Nahoru

TUNEL V PISÁRECKÉM TUNELU

Twitter

Technologické vybavení v Pisáreckém tunelu, kterým prochází jedna z hlavních dopravních tepen spojujících Brno s dálnici D1 bylo v havarijní stavu. Nefungovalo tam požární větrání, stejně tak bylo nefunkční měření koncentrace zplodin a viditelnosti. Firma, která technologické vybavení opravila, byla vybrána za podivných okolností a s podobnými zakázkami neměla zkušenosti. Kverulant na to upozornil Ministerstvo dopravy a to provedlo audit celé zakázky, který dal Kverulantovi za pravdu. A zadavatel zakázky ŘDS, byl Úřadem na ochranu hospodářské soutěže potrestán pokutou.  

Již od podzimu 2013 Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vědělo o havarijním stavu části technologického vybavení tunelu Pisárky v Brně. Na jaře 2014 bylo vypsáno na tuto velmi náročnou zakázku otevřené výběrové řízení, v němž byly nastaveny velmi přísné nároky a byly požadovány odpovídající zkušenosti. Práce na této zakázce musely být provedeny v průběhu měsíce srpna 2014, tuto podmínku stanovoval havarijní výměr od příslušných úřadů. Každým tubusem Pisárenského tunelu projede denně v průměru 18 tisíc vozidel a to už byl dobrý důvod spěchat.

Poté co ŘSD zahájené otevřené výběrové řízení kvůli chybám zrušilo, vypsalo dne 8.8.2014 zkrácené výběrové řízení – JŘBU a oslovilo pět dodavatelů, včetně společnosti Lamtech CZ, která soutěž vyhrála. Následně ovšem vyšlo najevo, že tato společnost krátce před soutěží disponovala pouze jedním zaměstnancem a obratem v řádech statisíců. Nelze se tedy divit, že vítězství firmy Lamtech CZ napadlo hned několik dalších dodavatelů a ŘSD výběrové řízení raději zrušilo. Mezitím došlo k prodloužení havarijního výměru a na zakázku bylo o 4 měsíce více času. Přesto ŘSD nevypsalo otevřené řízení, ale opět JŘBU a dokonce oslovilo už jen jednoho dodavatele, kterým byla ČD – Telematika. Údajně tuto společnost osobně navrhnul dnes již bývalý ministr dopravy Prachař. A ČD – Telematika zakázku nakonec získala. Za krajně podezřelých okolností.

ŘSD tedy dne 11.9.2014 v rámci nového JŘBU oslovilo ČD – Telematiku, jakožto jediného dodavatele. Toto rozhodnutí, ale napadli někteří uchazeči. Patrně se stejně jako Kverulant.org domnívali, že ŘSD nepostupuje v souladu se zákonem. V případě podání takových námitek, je zadavatel (ŘSD) povinen námitky posoudit a pokud jim nevyhoví, musí vyčkat, zda ten stěžující nepodá svou námitku dále k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A pak musí opět vyčkat než ÚOHS nerozhodne. Jenže zákonný postup by patrně znemožnit podepsat smlouvu s dodavatelem ČD – Telematika. A tak si ŘSD s dodržováním zákona nekomplikovalo život. ŘSD napadené výběrové řízení zrušilo a ještě týž den (24.9.2014) vypsalo úplně to stejné. O tom nikdo nevěděl, a tak byla s ČD- Telematikou již 30.9.2014 podepsána smlouva. Celé řízení tak bylo hotovo během sedmy dnů. A pak chlapci a děvčata z ŘSD už jen chvíli vyčkali a v polovině října (tedy měsíc od obdržení námitek) rozeslali svá rozhodnutí o námitkách, v nichž stěžovatelům sdělili, že je vše OK, neboť jimi napadení řízení zrušili. A smlouva byla dne 30.9.2014 úspěšně podepsána. A aby ŘSD předešlo dalším zbytečným komplikacím, tak informaci o uzavření smlouvy zveřejnilo ve veřejném informačním systému až po šesti týdnech (ačkoliv zákon pro tuto povinnost ukládá lhůtu 15 dnů). Nakonec tedy proběhly hned čtyři výběrová řízení s tím, že to poslední bylo skoro o 7 milionů dražší než to poslední.  

V říjnu 2014 se Kverulant.org obrátil na ŘSD se žádostí o několik odpovědí, které se týkaly této zakázky na výměnu řídicího systému tunelu v Brně Pisárkách. Odpověď ŘSD však Kverulantovi pochybnosti nijak nerozptýlila. ŘSD sdělilo, že je vlastně vše v pořádku – stát má s oslovenou společností dlouhodobé zkušenosti (co na tom, že u zcela odlišných zakázek), ŘSD původně požadovanou náročnou kvalifikaci už nevyžaduje, neboť jí to zákon neukládá (tak proč by oslovovali dodavatele, kteří původní nároky splňují – když nemusí) a výběrové řízení „z ruky“ pouze jednomu dodavateli zadavatel zvolil, neboť to zákon umožňuje (otázkou zda stav časové tísně zadavatel sám nezpůsobil svým nesprávným a postupem a liknavostí – o havarijním stavu prokazatelně věděl od podzimu 2013, se však nikdo v zaslaných odpovědích nezabýval).

Podle Kverulantových informací proběhlo ve středu 5.11.2014 jednání mezi ŘSD a ČD – Telematikou. Na jednání došlo k předběžné dohodě o prodloužení termínu vyhotovení zakázky nejméně do února 2015. ŘSD Kverulantovi tuto informaci potvrdilo:

Důležitou a náročnou zakázku tedy ve zrychleném řízení získal dodavatel neschopný dodržet termín realizace. Vše nasvědčovalo tomu, že ŘSD mu v tichosti prodloužilo smlouvu, a nejspíš mu i umožnilo instalovat jiné systémy, než celou dobu vyžadovalo. A nejspíš nebyla ani dodržena konečná cena zakázky. A z pouze bleskové uzavírky tunelu nakonec také sešlo.

ŘSD ve své odpovědi také zcela otevřeně přiznalo, že výběrové řízení, které bylo napadeno námitkami, raději zrušilo, protože jinak by bylo nutné řešit podané námitky a ve lhůtách, které nedovolují do objasnění námitek smlouvu podepsat. A oni přece byli v časové tísni… Tak proč se zdržovat s nějakými zákonnými ustanoveními, že? Skutečnou perličkou je postesknutí ŘSD, že zákon o veřejných zakázkách neobsahuje výjimku pro JŘBU (zrychlené řízení), která by umožňovala nedodržet lhůty, které jsou pro zadavatele při napadení námitkami povinné. ŘSD však dovozuje, že vyloučení lhůt je v takovém případě nezbytné a dotváří si „chybějící“ ustanovení svým výkladem samo.

Kverulant.org se svým podezřením, že ŘSD porušilo svým jednání zákon o veřejných zakázkách hned několikrát, obrátil v únoru 2015 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a v prosinci 2014 informoval o celé kauze nového ministra dopravy Dana Ťoka. Ten slíbil, že celou zakázku nechá prošetřit. A svůj slib i dodržel. Kontrola na  ŘDS  zjistila porušení zákona č. 137/2006 Sb. ŘSD pro jednotlivá zadávací řízení zvolilo neoprávněné jednací řízení bez uveřejnění, aniž byla naplněna základní podmínka uvedená v § 23 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., za kterou je považována krajní naléhavost, kterou zadavatel svým jednáním nezpůsobil a časová tíseň, ve které zadavatel nemohl veřejnou zakázku zadat v jiném druhu zadávacího řízení. Zároveň tím ŘSD porušilo ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., protože k jednání vyzvalo jen některé dodavatele a ve dvou případech jen jednoho dodavatele, čímž diskriminovalo všechny ostatní dodavatele, kterým byla znemožněna účast v zadávacím řízení. Audit konstatoval, že ŘSD  neoprávněně použilo peněžní prostředky ve smyslu § 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dopustilo se tak porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 44 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 218/2000 Sb. Údaje o kontrolních zjištěních byly předány Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu a Ministerstvu financí. A ÚOHS udělil ŘSD pokutu.

Na první pohled by se mohlo zdá, že ministr Ťok si zaslouží jen Kverulantovu pochvalu. Bohužel  ministr Ťoks e z chyb ŘSD a ani z pokuty od ÚOHS asi nepoučil. Jeho ministerstvo uzavřelo v říjnu 2015 smlouvu na poradenské služby k mýtu za 52 milionů korun. Bez jakékoliv soutěže. Ministr Ťok  ještě v prosinci 2014 tvrdil, že projektový manažer na soutěž na mýto není potřeba. Teď prý ministra tlačí čas a zakázku by vysoutěžit nestihl. Ministr si za tento názorový veletoč vysloužil další vyšetřování ÚHOSu. Více v reportáži České televize:

Kverulantovi se tuto kauzu úspěšně dokončil, ale ostatní kauzy pokračují. Pomozte nám cílů v těchto dosáhnout.   Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.
Zpět na výpis kauzChci darovat

Twitter