Nahoru

Mapa 50 míst, kde je lepší netankovat

Na Kverulantově mapě 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Tento seznam  byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS a je pravidelně aktualizován. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant čtyřikrát do roka svůj přehledný a adresný seznam špatných čerpaček. Pokud ho chcete dostávat do mailu i vy, napište si o něj.  I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. S Kverulantovým seznamem můžete tankovat levnější palivo téměř bez rizika. Podpořte za to Kverulanta alespoň symbolickou částkou.

Ilustrační foto | čerpací stanice | Melissa | Pixabay

Nárůst kvality benzínu a nafty

Kverulantovi se v roce 2010 podařilo změnit letitou praxi ČOI a ta od té doby zveřejňuje, kde přesně naměřila nekvalitní pohonné hmoty. To vedlo k významnému nárůstu kvality prodávaných pohonných hmot. Zatímco v roce 2001 bylo v průměru závadných více než 13 % odebraných vzorků paliv, v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Za celý rok 2021 bylo z 1247 odebraných vzorků celkem 8 nevyhovujících, což je 0,6 % a tedy historicky nejlepší výsledek. U benzinu to bylo ještě lepší, z 1015 vzorků benzinu byl pouze jeden vzorek nevyhovující, což je 0,1 %, tedy také historicky nejlepší výsledek.

Vývoj jakosti PHM (nevyhovující vzorky v %) 2002 až 2021, graf sestavil Kverulant dle zdrojů ČOI

I velcí prodávají nekvalitní paliva

Přes nepochybné zlepšení kvality benzínu i nafty se však stále najdou velké pumpařské řetězce, které vědomě prodávají špatné palivo. ČOI objevila  23. května 2018 na čerpací stanice MOL v Kaplici závadný benzín s označením EVO 95. Benzín nevyhovoval v parametru „Tlak par DVPE“  Ve vzorku byla zjištěna hodnota 67,3 kPa, přičemž normou je povolená maximální hodnota je 62,0 kPa. Následně ČOI vydala zákaz prodeje tohoto benzínu. Ten však Maďarský řetězec MOL nerespektoval a benzín o objemu 32 386 litrů rozvedl na svoje další stanice. Objem 6 537 litrů byl odvezen k čerpací stanici MOL na D1 u Průhonic směr Praha, kde byly  nadále prodávány za plnou cenu. Tam tento benzín dne 6 června 2018 opět nevyhověl kontrole ČOI. Opět v parametru „Tlak par DVPE“. Tentokrát byla naměřená hodnota dokonce ještě vyšší a to 67,8 kP.  Vyšší tlak par může být způsobem přidáním kontaminantů. Vyšší tlak způsobuje vyšší ztráty při uskladnění paliva a nežádoucí emise do ovzduší. Je-li tlak par příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu takzvaných parních polštářů paliva v dopravním potrubí, v důsledku čehož motor nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledků příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru. Kverulant o lumpárně  MOLu vydal tiskovou zprávu, kterou převzala řada médií. Kdo by čekal, že MOL přistižený při činu vyjádří  politování nad chybou a omluvu motoristům, kteří u nich tankují, bude zase zklamán. MOL se rozhodl celou kauzu bagatelizovat a do svého prohlášení přidal ji jednu výslovnou lež. MOL tvrdí, že ČOI potvrdila, že naměřené odchylky neměly jakýkoliv negativní dopad na činnost motoru vozidla. To není pravda. V rozhodnutí ČOI o pokutě se doslova uvádí: “Je-li tlak příliš vysoký, může u vozidel způsobit tvorbu tzv. parních polštářů paliva v dopravním potrubí a dochází tak k tomu, že palivo vře v čerpadle, palivové cestě nebo injektorech a tvoří parní bubliny, které znemožňují odměřovat správné množství paliva v karburátoru, Motor pak nelze nastartovat nebo špatně běží v důsledku příliš chudé směsi, což vede k neúměrnému zatížení motoru.”

Konec biopaliv

Přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu roky klasické pohonné hmoty zdražuje a znehodnocuje. Navíc je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí více škodí, než prospívají. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Vláda počátkem března 2022 avizovala zastavení tohoto nesmyslu a následně sněmovna schválila vládní návrh změny zákona na ochranu ovzduší. Ve skutečnosti však byla zrušena jen jedna část povinnosti, kterou distributoři pohonných hmot mají. Hned za škrtnutým paragrafem totiž v zákoně na ochranu ovzduší následuje další, který jim ukládá povinnost snižovat emise skleníkových plynů o šest procent oproti roku 2010 a to bez biopaliv nejde. Proto Kverulant napsal všem senátorům a požádal je, aby pokryteckou změnu zákona odmítli schválit. To se však nestalo a šance, že biopaliva budou skutečně konečně zastavena je opět v nedohlednu. Kverulant však svůj boj proti biopalivům nevzdává bude bojovat dál.

22. května 2021, v mezinárodní den biodiverzity a v den výročí spuštění hry Pac-Man, skupina Ztohoven na protest vytvořila Pac-Mana v řepkovém poli, na kterém hospodaří koncern Agrofert.

Co předcházelo pravidelnému zveřejňování seznamů

Připomeňte si s námi, co všechno předcházelo pravidelnému zveřejňování.  ČOI rok co rok odhalovala rekordní výskyt špatného benzínu a nafty. A rok co rok nám tajila, kdo a kde ony nekvalitní pohonné hmoty prodává. Kverulant.org se s tímto stavem nechtěl smířit a po ročním marném čekání na soud s ČOI zvolil jinou taktiku. V roce 2010 poslal na ČOI dva dotazy. Nejprve se zeptal na seznam všech kontrol a po čase na seznam všech pump, které prošly. Kverulant porovnal oba seznamy a výsledek byl na světě. Zveřejnění seznamu vyvolalo velkou mediální odezvu a ředitel Kverulanta, který se tehdy ještě jmenoval Acta non verba, byl hostem u Martina Veselovského v pořadu Události a komentáře:

Paralelně se zveřejněním Kverulantových seznamů pokutovaných pumpařů běžela Kverulantova žaloba proti ČOI. Po mnoha urgencích bylo první jednání nařízeno v lednu 2010 a soud dal Kverulantovi za pravdu. V rozsudku se uvádí, že ČOI neměla pro nezveřejnění seznamů dostatečné právní důvody:

ČOI už nemohla dále tvrdit, že uveřejňování seznamů odporuje zákonu. A pak už to šlo rychle. ČOI svolala tiskovou konferenci a zveřejnila výsledky. 

Pomozte Kverulantovi v dalších kauzách

Díky Kverulantovu úsilí dnes každý může vědět, kde nemá tankovat, a čerpaček s nekvalitním palivem ubývá. Tato kauza byla úspěšně dokončena, ale dalších na Kverulant teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi v boji za nápravu věcí veřejných.  Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji. Pomozte nám v tom jakkoliv malým za to však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima