Nahoru

CE aneb China Export

Kverulant se touto kauzou snaží upozornit veřejnost na stále pokračující podvodné praktiky se značnou CE. V roce 2014 se mu podařilo dosáhnout stažení nebezpečných LED z prodeje. V září 2020 porušila Vláda při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Jedním z hlavních byla skutečnost, že respirátory neměly evropskou homologaci a podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv nenesly správné označení shody s evropskými normami CE. Písmena CE na respirátoru sice byly, ale jde o značku China Export, která je jen velmi podobná. Oceňte Kverulantův boj proti věrolomným politikům notoricky porušujícím pravidla a začněte ho podporovat symbolickou částkou 100 Kč měsíčně. 

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně – zdraví – bezpečnosti – ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce, či dovozce může legálně označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem.

Výhodou však je, že když výrobek získá certifikaci na CE v jednou státě EU, umožňuje mu to volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE sice neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a přestože přísně vzato není značkou kvality, ale je za ní často pokládán. A to je taky důvod proč existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE.

Pak se ovšem najdou takové firmy, které dodávají své zboží pod označením CE bez toho, že by se obtěžovali certifikací nebo záměnou za značku vývoz z Číny. Jednou z nich je obchodník LED světelnými zdroji firma ESYST, s.r.o., U něj označení CE patně znamená Critically Evil. Jde o světelné trubice LUXPRIM osazenou LED technologií, jen těžko rozeznatelnou od zářivky. Zásadním problémem je skutečnost, že některé tyto trubice jsou napájeny z obou stran. To znamená, že pokud LED zářivku zasunete jednou stranou do napájecí patice, tak jsou i napájecí kontakty na druhé straně pod proudem a pokud si na ně sáhnete, může Vás to zabít.

Firma ESYST dokonce k tomu nebezpečnému čínskému výrobku dodávala i prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce či dovozce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných normami. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na český, resp., evropský trh. Kverulant se svými pochybnostmi o čínské LED zářivce obrátil na Českou obchodní inspekci. Netrvalo to ani měsíc a ČOI dala Kverulantovi zcela za pravdu a přiměla dovozce k okamžitému zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků.

Zdá se, že situace v oblasti svítidel zasluhuje pozornost. Podle velkého testu z roku 2011zaměřeného na LED svítidla, prošlo jen 29 výrobků ze 168 kontrolovaných. A to posouzení technické dokumentace a požadavků na odolnost bylo prováděno na bázi dobrovolnosti. Lze předpokládat, že celková shoda by při zahrnutí všech výsledků byla ještě nižší.

I Vy se můžete na ČOI obrátit v případě, že máte podezření, že jste si za svoje peníze pořídili něco, co má málo společného s bezpečným výrobkem, ale hodně s čínským exportem. ČOI pracuje docela pružně a možná tím třeba dokonce někomu zachráníte život.

Když na evropském  označení pro certifikované výrobky parazituje nějaké garážová firma, dá se to snad ještě pochopit. Horší je když něco takového dělá stát. A předně to se stalo, když se Babišova vláda před podzimními volbami roku 2020 rozhodla koupit si přízeň starších voličů za pět roušek a jeden respirátor čínské výroby. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila Vláda při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Jedním z hlavních byla skutečnost, že respirátory neměly evropskou homologaci a podle SÚKL nenesly správné označení shody s evropskými normami CE. Písmena CE na respirátoru sice byly, ale jde o značku China Export, která je jen velmi podobná.

Kverulant proti jednání Vlády protestuje a podává podmět k České obchodní inspekci. Pokud je Vám sympatický Kverulantův boj proti věrolomným politikům, můžete ho finančně podpořit.  Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.