Nahoru

Korupce na radnici Prahy 15

Twitter

Starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně.  Podpořte Kverulanta v jeho boji proti korupci alespoň symbolickým darem.

Praha 15 má ve fixlování ve stavebním řízení docela slušnou tradici. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. V listopadu 2004 žádal pan Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar.

Bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal a tajemník MČ Prahy 15, který čelí obžalobě kvůli údajné korupci, přichází k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, kde 15. ledna pokračovalo hlavní líčení. Foto ČTK

Vydání stavebního povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí. A když si Kverulant.org stěžoval, že takový postup je jasným porušením stavebního zákona, pomohla radnice Prahy 15 dát panu Petříšovi mladšímu „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo dodatečně vydáno územní rozhodnutí a nové stavební povolení.

Ani když v roce 2010 vystřídal starostu Petříše v čele radnice jiný člen ODS, Pavel Klega, nebylo to lepší. I pan Klega měl na nezávislost stavebního řízení neortodoxní názory. S developerem Ekospol uzavřel dohodu, že když úřad rychle povolí jeho nový developerský projekt, dostane radnice milion korun. Ale když se pan starosta nebude dostatečně snažit nebo nebude dost rychlý a povolení nebudou vydána do půl roku od podpisu smlouvy, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane peníze od developera, možná odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Zlé jazyky dokonce hovoří o bytu, který Ekospol věnoval manželce pana Klegy.

Z bláta ODS do louže ANO

Možná proto voliči v roce 2014 dali přednost novým subjektům jako hnutí ANO či strana DOMOV. Možná proto občané uvěřili slibům o projednávání územního plánu s odborníky a občany na místních sezeních a o netolerování korupce. Možná i proto byl starostou Prahy 15 za ANO zvolen Milan Wenzl, bývalý člen ODS, který do volené zastupitelské funkce kandidoval za ODS již v roce 2002. 

Za stranu DOMOV byl tehdy do zastupitelstva zvolen pětatřicetiletý obchodník Štěpán Prouza. Pan Prouza sice obchoduje s nemovitostmi, poskytuje konzultace a zajišťuje inženýrskou činnost ve výstavbě, ale to mu nebránilo, aby se po volbách stal předsedou komise územního rozvoje a životního prostředí Prahy 15. Pan Prouza však spíše, než svoje voliče zastupuje v komisi svoje klienty. Dokonce na základě plné moci. Pan Prouza „zařídil“ pro paní majitelku Kateřinou Jánskou změnu územního plánu. Zeleň zahradnictví (PZA) v ploše více než 7 000 m2 bude muset ustoupit nové, z největší pravděpodobností developerské výstavbě (OV).

Jen málokdo asi bude věřit, že pan Prouza „zařídil“ změnu územního plánu z nelukrativní zeleně na lukrativní stavební pozemky zadarmo. Předvolební sliby o transparentní radnici a o omezení vlivu developerů vystřídala stará, kmotrovská praxe, i když to tak po volbách v roce 2014 zpočátku nevypadalo. Tehdy nově zvolený starosta Milan Wenzl vzal zpět souhlas Prahy 15 s napojením budoucího bytového domu Ekospolu na komunikaci radnice a souhlas s umístěním sítí nového domu na pozemku radnice.

Stavební povolení za 2,5 milionů

V odůvodnění zpětvzetí souhlasů starosta Wenzl mimo jiné píše, že výstavba a následný provoz bytového domu Nové Měcholupy VI nezvratně změní (omezí) kvalitu dopravní obslužnosti objektu Úřadu městské části Praha 15, a to nejen z pohledu vlastního fungování úřadu, ale i přístupnosti, bezpečnosti a komfortu občanů přicházejících (přijíždějících) na úřad. Ale když panu starostovi nečiní problém změnit politickou příslušnost, nečiní mu starosti ani změnit názor na velký bytový dům v těsném sousedství radnice Prahy 15. Starosta Wenzl uzavřel již 18. 2. 2015 se společností Ekospol smlouvu, ve které Praha 15 deklaruje, že stavbě nebude bránit, a to za úplatu 2,5 milionů korun. K podpisu této smlouvy sice starosta neměl mandát od rady městské části, ale ta mu jej později udělila.

Je jasné, že když se pan starosta nebude dostatečně snažit, radnice nic nedostane. A když radnice nedostane od developera dva a půl milionu, možná ani odměny pro pana starostu a jeho věrné nedosáhnou očekávaných výšin. Navíc, když se nebude stavět, tak rodinná stavební firma Wenzlových možná od Ekospolu nedostane lukrativní zakázku. 

Kverulant je naprosto přesvědčen, že jakékoliv rozhodování ve správním řízení by se mělo řídit jen a pouze zákonem. Nikoliv zájmem korupčníků. Je nepřípustné, aby byl na rozhodující správní orgán za peníze vyvíjen nátlak. V případě územního rozhodování a stavebního řízení by mělo být stavebníkovi vyhověno, jen pokud splní všechny podmínky vyžadované zákonem. To je podmínka nutná k tomu, aby rozhodnutí mohlo být v souladu s obecným zájmem a aby byl zaručen princip rovného postavení před zákonem. 

Trestní oznámení

Kverulant má za to, že jednání radnice přesně splňuje definici trestného činu přijetí úplatku dle § 331 trestního zákona. Tam se praví, že ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek pro sebe nebo pro jiného přijme nebo si dá slíbit úplatek, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti. Proto Kverulant podal trestní oznámení.  Obvodní státní zastupitelství však prodávání stavebních povolení za trestné nepovažovalo. Kverulant svoje trestní oznámení dopracoval a v říjnu 2016 podal znovu nejen na státní zastupitelství, ale i v srpnu na nově vzniklou Národní centrálu proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování.

Městské státní zastupitelstvo si na základě Kverulantova druhého trestního oznámení v rámci výkonu dohledu vyžádalo spis od Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 a v prosinci 2016 podřízenému státnímu zastupitelství vytklo jeho dosavadní postup a následně vrátilo věc k prověření.  Již v dubnu 2017 však policie spis opět odložila. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal podnět dozorovému státnímu zástupci z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10, aby zákonnost postupu policie při prověřování této věci přezkoumal. Kverulant, coby zástupce daňových poplatníků, kteří byli protiprávním jednáním všech podezřelých osob dotčeni na svém majetku, nemohl považovat za dostačující lakonické zdůvodnění, že se šetřením nepodařilo prokázat spáchání trestného činu nebo jiného protiprávního deliktu:

Dozorující státní zástupce Ondřej Vlha z Prahy 10 však v červenci 2017 došel k závěru, že lakonické konstatování, že se „nepodařilo prokázat“ je dostatečné a že Kverulant a s ním ani veřejnost nemá právo vědět, proč policie nevyšetřuje kšeftování se stavebními povoleními. Kverulant se s tím opět nesmířil a podal stížnost na postup státního zástupce jemu nadřízenému státnímu zastupitelství. V září 2017 mu přišla obsáhlá odpověď. Argumentaci lze shrnout do tvrzení, že o trestný čin korupce nejde, protože úplatek nebyl určen pro konkrétního úředníka, ale pro blaho občanů Prahy 15. Taková argumentace přijde Kverulantovi jako z jiného světa, než je svět právního státu, kde jsou dodržovány zákony. 

Anketa

Dary developerů radnici vázané na kladné vyřízení stavebního povolení považujete za:

2 074 (31 %)

1 551 (23 %)

1 300 (19 %)

1 779 (27 %)

Nahrávání ... Nahrávání ...

Kverulant není jediný, komu se prodávání stavebních povolení nelíbí. Proti kladnému územnímu rozhodnutí povolující stavbu Ekospolu podali obyvatelé ze sousedství odvolání a byli úspěšní. Mimo jiné namítali, že pokud má Praha 15 dostat za povolení stavby peníze, nemůže být její rozhodování nezávislé.

Stavební firma Wenzl

Všechno nasvědčuje tomu, že starosta Wenzl se podobně jako jeho stranický šéf ministr Babiš, nezbavil svého vlivu na své podnikání. Babiš celou dobu řídil svůj Agrofert a starosta Wenzl nejspíš dál řídil a řídí svoji stavební firmu, přestože se nechal v roce 2013 nechal ve funkci jednatele možná jen formálně vystřídat svým synem. 

Tím podobnost s majitelem Agrofertu nekončí. Podobě jako trestně stíhaný Babiš ani stranický kolega Wenzl neměl problém před volbami na podzim 2022 předkládat veřejnosti k uvěření svoji údajnou bezúhonnost. A stejné to bylo před komunálními volbami na podzim 2018.

Volby 2018, foto Kverulant.org

Kverulant o podání trestního oznámení informoval i média. ČTK o Kverulantově kauze vydala tiskovou zprávu, ve které nechybí ani vyjádření starosty Wenzla: „Ekospol poskytne městské části prostředky, pokud po splnění veškerých zákonných podmínek obdrží pravomocné stavební povolení.“ Samospráva podle něj nemůže do rozhodování stavebního úřadu jako orgánu státní správy nijak zasahovat. To je samozřejmě praxí mnohokrát vyvrácená lež.

Ekospol žaloval Kverulanta o 10 milionů korun

Nejen starosta Wenzl neměl ze zveřejnění této kauzy radost. Kverulantovi se ozval i Ekospol. Napsal mu dopis s názvem Poškozování. Když Kverulant odmítl stáhnout svoji kauzu ze svého webu, podal na něj Ekospol žalobu, ve které se kromě stažení kauzy domáhal uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Počátkem října 2017 rozhodl soud první instance, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat. Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale v říjnu 2018 Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény.

Prosba o podporu

Kverulant bojuje proti mocným, kteří s námi nehrají fér, již od svého vzniku v roce 2009. Bojujte s ním jakkoliv malým za to však pravidelným měsíčním darem. 

Twitter