si za svoji kromobyčejnou vstřícnost k billboardářům vysloužil trestní stíhání. Podle státního zástupce Brunclík od února do května 2010 postupně uzavřel pět smluv, podle nichž bylo po dobu jejich účinnosti nájemné za reklamní plochy výrazně levnější, než by mělo být.

Jeho komplic Jílek pak uzavřel podle policie v květnu téhož roku dalších devět smluv na pronájem reklamních ploch. Podle vyšetřovatelů škoda způsobená uzavřením a trváním smluv dosáhla 250 milionů korun. Soud v rozsudku z července 2021 stanovil škodu na základě znaleckých posudků o něco menší. Brunclík podle verdiktu způsobil škodu přes 93 milionů, Jílek pak zhruba 88 milionů korun.

Předseda trestního senátu Dušan Doubek konstatoval, že obžalovaní se měli při podpisu smluv a dodatků řídit vnitřními předpisy ŘSD, nenechali si také před jejich uzavřením zpracovat žádný právní či ekonomický rozbor. Rozsudek ještě není pravomocný.

Prosba o laskavou podporu

Tříletá podmínka se zdá být velmi mírný trest za způsobení škody ve výši 170 milionů korun, ale Kverulant to za svoji prohru nepovažuje. Naopak, má pocit, že nad billboardáři a jimi placenými úředníky nakonec vyhrál. Díky jeho kampani odstranilo ŘSD jen do září 2015 celkem 578 billboardů, z toho 183 z dálnic a 395 ze silnic I. třídy. A konečně v květnu 2012 byla přijata novela zákona o pozemních komunikacích, která zakázala jak billboardy na dálnicích, tak na silnicích I. třídy.

Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, nezbývá se však jen bojem s billboardy, ale řadou dalších kauzVěnujte nám každý měsíc 200 korun a pomozte nám tak měnit věci k lepšímu. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e‑shopech. Je to jednoduché a zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter