Nahoru

Jak Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů korun

Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Kverulant bojuje proti mocným, kteří s námi nahrají fér, již od svého vzniku v roce 2009. Pomozte mu s tím a darujete mu každý měsíc 100 Kč.

fotokoláž Kverulant.org

Stavební povolení za dar radnici

Bývalý starosta  Prahy 15 Pavel Klega uzavřel s developerem Ekospol dohodu, že když úřad rychle povolí jeho developerský projekt v Horních Měcholupech, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nic nedostane.

Předvolební sliby o transparentní radnici a o omezení vlivu developerů vystřídala stará kmotrovská praxe, i když to tak po volbách v roce 2014 zpočátku nevypadalo. Nově zvolený starosta Milan Wenzl vzal zpět souhlas Prahy 15 s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na pozemku radnice.

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše, že výstavba a následný provoz bytového domu Nové Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad. Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změnit názor na velký bytový dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. Starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol smlouvu, ve které Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionů korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila. 

Je jasné, že když se pan starosta nebude dostatečně snažit, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane od developera dva a půl milionu, možná ani odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin.

Prodávání stavebního povolení je korupce

Kverulant.org je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného postavení před zákonem. Kverulant.org má za to, že jednání radnice přesně splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se praví, že ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant.org podal trestní oznámení. Obvodní státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant.org jej dopracoval a v říjnu 2016 podal znovu nejen na státní zastupitelství, ale i na v srpnu nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, která vznikla sloučením Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality (ÚOKFK).  Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření. Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal další podnět dozorovému státnímu zástupci, aby zákonnost postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Kverulant, coby zástupce daňových poplatníků, kteří byli protiprávním jednáním všech podezřelých osob dotčeni na svém majetku, nemohl považovat za dostačující lakonické zdůvodnění, že se šetřením nepodařilo prokázat spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního deliktu:

Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se „nepodařilo prokázat“ je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce nejde, protože úplatek nebyl určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde Kverulantovi jako z naprosto jiného světa, než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony. Kverulant se s odložením svého trestního oznámení stále nechce smířit a připravuje další podání.

Vítězný soud s Ekospolem

Kverulant.org o podání trestního oznámení informoval i média. Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis s názvem Poškozování. Ekospolu především vadí, že se při zadání slova Ekospol do internetového prohlížeče objeví i odkaz na tuto kauzu. Kverulant.org byl a je nadále přesvědčen, že chování Ekospolu i starosty Wenzla popsal naprosto pravdivě, na své kauze nehodlá nic měnit a dopisem od Ekospolu se nenechal zastrašit. Následovala žaloba Ekospolu, ve které se Ekospol domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu.

Ekospol se také dožadoval uveřejnění omluvy a inzerci této omluvy na internetu za 10 milionů korun. V žalobě Ekospol detailně popsal, kde všude a jak má Kverulant.org omluvu inzerovat. 

Jednání nařídil Městský soudu v Praze 2 na pondělí 2. října 2017a ještě tento den soud vynesl rozsudek. Soud rozhodl, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat. Soud také konstatoval, že skutkovou podstatu jednání Ekospolu popsal Kverulant pravdivě

S hodnocením soudu první instance však ukřivděný Ekospol nesouhlasil a proti rozsudku se odvolal. Marně. V pondělí  22. října 2018 před polednem Vrchnímu soudu v Praze zamítl odvolání Ekospolu v plném rozsahu. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény.

Anketa

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za:

2 016 (30 %)

1 548 (23 %)

1 299 (20 %)

1 775 (27 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Poděkování

Kverulant bojuje proti mocným, kteří s námi nahrají fér, již od svého vzniku v roce 2009. Pomozte mu s tím a darujete mu každý měsíc 100 Kč.  Nazývat věci pravými jmény a zaplatit si kvalitní právníky pomohl i Nadační fond proti korupci částkou 20 736 korun.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima