Nahoru

KOMPLOTY S KOMPY II

Twitter

Kverulant v roce 2013 zmapoval ceny nákupu počítačů a jejich programů ve státní správě, odhalil rekordní plýtvání a podal trestní oznámení. V roce 2016 tuto kauzu zopakoval a zjistil, že i díky jeho kontrole začaly úřady konečně šetřit. Průměrný roční náklad na jednoho uživatele ve státní správě klesl ze 76 tisíc korun na 23 tisíc.  Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a darem ve výši 500 Kč.

Kverulant.org se v roce 2013 dotázal několika institucí státní a veřejné správy na náklady vynaložené v letech 2010, 2011 a 2012 na nákup počítačů, notebooků, serverů a softwaru do nich. Kverulant zjistil, že ve vzorku deseti porovnávaných institucí (SFDI, Magistrát města Pardubice, Středočeský krajský úřad, Magistrát Opava, Magistrát města Zlína, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Magistrát Hradec Králové, Státní úřad inspekce práce, Magistrát Praha, MMR)  byla průměrná cena 75 988 Kč za IT pro jednoho uživatele za jeden rok.  Když Kverulant shromáždil data o stejných institucích za roky 2013, 2014 a 2015, dopočetl se k průměru nákladů za jednoho uživatele ve výši 23 183 Kč.  Kverulant.org věří, že k tomuto podstatnému zlepšení přispěl i on dlouhodobou a pravidelnou medializací konkrétních případů plýtvání v IT. 

Kverulant.org však v roce 2016 neporovnával jen deset výše uvedených institucí. Podařilo se mu shromáždit data za roky 2013, 2014 a 2015 od 23 veřejných institucí. V tomto širším vzorku činí roční průměr nákladů na jednoho uživatele 33 085 Kč. To je sice více než průměr porovnávaných deseti institucí, ale stále více než dvakrát méně než v období let 2010, 2011 a 2012.

Kverulantem porovnávaných 23 institucí zaplatilo za software a hardware v letech 2013, 2014 a 2015 celkem 2,9 miliardy korun. Nákup stolních počítačů, notebooků a serverů, včetně smluv SLA (Service Level Agreement), vyšel na 570 milionů korun a 2,3 miliardy úřady vydaly za software. Kdyby všechny Kverulantem sledované instituce nakupovaly za maximálně průměrné ceny, pak by mohly ročně ušetřit celkem 219 milionů korun. A uvážíme-li, že podobných úřadů je přibližně 50, mohla by roční úspora v celé republice činit necelou půlmiliardu korun. Jde samozřejmě o teoretickou úvahu, protože jednotlivé instituce mají přeci jen rozdílné požadavky na nákup. Některé mohou kupovat levný hardware a obměňovat ho každé 3 roky, jiné potřebují kupovat dražší a kvalitnější a používat ho i více než 5 let.

Nejvyšší průměrné výdaje na IT Kverulant zaznamenal u ministerstva financí, Ředitelství silnic a dálnic a u ministerstva spravedlnosti. Jde o úřady tak či onak ovládané hnutím ANO. Přestože i zde došlo k úspoře v nákladech na IT, je evidentní, že i po více než téměř třech letech ve vládních funkcích zůstávají sliby lídrů ANO o centrálních nákupech, které zlevní provoz státu o 60 miliard korun, stále jen prázdnou volební proklamací. Nahlédnutím na webové stránky jednoho z elektronických tržišť spravovaného ministerstvem pro místní rozvoj Gemin lze snadno zjistit, že i během letošního roku některá ministerstva dál nakupovala kopírovací stroje různých značek. Jen ministerstva zadala do tohoto e-tržiště téměř 2000 zakázek, mj. na mobily, počítače, tiskárny, kopírky, nábytek, zářivky a kávovary. Často jde o nákupy několika kusů. V rámci resortů, tedy včetně jejich podřízených organizací, to bylo 11 350 zakázek. O nějakém sjednocení značek, typů či dodavatelů nemůže být řeč. Kverulant zjistil, že například ŘSD poptávalo v lednu 2015 nákup spotřebního materiálu tiskáren. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že ŘSD provozuje tiskárny s více než 350 různými druhy tonerů. Přitom ŘSD zaměstnává jen přibližně 1 000 uživatelů výpočetní techniky. 

Přestože Kverulant v této kauze prozkoumal hned několik nákupů HW a SW, neobjevil žádný tunel, který by se mohl poměřovat s tunelem, na který upozornil v minulé kauze KOMPLOT S KOMPY. Tam šlo o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy. Více naleznete v kauze CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT. Zdá se tedy, že i díky Kverulantově kontrole začaly úřady konečně šetřit.

 Tuto kauzu finančně a odborně podpořila česká pobočka Grant Thornton.  Podpořte i vy Kverulantovo úsilí finančním darem.  Staňte se naším pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Twitter