Nahoru

Jak Kverulant přiměl Středočeský kraj k vypsání soutěží na dopravní obslužnost

Twitter

Středočeský kraj od dob Davida Ratha zajišťoval autobusovou dopravní obslužnost za miliardy nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta bylo již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu v létě 2022 konečně podařilo.  Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem.

Foto: Eduardo Davad / Pixabay 

Soutěže za 20 miliard

Poprvé v historii začal Středočeský kraj vybírat autobusové dopravce v otevřené soutěži. V létě 2022 kraj vypsal první balík tendrů za 6,8 miliardy korun na Rakovnicku. Na podzim 2022 kraj vyhlásil další, druhou vlnu s předpokládanou hodnotou 4,8 miliardy. Jediným kritériem je opět cena. Druhá vlna se týká oblastí  Stochovska, Štěchovicka, Jílovska, Voticka a Brandýska.

Celková hodnota zakázek všech čtyřech plánovaných vln je odhadována na zhruba 20 miliard korun.

Kverulant považuje vypsání soutěží za svůj velký úspěch. Připomeňme si, že tomuto úspěchu předcházelo více než deset let práce.

Slib

Na podzim 2020 se uskutečnily krajské volby.  Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volal po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému. Ten se Kverulantovi neozval a ani nevypsal nové tendry.

Kverulant na to před rokem reagoval vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil jízdné a dalším dopisem Hejtmance. V září 2021 reakce konečně přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi slíbil, že soutěž vypíše v červenci roku 2022. Překvapení se tentokrát konalo. Kraj svůj slib dodržel.

Dopravní obslužnost a prokazatelná ztráta

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na lepší služby. Má svou jistou, proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče.

Mlžení krajského úřadu

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství:

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Dle úředníků Středočeského kraje by totiž zveřejněním těchto údajů mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci a ti by následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru měl kraj v tomto případě mnohem větší starost o firmy, od nichž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání veřejných zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro kraj, ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací marně odvolal na Ministerstvo vnitra.

David Rath

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy byly uzavřeny na 10 let.

Foto: ČTK

Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě, kterých byla dopravní obslužnost realizována v roce 2014:

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdil s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr:

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Nejdražší dopravce „potřeboval “ 31,79 Kč za kilometr:

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a nikoli jedna „hopsa hejsa do Brandejsa“, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky
Foto: Kverulant

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu pro hospodářskou soutěž, ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanu Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy.

Náměstek pro dopravu Robin Povšík 

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a údajně chystal výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012.

Obsah obrázku textPopis byl vytvořen automaticky

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.

Foto: ČTK

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě ani nestihl zvyknout na kavalec vazební věznice, a už jeho dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto pokušení Robin Povšík patrně podlehl.

Jaroslava Jermanová

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost je naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal peníze. Ty samozřejmě opět zaplatil daňový poplatník.

Povinnost uspořádat soutěž

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. Přesto se v létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájil tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně vysoutěžené spoje.

Obsah obrázku hračka, LEGOPopis byl vytvořen automaticky
Fotokoláž: Kverulant

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů. V roce 2018 objednával kraj u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun.

Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na kilometr.

Došlo také k populistickému zvýšení mezd řidičů autobusů. Stalo se tak předvolebním rozhodnutím Sobotkovy vlády. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Toto vládní jednostranné rozhodnutí však zvýšilo náklady Středočeského kraje na dopravní obslužnost o údajně až 450 milionů Kč ročně.

Kverulantův podnět k antimonopolnímu úřadu

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant odmítl smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde o největší firmy, které ve Středočeském kraji působí.

Kverulant se domníval, že v obou případech se Středočeský kraj dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno f) zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18.

Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, ale jen pokud jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ten zase praví, že průměrná roční hodnota smlouvy musí být nižší než 1 milion EUR ročně. Středočeský kraj deklaroval, že hodnota smlouvy s ARRIVA CITY, s.r.o., činila jen 14,7 milionu korun, tedy 0,573 milionu EUR, a hodnota dodatku s ČSAD jen 14,8 milionu korun, tedy 0,575 milionu EUR. Antimonopolní úřad se s tímto vysvětlením spokojil a věc odložil.

Úřad nebral v úvahu, že Středočeský kraj měl smlouvy hned s několika dalšími dceřinými společnostmi ARRIVA (ARRIVA PRAHA s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.). Úřad ani nebral v úvahu, že Středočeský kraj ročně autobusovým firmám platí více než jednu miliardu korun. Úřad také Středočechům uvěřil, že cena dopravního výkonu (CDV) je v případě ARRIVY 37,85 Kč/km a v případě ČSAD 37,28 Kč/km.

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK, patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší, s částkou 48,73, byla Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu dokazovala, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě byl naprosto nepřekvapivě Středočeský kraj s 42,94 Kč za kilometr.

Rozhovor s expertem

Více o dopravní obslužnosti naleznete v rozhovoru z října 2021, který s dopravním expertem Janem Sůrou vedl Vojtěch Razima, ředitel Kverulanta.

Prosba o laskavou podporu

Prosba o laskavou podporu

Vypsání transparentní soutěže na dopravní obslužnost je velký úspěch.  Kverulant o něj vytrvale usiloval více než 10 let. Oceňte Kverulantovu důslednou práci. Pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky jakkoliv malým za to však pravidelným darem. I vaše podpora nám pomůže vyhrávat dalších kauzách a ohlídat, kam tečou vaše daně.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter