Nahoru

Jak Ekospol marně žaloval Kverulanta o 10 milionů korun

Twitter

Kverulant.org odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl (ANO) uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se psalo, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdil, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy v sumě 10 milionů korun na Kverulantův náklad. V říjnu 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a nemusí se ani omlouvat. Ekospol se odvolal, ale 22. října 2018 vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný nejen pro svoji činnost. Soud totiž tímto rozsudkem konstatoval, že veřejnost má právo nazývat věci pravými jmény. Přesně to Kverulant dělá již od roku 2009. Pomozte mu v tom jakkoliv malým darem.

Evžen Korec, majitel Ekospolu, foto: ČTK Peška Stanislav

Stavební povolení výměnou za dar radnici

Bývalý starosta Prahy 15 Pavel Klega (ODS) uzavřel s developerem Ekospol dohodu, že když úřad rychle povolí jeho developerský projekt v Horních Měcholupech, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nedostane nic. Za Ekospol podepsal tuto smlouvu přímo jeho majitel Evžen Korec.

Mimochodem název Ekospol nemá nic společného s ekologií, jak si mnozí snad myslí, ale s iniciály jména Evžen Korec. Ale zpět k podstatě této kauzy.

Starostu Klegu (ODS) vystřídal na  radnici Prahy 15 v roce 2014 nový starosta, Milan Wenzl (ANO, dříve také ODS). Poněkud překvapivě vzal Wenzl zpět souhlas Prahy 15 s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na pozemku radnice.

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše: „Výstavba a následný provoz bytového domu Nové Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad.“ Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změna názoru na velký bytový dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. A tak starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol novou smlouvu, ve které Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionu korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila. Za Ekospol podepisoval opět jeho majitel Evžen Korec.

Ze smlouvy také vyplývá, že když se pan starosta a jeho úřad nebudou dostatečně snažit, radnice nic nedostane.

Prodávání stavebního povolení je korupce

Kverulant byl a stále je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného postavení před zákonem.

Trestní oznámení

Kverulant měl a stále má za to, že jednání radnice přesně splňovalo a stále splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se praví, že ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant podal trestní oznámení. 

Obvodní státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant svoje trestní oznámení doplnil a v říjnu 2016 jej podal znovu nejen na státní zastupitelství, ale i na tehdy nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.  

Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím ani tentokrát nesmířil a podal další podnět dozorovému státnímu zástupci, aby zákonnost postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Opět marně. Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se „nepodařilo prokázat“, je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními.

Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce nejde, protože úplatek nebyl určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde Kverulantovi jako z naprosto jiného světa, než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony.

Soud s Ekospolem

Kverulant o podání trestního oznámení informoval i média. Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis, ve kterém se domáhal stažení celé kauzy a hrozil žalobou. Kverulant byl a je nadále přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě, na své kauze nehodlal nic měnit a dopisem od Ekospolu se nenechal zastrašit. Následovala žaloba Ekospolu, ve které se Ekospol domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu.

Ekospol se také dožadoval uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy na internetu za 10 milionů korun na Kverulantův náklad. V žalobě Ekospol detailně popsal, kde všude a jak má Kverulant omluvu inzerovat. 

Jednání nařídil Městský soud v Praze 2 na pondělí 2. října 2017 a ještě tento den soud vynesl rozsudek. Rozhodl, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a nemusí se ani omlouvat. Soud také konstatoval, že skutkovou podstatu jednání Ekospolu popsal Kverulant pravdivě:

S hodnocením soudu první instance však ukřivděný Ekospol nesouhlasil a proti rozsudku se odvolal. Marně. V pondělí 22. října 2018 Vrchní soudu v Praze odvolání Ekospolu v plném rozsahu zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény.

Anketa

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za:

2 074 (31 %)

1 551 (23 %)

1 300 (19 %)

1 779 (27 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Prosba o podporu

Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009. Je to docela náročná a občas i riskantní práce a bez peněz se dělat nedá. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců a bez nich bychom museli svou práci zastavit. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500 nebo můžete k darování použít i tuto zabezpečenou darovací bránu.

Vojtěch Razima

Twitter