Nahoru

KOMPLOTY S KOMPY II

Kverulant v roce 2013 zmapoval ceny nákupu počítačů a jejich programů ve státní správě, odhalil rekordní plýtvání a podal trestní oznámení. V roce 2016 tuto kauzu zopakoval a zjistil, že i díky jeho kontrole začaly úřady konečně šetřit. Průměrný roční náklad na jednoho uživatele ve státní správě klesl ze 76 tisíc korun na 23 tisíc. Oceňte Kverulantovo úsilí za lepší správu věcí veřejných

Kverulant.org se v roce 2013 dotázal několika institucí státní a veřejné správy na náklady vynaložené v letech 2010, 2011 a 2012 na nákup počítačů, notebooků, serverů a softwaru do nich. Kverulant zjistil, že ve vzorku deseti porovnávaných institucí (SFDI, Magistrát města Pardubice, Středočeský krajský úřad, Magistrát Opava, Magistrát města Zlína, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, Magistrát Hradec Králové, Státní úřad inspekce práce, Magistrát Praha, MMR)  byla průměrná cena 75 988 Kč za IT pro jednoho uživatele za jeden rok.  Když Kverulant shromáždil data o stejných institucích za roky 2013, 2014 a 2015, dopočetl se k průměru nákladů za jednoho uživatele ve výši 23 183 Kč.  Kverulant.org věří, že k tomuto podstatnému zlepšení přispěl i on dlouhodobou a pravidelnou medializací konkrétních případů plýtvání v IT. 

Kverulant.org však v roce 2016 neporovnával jen deset výše uvedených institucí. Podařilo se mu shromáždit data za roky 2013, 2014 a 2015 od 23 veřejných institucí. V tomto širším vzorku činí roční průměr nákladů na jednoho uživatele 33 085 Kč. To je sice více než průměr porovnávaných deseti institucí, ale stále více než dvakrát méně než v období let 2010, 2011 a 2012.

Kverulantem porovnávaných 23 institucí zaplatilo za software a hardware v letech 2013, 2014 a 2015 celkem 2,9 miliardy korun. Nákup stolních počítačů, notebooků a serverů, včetně smluv SLA (Service Level Agreement), vyšel na 570 milionů korun a 2,3 miliardy úřady vydaly za software. Kdyby všechny Kverulantem sledované instituce nakupovaly za maximálně průměrné ceny, pak by mohly ročně ušetřit celkem 219 milionů korun. A uvážíme-li, že podobných úřadů je přibližně 50, mohla by roční úspora v celé republice činit necelou půlmiliardu korun. Jde samozřejmě o teoretickou úvahu, protože jednotlivé instituce mají přeci jen rozdílné požadavky na nákup. Některé mohou kupovat levný hardware a obměňovat ho každé 3 roky, jiné potřebují kupovat dražší a kvalitnější a používat ho i více než 5 let.

Nejvyšší průměrné výdaje na IT Kverulant zaznamenal u ministerstva financí, Ředitelství silnic a dálnic a u ministerstva spravedlnosti. Jde o úřady tak či onak ovládané hnutím ANO. Přestože i zde došlo k úspoře v nákladech na IT, je evidentní, že i po více než téměř třech letech ve vládních funkcích zůstávají sliby lídrů ANO o centrálních nákupech, které zlevní provoz státu o 60 miliard korun, stále jen prázdnou volební proklamací. Nahlédnutím na webové stránky jednoho z elektronických tržišť spravovaného ministerstvem pro místní rozvoj Gemin lze snadno zjistit, že i během letošního roku některá ministerstva dál nakupovala kopírovací stroje různých značek. Jen ministerstva zadala do tohoto e-tržiště téměř 2000 zakázek, mj. na mobily, počítače, tiskárny, kopírky, nábytek, zářivky a kávovary. Často jde o nákupy několika kusů. V rámci resortů, tedy včetně jejich podřízených organizací, to bylo 11 350 zakázek. O nějakém sjednocení značek, typů či dodavatelů nemůže být řeč. Kverulant zjistil, že například ŘSD poptávalo v lednu 2015 nákup spotřebního materiálu tiskáren. Ze zadávací dokumentace vyplývá, že ŘSD provozuje tiskárny s více než 350 různými druhy tonerů. Přitom ŘSD zaměstnává jen přibližně 1 000 uživatelů výpočetní techniky. 

Přestože Kverulant v této kauze prozkoumal hned několik nákupů HW a SW, neobjevil žádný tunel, který by se mohl poměřovat s tunelem, na který upozornil v minulé kauze KOMPLOT S KOMPY. Tam šlo o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov za 1,6 miliardy. Více naleznete v kauze CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT. Zdá se tedy, že i díky Kverulantově kontrole začaly úřady konečně šetřit.

 Tuto kauzu finančně a odborně podpořila česká pobočka Grant ThorntonPodpořte i vy Kverulantovo úsilí finančním darem.  Staňte se naším pravidelným dárcem a věnujte nám každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.