Nahoru

CE aneb China Export

Twitter

Kverulant.org se touto kauzou snaží upozornit veřejnost na stále pokračující podvodné praktiky se značnou CE. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED z prodeje. V létě roku 2020 se sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) naplnily vatovými tyčinkami firmy Winner Group – WG přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. V září 2020 přistihl Kverulant Vládu, jak rozesílala důchodcům fejkové respirátory. CE na respirátoru sice byly, ale šlo o parazitní značku China Export, která je jen velmi podobná. Později Kverulant odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2 a označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2020/09/CE-vs.-CE-1-1.jpg
grafika Kverulant.org

Co znamená značka CE

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví – bezpečnosti – ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může takto legálně označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem.

Výhodou však je, že když výrobek získá certifikaci na CE v jednou státě EU, umožňuje mu to volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE sice neznamená, že výrobek byl vyroben v EU, a přestože přísně vzato není značkou kvality, je za ní často pokládáno. A to je taky důvod, proč existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro svou podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklé na označení CE.

Nebezpečné LED zářivky

Nikoho asi nepřekvapí, že se najdou firmy, které dodávají své zboží pod označením CE bez toho, že by se obtěžovaly certifikací, spoléhajíce na záměnu za značku vývozu z Číny. Jednou z nich byl obchodník s LED světelnými zdroji firma ESYST, s.r.o. U něj označení CE patně znamená Critically Evil. Jde o světelné trubice LUXPRIM osazené LED technologií, jen těžko rozeznatelnou od zářivky. Zásadním problémem je skutečnost, že některé tyto trubice jsou napájeny z obou stran. To znamená, že pokud LED zářivku zasunete jednou stranou do napájecí patice, jsou pod proudem i napájecí kontakty na druhé straně, a pokud si na ně sáhnete, může vás to zabít.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2020/09/Z%C3%A1%C5%99ivka-patice-1024x656.jpg
foto Kverulant.org

Firma ESYST dokonce k tomuto nebezpečnému čínskému výrobku dodávala i prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce či dovozce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných norem. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na český, resp. evropský trh. Kverulant se se svými pochybnostmi o čínské LED zářivce obrátil na Českou obchodní inspekci. Netrvalo to ani měsíc a ČOI dala Kverulantovi zcela za pravdu a přiměla dovozce k okamžitému zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků.

citace z dopisu ČOI

Zdá se, že situace v oblasti svítidel zasluhuje pozornost. Podle velkého testu z roku 2011zaměřeného na LED svítidla prošlo jen 29 výrobků ze 168 kontrolovaných. A to bylo posouzení technické dokumentace a požadavků na odolnost prováděno na bázi dobrovolnosti! Lze předpokládat, že celková shoda by při zahrnutí všech výsledků byla ještě nižší.

I vy se můžete na ČOI obrátit v případě, že máte podezření, že jste si za svoje peníze pořídili něco, co má málo společného s bezpečným výrobkem, ale hodně s čínským exportem. ČOI pracuje docela pružně, a možná tím dokonce někomu zachráníte život.

Vláda rozesílala fejkové respirátory důchodcům

Když na evropském označení pro certifikované výrobky parazituje nějaká garážová firma, dá se to snad ještě pochopit. Horší je, když něco takového dělá stát. A předně to se stalo, když se Babišova vláda před podzimními volbami roku 2020 rozhodla koupit si přízeň starších voličů za pět roušek a jeden respirátor čínské výroby. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila Vláda při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Jedním z hlavních problémů byla skutečnost, že respirátory neměly evropskou homologaci a podle SÚKL nenesly správné označení shody s evropskými normami CE. Písmena CE na respirátoru sice byla, ale jde o značku China Export, která je jen velmi podobná.

https://www.kverulant.org/wp-content/uploads/2020/09/respir%C3%A1tor-CE-2000-1024x577.jpg
foto Kverulant.org

Kverulant proti jednání Vlády protestoval a podával podnět k České obchodní inspekci. Bohužel marně. ČOI Kverulantovi sdělila, že se případem vůbec nebude nezabývat. Prý proto, že Vláda fejkové respirátory neprodávala, řečeno žargonem ČOI, neuváděla je na trh: „V případě, kdy byly předmětné OOP ze státních zásob doručovány občanům České republiky starším 60 let na základě usnesení Vlády ČR prostřednictvím České pošty s. p., se nejednalo o dodávání OOP na trh, ve smyslu citovaného nařízení, neboť uvedené subjekty zde realizovaly nekomerční poskytnutí OOP těmto občanům.“

Fejkové respirátory TECH-TECH

Počátkem roku 2021 Kverulant odhalil prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že internetový obchod ALZA dočasně zastavil prodej těchto respirátorů.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) provedl v listopadu 2020 měření výrobků TEX-TECH. V klíčovém parametru průniku miniaturních kapének parafínového oleje výrobky nevyhověly. V protokolu o zkoušce číslo 748/2020 z 25. listopadu 2020 se uvádí, že všechny tři dodané vzorky vykazovaly průnik od 14 do 17 %. Přitom normě pro FFP2 by vyhověly, jen pokud by tento průnik byl pod 6 %. Přesto TEX-TECH svoje podvodné respirátory označoval zkratkou FFP2.

Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy Conformity consulting s.r.o. Že firma Conformity consulting s.r.o. není oprávněnou certifikační autoritou a že netkanou textilii od českého výrobce fejkové respirátory TEX-TECH nespíš nikdy ani neviděly, snad ani nemá cenu dodávat. Podvodníci z TEX-TECH o sobě sice píší, že jsou ryze česká společnost zabývající se výrobou respirátorů, ale to nejdůležitější v nich, filtr, s největší pravděpodobností dováží pouze z Číny. 

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci a očekává, že mu ČOI dá za pravdu a rozhodne o zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků. Kverulant podání na ČOI poslal také v kopii na státní zastupitelství a na Policii ČR. V tomto případě Kverulant doufá, že dřív nebo později stanou podvodníci z TEX-TECH před trestním senátem. K jejich pravomocnému odsouzení se nabízí hned několik paragrafů trestního zákoníku. Například trestný čin ohrožování zdraví potravinami a jinými předměty dle § 156, podvod dle § 209, porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 nebo poškozování spotřebitele dle § 253.

Zájem veřejnosti o tuto kauzu donutil firmu TEX-TECH vydat 1. února 2021 tiskové prohlášení. Vyhrožovala v něm Kverulantovi „patřičnými právními kroky“. Tím se Kverulant samozřejmě zastrašit nedá. Podstatnější v tiskové zprávě však byla ukřivděná věta: „Informace o tom, že vyrábíme a distribuujeme nekvalitní produkt nás navíc zastihuje pár dní před dokončením kompletní certifikace, která probíhá v zahraničí (…)“. Šlo totiž vlastně o přiznání, že TEX-TECH doposud platnou certifikaci neměl, a skutečně tak vyráběl a prodával respirátory fejkové.

Další podrobnosti naleznete v kauze Fejkový respirátor.

Stát nakoupil zdravotnický materiál s falešným certifikátem

Sklady Správy státních hmotných rezerv (SSHR) se v létě roku 2020 naplnily vatovými tyčinkami. Zakázku na výtěrové sady získala společnost Winner Group – WG s.r.o. (WG), a to přesto, že do výběrového řízení dodala až směšně falešné doklady. Kverulant se domnívá, že při této zakázce došlo k trestnému činu, proto podal v březnu 2021 na státní zastupitelství trestní oznámení.

Old fashioned bald writer in glasses writing book on a vintage typewriter

„Sou to cypi, napiš tam, co chceš, stejnak vyhrajem,“ asi tohle si řekli ve WG, když se hlásili do červnového výběrového řízení SSHR, ve kterém šlo o dodávku 200 300 ks výtěrovek. Podvodníci z Jablunkova do pražské centrály SSHR klidně poslali certifikát, který se vysmívá úplně všemu a všem.

Přitom výtěrové sady nejsou jen „obyčejné uchošťoury“. Jde o sterilní výtěrovou tyčinku, která se zavádí do nosohltanu, tedy do těla pacienta, za účelem diagnostiky, v tomto případě na COVID-19.  Výtěrovky by také neměly používat bavlnu „cotton swab“, protože ta při testování na COVID-19 inhibuje PCR reakce. Přesně tu však šikulové z WG na konci svých tyček mají.

Ale zpět k tomu podstatnému, ke zfalšovanému certifikátu. Špatně je hned samotné označení dokumentu. Tučně, kapitálkami i obřím písmem velikosti „26“ firma WG deklaruje „EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Správné označení takového dokumentu přitom má být: „ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ“. Úředníci SSHR chybu zřejmě „přehlédli“.

Hned poté společnost WG sebe samu v certifikátu prohlásí za výrobce (!) výtěrovek. Nějaká kontrola přes Registr zdravotnických prostředků?! Koho by to na SSHR zajímalo… Ovšem stačil by i prostý Google a náhled do obchodního rejstříku. V červnu 2020 WG nejenže nic nevyrábí (natož zdravotnický materiál), ale takové zboží nemůže ani dodávat.

Dovoz a distribuci zdravotnických potřeb a materiálu si firma do obchodního rejstříku dopíše poté, co se svým zbožím kromě SSHR zásobí i několik nemocnic – například brněnskou nebo ostravskou. Pro pořádek doplňme, že dovozcem a distributorem zdravotnických prostředků je WG od 26. 01. 2021.

Ne dost na tom. Falešný certifikát, díky kterému se firma dostala k zakázkám na SSHR, obsahuje celkem 10 výsměšně hrubých a očividných chyb. Každý, kdo v oboru pracuje déle než 31 sekund, si musí okamžitě všimnout, že certifikát je fenomenálně podezřelý. Neuvěřitelně zní i to, že se nikdo na SSHR neobtěžoval ani s prostým ověřením činnosti WG jako účastníka/vítěze výběrového řízení. I proto se Kverulant domnívá, že se o této zakázce rozhodovalo úplně jinak a jinde než na SSHR.

Bohužel „výsměšně falešný certifikát“ není jediným důvodem, proč je Kverulant přesvědčen, že v tomto případu došlo ke korupci. V létě nakoupené zásoby výtěrovek totiž SSHR brzy nestačily. Na podzim roku 2020 proto musela být vypsána další „soutěž“.

Nepřekvapí, že proti létu bylo výtěrovek potřeba víc: konkrétně šestkrát tolik – 1 202 000 ks. Zrovna tolik jich měla na skladě firma WG (tou dobou stále bez potřebných oprávnění pro takové dodávky)… A byla náhoda, že zrovna ona také SSHR zaujala a zakázku znovu získala?! Jsme přesvědčeni, že to náhoda nebyla „ani náhodou“. Myslíme si, že šlo o připravený podvod, na jehož konci SSHR ze státního rozpočtu poslala na účet firmy WG téměř 6 500 000 Kč.

Se svými zjištěními se Kverulant obrátil na 29 března 2021 na Stání zastupitelství. To mu nyní sdělilo, že věc byla pod č.j. 0 ZN 138/2021-3b postoupena na Obvodní ředitelství policie Praha II, SKPV OOK.  

Prosba o podporu

Pokud je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj nejen proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou.  

Twitter