Nahoru
Neohlášený konflikt zájmů náměstka ministra Hladíka
Náměstek ministra Petr Hladík (KDU-ČSL) / Profimedia
Neohlášený konflikt zájmů náměstka ministra Hladíka

Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) hlasoval v zájmu podnikatele, se kterým kšeftuje a nenahlásil že je v konfliktu zájmů, jak mu to ukládá zákon. Šlo o dvojnásobně předražený nákup pozemku do majetku města Brna od Hladíkova souputníka Martina Unzeitiga.  Proto Kverulant nyní podal na brněnský magistrát oznámení o spáchání přestupku. Kverulant bude dál pečlivě sledovat projednávání této věci. Kverulant usvědčuje věrolomné politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.

Náměstek ministra Petr Hladík (KDU-ČSL) / Profimedia

Hladík z pozice náměstka primátora v roce 2022 vylobboval, aby město ve čtvrti Soběšice, kde oba žijí, vykoupilo pozemky za více než šest milionů korun. Přitom na jeho souseda Martina Unzeitiga z této částky připadnou čtyři miliony korun, protože je ze 2/3 vlastní. Na těchto pozemcích magistrát za dalších přibližně 12 milionů postaví silnici, která povede ke dvěma domům Unzeitigovy rodiny. Jednání o městském majetku přitom Hladík jako náměstek primátora neměl v gesci, uvádějí v článku s názvem: Hladík v možném střetu zájmů: hlasoval pro známe, od něhož klopili dům, jeho autoři Adéla Jelínková a Lukáš Valášek. A redaktoři Seznamu pokračují.

Rozhodnutí magistrátu o výkupu předcházelo „interní jednání“, které Hladík uspořádal v březnu 2022 ve své magistrátní kanceláři. Na místě krom Hladíka, dalších politiků či úředníků jednal i Unzeitigův otec Vít. Jeho syn Martin nyní žije ve Švýcarsku.

„Hladík vystupoval mezi zastupiteli tak, že oba Unzeitigy zná a dokáže se s nimi domluvit na ceně pozemku,“ řekl jeden ze zastupitelů z městské části Brno-sever, který nechtěl být jmenován. Své tvrzení doložil písemnou komunikací.

Odkup pozemků i výstavbu nové cesty Hladík odůvodňuje tím, že jsou třeba pro novou školku. Tu za téměř 60 milionů korun ve „své“ čtvrti Soběšice slavnostně otevřel před tři čtvrtě rokem. A argumentuje, že k ní vede příliš úzká jednosměrná cesta, kterou je třeba rozšířit za pomocí pozemku Unzeitiga. „Byl to jediný pozemek v Soběšicích, kde školka šla postavit,“ hájí se dost nevěrohodně Hladík.

Rada i hlasem Hladíka následně výkup pozemků od Unzeitiga schválila navzdory tomu, že se mezitím podnikatel dostal do exekuce a převod půdy se zablokoval.

Konflikt zájmů

Zásadní problém spočívá v tom, že když se 24. srpna 2022 o nákupu pozemku od Unzeitega v radě města hlasovalo, tak Hladík neohlásil, že je v konfliktu zájmů a porušil tak zákon o střetu zájmů č. 159/2006 Sb. Ten v § 8 Oznámení o osobním zájmu, říká:

Veřejný funkcionář je povinen při jednání ústavního orgánu, jiného státního orgánu, orgánu územního samosprávného celku nebo orgánu právnické osoby vzniklé ze zákona, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů.

Hladík je ve střetu zájmů, protože jako náměstek hlasoval pro to, aby město poslalo čtyři miliony jeho známému. V minulosti od něj Hladík koupil dům, v němž dodnes žije. Stejného muže zároveň detektivové podezřívají, že byl součástí popisované organizované skupiny.  Vyšetřovatelé pracují s verzí, že Unzeitig zajišťoval pro skupinu obsazování městských domů bílými koňmi. Těm pak politici domy levně umožňovali odkoupit a skupina je tak ovládla.

Cena pozemků byla dvakrát vyšší než obvyklá

V materiálech, které vedení města předložilo zastupitelům k odhlasování čtyřmilionovou úhradu Unzeitigovi, se radní opírají o znalecký posudek z července 2022, který podnikatelovu půdu ocenil na pět tisíc korun za metr. Ale ještě před „Hladíkovou interní schůzkou“ nechal magistrát vypracovat jiný posudek a ten pozemek ocenil na necelou polovinu. Tuto cenu ale radní zastupitelům v materiálech nesdělili a nijak ji nezohlednili.

Hladík přiznal, že druhý odhad magistrát vypracoval po jedné ze schůzek s Unzeitigem starším. „Pan Unzeitig starší se za mnou objednal a říkal, že nám to prodat nemůže, že ta cena je příliš nízká,“ uvedl. Zvýšení podle něj magistrát dosáhl tak, že nového znalce nechal započítat i provizorní cestu, která na pozemcích je. Hladík tvrdí, že to byl nápad úředníků. V zadání prvního posudku přitom magistrát explicitně vyloučil, aby takto znalec postupoval.

Oznámení o přestupu

Kverulant podal na Magistrát města Brna, oznámení o spáchání přestupu. Kverulant je přesvědčen, že společenskou škodlivost tohoto jednání Hladíka, spočívajícího v nerespektování platných zákonů, navíc podstatně zesiluje skutečnost, že dotyčný je náměstkem ministra životního prostředí, respektive fakt, že je to on, kdo toto ministerstvo ve skutečnosti řídí.

Brněnský magistrát se o dalším postupu bude muset poradit s odborem střetu zájmů a boje proti korupci na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Platí totiž, že je-li podezřelým z přestupku člen zastupitelstva územního samosprávného celku, jehož orgán je odvolacím správním orgánem vůči správnímu orgánu příslušnému k řízení o přestupku, nadřízený správní orgán odvolacího správního orgánu usnesením pověří řízením o přestupku jiný věcně příslušný správní orgán ve správním obvodu jiného odvolacího správního orgánu.

Prosba o podporu

Kverulant.org prosí o finanční podporu ve svém boji proti věrolomným politiků. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem, podpořte nás, jakkoliv malým, za to však pravidelným měsíčním darem.  

Vojtěch Razima

Zpět na výpis novinek