Nahoru

CE ANEB CHINA EXPORT

Kverulant se touto kauzou snažil upozornit veřejnost na podvodné praktiky se značnou CE. Konkrétním cílem bylo dosáhnout stažení nebezpečných LED z prodeje. Obojí se podařilo.

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně – zdraví – bezpečnosti – ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce, či dovozce může legálně označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem.

Výhodou však je, že když výrobek získá certifikaci na CE v jednou státě EU, umožňuje mu to volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. Označení CE sice neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a přestože přísně vzato není značkou kvality, ale je za ní často pokládán. A to je taky důvod proč existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE.

Pak se ovšem najdou takové firmy, které dodávají své zboží pod označením CE bez toho, že by se obtěžovali certifikací nebo záměnou za značku vývoz z Číny. Jednou z nich je obchodník LED světelnými zdroji firma ESYST, s.r.o., U něj označení CE patně znamená Critically Evil. Jde o světelné trubice LUXPRIM osazenou LED technologií, jen těžko rozeznatelnou od zářivky. Zásadním problémem je skutečnost, že některé tyto trubice jsou napájeny z obou stran. To znamená, že pokud LED zářivku zasunete jednou stranou do napájecí patice, tak jsou i napájecí kontakty na druhé straně pod proudem a pokud si na ně sáhnete, může Vás to zabít.

Firma ESYST dokonce k tomu nebezpečnému čínskému výrobku dodávala i prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě je dokument, kterým výrobce či dovozce dokladuje, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných normami. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na český, resp., evropský trh. Kverulant se svými pochybnostmi o čínské LED zářivce obrátil na Českou obchodní inspekci. Netrvalo to ani měsíc a ČOI dala Kverulantovi zcela za pravdu a přiměla dovozce k okamžitému zastavení prodeje těchto nebezpečných výrobků.

Zdá se, že situace v oblasti svítidel zasluhuje pozornost. Podle velkého testu z roku 2011zaměřeného na LED svítidla, prošlo jen 29 výrobků ze 168 kontrolovaných. A to posouzení technické dokumentace a požadavků na odolnost bylo prováděno na bázi dobrovolnosti. Lze předpokládat, že celková shoda by při zahrnutí všech výsledků byla ještě nižší.

I Vy se můžete na ČOI obrátit v případě, že máte podezření, že jste si za svoje peníze pořídili něco, co má málo společného s bezpečným výrobkem, ale hodně s čínským exportem. ČOI pracuje docela pružně a možná tím třeba dokonce někomu zachráníte život. Pokud je Vám sympatické, že to tentokrát udělal Kverulant, můžete ho finančně podpořit.  Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.