Nahoru

Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat

Twitter

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Tento seznam  byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně aktualizován. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete dostávat do mailu i vy, napište si o něj.  I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta alespoň symbolickou částkou.

Ilustrační foto | čerpací stanice | Melissa | Pixabay

Nárůst kvality benzínu a nafty

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Od té doby zůstává kvalita celkem konstantní. Za celý rok 2022 bylo z 1204 odebraných vzorků celkem 17 nevyhovujících, což je 1 %.  U benzinu bylo z odebraných 1000 vzorků  pouze 5 nevyhovujících a u nafty bylo špatných 12 z celkem 1204 odebraných vzorků. V roce 2023 odebrala ČOI na tuzemských čerpacích stanicích celkem 2 542 vzorků pohonných hmot. Stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 12 vzorků (0,5 %).

Graf Kverulant.org zdroj ČOI

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které prodávají špatné palivo.

Stokrát více „bordelu na dně“ v naftě od RoBin OIL

K odběru vzorku na čerpací stanici RoBiN OIL v pobočce Kladno Dubí došlo v září 2021 a špatný byl vzorek prémiového paliva Diesel Premium. A to fatálně. Byla naměřena hodnota celkové nerozpustné úsady 3 360 g/m3. Maximálně je povoleno 100krát méně a to pouhých 33 g/m3.  RoBiN OIL dostal za prodej palivo hrozící vážně ohrozit vstřikovací soustavu naftových motorů pokutu 700 000 korun.

U klasických minerálních paliv byl problém s oxidační stabilitou prakticky vyřešen používáním vhodně upravených ropných frakcí a automobilový benzin i motorovou naftu bylo možné skladovat i po dobu několika měsíců. S příchodem biopaliv a zejména tedy s příchodem bionafty a jejím přídavkem do čistě minerální motorové nafty, se oxidační stabilita motorové nafty zhoršila natolik, že ji není možné skladovat po dobu delší než 3 měsíce od data výroby.

Rekordní pokuta 2 miliony pro Globus

Odběr vzorků na samoobslužné čerpací stanici Globus- tankomat, v brněnské Hradecké ulici proběhl třikrát a to v září 2022.  Nevyhovělo dražší prémiové palivo diesel plus v ukazateli jako u RoBiN OILu a to „oxidační stabilita“. Naměřená hodnota činila 290 g/m3, zatímco příslušná hodnota má, jak už bylo uvedeno, činit maximálně 33 g/m3.   V rozhodnutí o uložení pokuty ČOI konstatuje, že Globus takto vysoce závadné nafty prodal přinejmenším 13 789 litrů. To je pro představu zhruba třičtvrtě objemu automobilové cisterny. Proto tak vysoká pokuta.

Pokuta za naftu i pro MOL

Půl milionovou pokutu za naprosto nevyhovující naftu dostala i pobočka maďarské sítě MOL. MOL je s 304 čerpacími stanicemi je MOL druhým největším provozovatelem sítě čerpacích stanic na českém trhu. Kontrolu provedla ČOI 25. ledna 2021 na Olomoucké ulici v Přerově. Nevyhověla opět prémiová nafta s označením EVO Diesel Plus a opět v ukazateli jakosti oxidační stabilita. Naměřená hodnota byla v tomto případě 488 g/m3.

MOL vědomě převezl špatný benzín na D1

ČOI objevila 23. května 2018 na čerpací stanici MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“.  Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však MOL nerespektoval a benzín o objemu 32 386 litrů rozvezl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u Průhonic směr Praha, a prodáván za plnou cenu.

Konec biopaliv nenastal

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda počátkem března 2022 avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot měli. Hned za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává a bojuje dál.

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert.

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů

ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodával. Kverulant se s tímto stavem nechtěl smířit a dožadoval se zveřejňování adresných seznamů soudní cestou.  Po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval Acta non verba, byl hostem u Martina Veselovského v pořadu Události a komentáře:

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody.

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a prodejů nekvalitního paliva výrazně ubylo. Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale na dalších  Kverulant teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných. Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter