Nahoru

Zkorumpovaný náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel

Twitter

Přestože současný náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel byl téměř celý svůj profesní život zaměstnancem státu, přišel si na velké peníze. Daňhel měl nebo má podíly v desítkách firem a vlastní 37 nemovitostí včetně hotelového rezortu na španělských Kanárských ostrovech.  Kverulant je přesvědčen, že si na ně „vydělal“ především za svého předchozího působení ve zbrojním státním podniku Letecké opravny Malešice braním úplatků od preferovaných dodavatelů. O svá podezření se podělil se španělskou zpravodajskou jednotkou bojující proti praní špinavých peněz. Ta ho informovala, že věc předala španělské policii. Podle španělských zákonů by měl tamním orgánům prokázat, že si na hotelový rezort „našetřil“ legálně. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem.

Náměstek ministra Radomír Daňhel a ministr Pavel Blažek / FOTO: Jiří Koťátko / CNC / CNC / Profimedia

Banda Dona Pabla

Navzdory nejen Kverulantovým protestům se Pavel Blažek, přezdívaný pro svoje mafiánské způsoby Don Pablo, stal znovu ministrem spravedlnosti. Na konci roku 2021 Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním na stejném ministerstvu působil již v letech 2012–2013. Kverulant staronového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy. 

Daňhelův životopis

Z Daňhelova profesního životopisu plyne, že okamžitě po absolvování střední školy nastoupil v roce 1987 na komunistickou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě týlového a technického zabezpečení. Pak se na dva roky stal náčelníkem finanční služby na vojenském útvaru Pohořelice. Následně pokračoval jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky na Ministerstvu obrany ČR. V armádě a na ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997. Do státní správy se opět vrátil v roce 2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v roce 2013 ho Blažek „uklidil“ do státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak ředitelem pro obchod a logistiku a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 stal opět ekonomickým náměstkem ministra spravedlnosti Blažka.

Daňhelův hotelový rezort na Kanárských ostrovech

Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2022 třiapadesátiletý Radomír Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník nashromáždil opravdu velký majetek, to není. To však není Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky nemovitostí včetně hotelového rezortu na Kanárských ostrovech. Ten, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Rezort nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí.

Ohasis Boutique Suites | foto Tripadvisor

Daňhel vlastní desítky dalších nemovitostí

Kverulant počátkem roku 2022 požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech majetkových přiznání Radomíra Daňhela. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další).“

Majetková přiznání by měla umožnit veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto neumožňuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje a žádá nápravu. Nyní však zpět k Daňhelovi a jeho majetku.

Daňhel má podíly v desítkách firem

Podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel v roce 2022 angažoval v 46 soukromých firmách a 4 neziskových organizacích. Je však třeba uvést, že někdy šlo jen o firmy, které Daňhel pouze likvidoval. Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 712 749 373 Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 80 veřejných zakázkách jako dodavatele.

Graf vazeb

Rozsáhlou vlastnickou strukturu Daňhelova působení dobře ilustruje následující graf vazeb. Podobné grafy se primárně používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře interaktivní graf. Odkaz na něj naleznete i zde.

Graf vazeb Radomíra Daňhela | Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf

Pozorný čtenář si patrně povšiml, že v Kverulantově grafu vazeb jsou uvedení dva Radomírové Daňhelové, jeden, ten z ministerstva, je narozen 18.11.1968 a ten druhý 10.7.1955. Data narození jsou v grafu vždy těsně u jména. Tím druhým Daňhelem by se Kverulant vůbec nezabýval a do grafu neuváděl, kdyby s Daňhelem z ministerstva neměl vazby přes fyzickou osobu podnikající dle živnostenského zákona Radomír Daňhel s IČO 73276651.

Daňhel vedl účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů

Za tyto podvody dostali podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani v roce 2021 několikaleté tresty. Hospodářské noviny a server Aktuálně.cz odhalily, že Daňhel v kauze figuroval jako svědek. O podvodech podle svých slov nevěděl. Podle Kverulanta si ale podezřelého jednání svých klientů všimnout musel.

Skupina mužů v čele s El-Talabanim a Husseinem Rekhemem vytvořila podle obžaloby v Brně v letech 2008 až 2010 dva řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Zboží bylo přitom výrazně nadhodnoceno a cílem nebylo dosažení legálního zisku, ale získání neoprávněného odpočtu DPH. Podle obžaloby muži jednali jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly a kompetencemi.

Účetnictví těmto firmám zpracovávala Daňhelova firma Deup. Podle auditora společnosti Good Governance Lukáše Pečeni musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů. „V neposlední řadě, hlavní účetní by měl mít vždy alespoň přiměřenou jistotu, že jím zúčtované doklady zachycují věcnou skutečnost,“ řekl Pečeňa.

Daňhel tvrdil, že samotné účetnictví firem nezpracovával. „Dělal jsem na základě výstupů z účetnictví daňová přiznání, případně účetní závěrky. A v rámci závěrek jsem neměl k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z těch podkladů z účetnictví,“ uvedl. Účetnictví zpracovával jeho zaměstnanec Petr Kubeš, který se ale odmítl vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. „Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany,“ dodal Daňhel.

Podivné smlouvy za 100 milionů korun

Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel byl zástupcem generálního ředitele a obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha. Za tento podnik podepsal s Ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun. Právě především v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového rezortu. Kverulant dokonce ví o konkrétním případu, kdy o úplatek žádal.

V říjnu 2022 kolegové ze serveru Investikace.cz upozornili na další podivné smlouvy. Státní podnik LOM, jehož zřizovatelem je ministerstvo obrany, chtělo tehdy poslat sto milionů korun dvěma českým firmám Defcon a Vorrens. Měly mu pomáhat s kontrakty v Etiopii a v Alžírsku. Podnik s téměř tisícovkou zaměstnanců by si přitom takové služby mohl zajistit sám a za mnohem nižší cenu. Firma Defcon byla navíc zapletena do velkého zbrojního skandálu v Nigeru. Obchodní agendu měl v LOM na starosti úsek pod vedením právě Radomíra Daňhela.

Vrtulník Mil-35M | foto Nigerijské vzdušné síly

S firmou Vorrens podepsal LOM smlouvu v lednu 2021. O veřejnou zakázku tohoto státního podniku na „poskytování technicko-obchodních služeb v Alžírské demokratické a lidové republice“ se podle zprávy zadavatele (LOM) nikdo jiný neucházel, její předpokládaná hodnota byla vyčíslena na 50 milionů korun. Technicko-obchodní služby má Vorrens poskytovat čtyři roky. Z kontraktu, zveřejněného v registru smluv, plyne, že podnik LOM chce „realizovat projekty“ pro ministerstvo národní obrany Alžírska. Jaké konkrétně ale smlouva nezmiňuje.

Firmě Vorrens bude LOM platit za to, že zprostředkuje jednání s alžírským ministerstvem národní obrany, přeloží dokumenty do „příslušného jazyka“, poskytne konzultace při „plnění uzavřených smluv“ a bude pomáhat při převzetí dodávek či případných reklamacích. Pracovníkům LOM má při cestě do Alžírska také zajistit ubytování, dopravu a „jazykovou pomoc“.

Přímo ve smlouvě není cena 50 milionů korun uvedena, objevuje se v „písemné zprávě zadavatele“, kterou LOM zpracoval poté, co byla firma Vorrens jako jediný účastník veřejné zakázky vybrána.

Obdobný kontrakt uzavřel LOM na začátku roku 2022 s firmou Defcon, patřící Petru Markvartovi. O veřejnou zakázku státního podniku se rovněž ucházela jako jediná a za čtyři roky si také může přijít na 50 milionů korun. Poskytovat má obdobné služby jako Vorrens s tím rozdílem, že v Etiopské federativní demokratické republice.

Proč si druhý největší podnik leteckého průmyslu v Česku s téměř tisícovkou zaměstnanců a navíc s aparátem ministerstva obrany za zády na zmíněné služby najímá externisty a nezajistí si je vlastními silami? A není padesát milionů korun za kontakty na zahraniční ministerstva obrany, překlady, pomoc při komunikaci kolem dodávek a servis pro pracovníky LOM v cizině hodně přemrštěná částka? Jednou z možných odpovědí na tyto otázky je korupce.

Oznámení o praní špinavých peněz do Španělska

Dle Kverulantova názoru je zřejmé, že Daňhel ke svému rozsáhlému majetku mohl jen těžko přijít legálně. Proto podal v říjnu 2022 oznámení o podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti do Španělska. Tamní zákon totiž požaduje po zahraničních politicích prokazovat původ příjmů, za který si tam kupují nemovitost. Politici jsou tam kontrolováni daleko víc než v české kotlině a dá se říct, že je tam pro ně dost obtížné něco legálně koupit. Developeři a realitky mají povinnost prověřit, že peníze jsou čisté. O původ peněz se tam má zajímat i banka prodávajícího.

Kverulant svoje podání adresoval Výkonné službě Komise pro prevenci praní špinavých peněz a peněžních trestných činů (SEBLAC). To je finanční zpravodajská jednotka Španělska, která je jediná na celém území státu.

Daňhelem se začala zabývat španělská policie

Po více než půl roce od Kverulantova oznámení španělské úřady Kverulantovi neposkytly žádnou informaci o průběhu šetření. Proto Kverulant vyřízení svého oznámení o podezření z praní špinavých peněz v květnu 2023 urgoval. V červenci přišla odpověď. SEPBLAC dopisem z 21. června 2023 informoval Kverulanta, že věc předal policii: „S ohledem na výše uvedené SEPBLAC předal Vaši žádost španělským bezpečnostním sborům, aby vyšetřily, zda byl spáchán trestný čin, odhalily a zadržely pachatele, zajistily nástroje a výsledky trestné činnosti a důkazy o jejím spáchání (s tím, že je následně předají příslušnému soudci nebo soudu) a nechaly zpracovat příslušné technické zprávy a znalecké posudky.“

Reakce Ministerstva spravedlnosti

Kverulant o tom, že vyzval španělské úřady, aby vyšetřily okolnosti pořízení hotelového rezortu vysokým úředníkem, informoval média. Reakce Ministerstva spravedlnosti byla uveřejněna ještě ten den a dá se, jako obvykle, shrnout větou: „Je to kampaň a ta částka také nesedí“

Maličký apartmán o dvou místnostech

O dva dny později už resort spravedlnosti netvrdil, že Daňhel „nevlastní žádný hotelový komplex na Kanárských ostrovech“ a Daňhel pro Ekonomický deník uvedl: „K vlastnictví nemovitostí mohu uvést, že jak je patrné z katastru nemovitostí, jedná se o čtvrtinový podíl na dvou bytových domech v Brně, poloviční podíl na třech stavbách na Vysočině a související pozemky, vše pořízené řadu let před příchodem do LOM PRAHA s.p. Dále s manželkou vlastníme byt v Čeladné, zatížený hypotékou a apartmán o dvou místnostech v Los Cristianos na Tenerife, pořízený za cenu odpovídající ceně garsonky. Nadto manželka vlastní rodinný dům ve středních Čechách a tím mohu výčet uzavřít.“

Prosba o podporu

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, pomozte nám s tím. Děláme to již od roku 2009. Věnujte nám každý měsíc jakkoliv malý, zato však pravidelný příspěvek abychom v tom mohli pokračovat.

Twitter