Nahoru

KDYŽ UŽ INZERUJETE NA BILLBOARDECH…

Aby nedošlo k mýlce, Kverulant si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, a billboardy nemá rád a bojuje proti nim od svého vzniku v roce 2009. V jeho boji ho můžete podpořit například částkou 500 Kč. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků zformuloval několik základních doporučení. Za popisem těmito doporučeními si můžete stáhnout diplomovou práci na téma „Právní úprava prostředků ochrany před vizuálním smogem“

Každé reklamní zařízení upoutává pozornost těch, kteří v dopravním prostoru musí v krátkém okamžiku správně reagovat na jakoukoliv dopravní situaci. Vezmeme-li v úvahu, že při rychlosti 70 km/h ujede vozidlo za krátký okamžik 0,5 s cca 10 m a při rychlosti 130 km/h je to již 18 m, může odpoutání pozornosti způsobit při nekontrolované jízdě fatální následky.

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné zajistit zejména včasnou postřehnutelnost důležitých součástí dopravního prostoru, jakými jsou křižovatky, přechody pro chodce, železniční přejezdy, dopravní značení, světelné signalizační zařízení atd. Je nanejvýš důležité, aby jednotlivé plochy a zařízení v dopravním prostoru byly jednoznačné a přehledné. Místa, kde v dopravním prostoru dochází ke křížení jednotlivých dopravních proudů, křížení silničního provozu s drážním nebo také ke křížení s nechráněnými účastníky, jako jsou chodci nebo cyklisté, s motorovými vozidly, jsou potenciálně nebezpečná a řidiči před těmito místy musejí v dostatečném předstihu pochopit a rozeznat organizaci dopravy, která je dána vodorovným a svislým dopravním značením, příp. dopravním zařízením. Z tohoto důvodu nesmí nic zakrývat dopravní značky ani dopravní zařízení či jakkoliv jim vytvářet pozadí. Dopravní značky a dopravní zařízení se musejí logicky postupně vynořovat a zůstávat v zorném poli řidiče po dostatečně dlouhou dobu. Musí být rovněž zajištěn potřebný vzájemný oční kontakt jednotlivých účastníků silničního provozu. Na tomto místě je vhodné podotknut, že dopravní policie jen málokdy vydá souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu, ale stavební úřady nesouhlas policie prostě ignorují.

Reklamní zařízení umístěná v protisměru jsou mimo zorné pole řidiče, v němž již není možné bez pohybu oka identifikovat tyto předměty. V protisměru jízdy navíc tvoří pozadí nebo zakrývají dopravní značky (v opačném směru). Velmi často jsou to navíc černé stavby. Povolen byl jen billboard ve směru jízdy a billbordáři si jen přidali zadní stranu. Ještě horší je to s pohledem na reklamní zařízení na mostech. V takovém případě již nestačí pro obnovení pozornosti řidiče rychlé a lehké zaměření pohybu očí. Neúměrně se prodlužuje reakční doba řidiče (hlavně optická reakce). V reklamách na mostech vyniká zejména pojišťovna Kooperativa. Jako špatný černý humor působí jejich výzvy k bezpečné jízdě umístěné na těch nejnebezpečnějších místech. Sice to s billboardy nesouvisí, ale i jiné počínání Kooperativy vzbuzuje v Kverulantovi rozpaky. Podrobnosti nalezne laskavý čtenář v kauze Kooperativní kšeftík.

Pohyblivé obrázky na obrazovkách v noci blikají do okolí. To může a také často obtěžuje okolní obyvatele. Dodržujte noční klid přepnutím do statického modu. Nevyspaní obyvatelé nebudou vašimi spokojenými zákazníky. A to, co si o vaší kampani budou myslet astronomové, nelze sestavit ze slušných slov.

Osvětlenou plochu se nikdy nepodaří nasvítit tak, aby 100% paprsků směřovalo na ni. Sviťte shora dolů, přesahující paprsky nebudou rozjasňovat oblohu, ale užitečně osvětlí třeba chodník pod sebou.

Když není, kdo by reklamu pozoroval, nemá reklama smysl! V pozdních nočních hodinách svícení na reklamu nepřináší užitek, pouze vytváří zbytečné světelné znečištění. Ekologové, a tím více ekohujeři vás za takové plýtvání usedavě nebudou mít rádi.

Kverulant doufá, že důvod je dostatečně zřejmý. Co si o kampani na takových billboardech nejspíš myslí pozůstalí, je asi nasnadě. Možná se to zdá neuvěřitelné, ale některé billboardy, které byly příčinou vážné dopravní nehody, stále stojí. Včetně těch, které zabíjely. Více v Kverulantově kauze Smrtelně nebezpečné billboardy. Jak vypadá srážka s billboardem, se můžete podívat zde:

Zde si můžete stáhnout vzor dopisu, který můžete poslat firmě, která pro vás zajišťuje billboardovou kampaň. O Kverulantově kauze byla také  v roce 2012 natočena reportáž. Odvysílal ji Radiožurnál v nejsledovanějším rozhlasovém pořadu pro motoristy Motožurnál:

Mimochodem, je smutným faktem, že kampaň za vyšší bezpečnost silničního provozu se v létě roku 2016 odehrávala i na billboardech. Kverulant.org to považoval za kontraproduktivní a protestoval proti tomu vlastním krátkým videem.

Po uveřejnění videa organizátor kampaně slíbil, že napříště již billboardy u silnic používat nebude. Kverulant.org má radost, že si organizátor uvědomil, že inzerovat na billboardech není šťastné, a věří, že si stále více inzerentů bude uvědomovat, že inzerovat na billboardech je spíš ostuda než dobrý marketing. 

Kverulant děkuje za spolupráci plukovníkům Jindřichovi Rybkovi a Mgr. Bc. Jiřímu Zlému, šéfům dopravní police v Jihomoravském a Severomoravském kraji, kteří jsou spoluautory doporučení z oblasti silniční bezpečnosti. Poděkování též patří Pavlu Suchanovi z Astronomického ústavu AV ČR. On jako předseda odborné skupiny pro problematiku světelného znečištění České astronomické společnosti formuloval doporučení v oblasti světelného znečištění. Za grafiku piktogramů patří poděkování Petře Svobodové.

Poděkování též patří Anně Marii Hanušové, která dala Kverulantovi k dispozici svoji  diplomovou práci s názvem „Právní úprava prostředků ochrany před vizuálním smogem“. V té se mimo jiné můžete dočíst, že existuje více než 20 veřejně dostupných studií věnujících se negativnímu vlivu billboardů na bezpečnost silničního provozu a že prostředí znečištěné vizuálním smogem může být dokonce i náchylnější ke kriminalitě.

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého úsilí. Věnujte nám například měsíčně 100 korun. Vaše tři koruny denně pomůžou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Například částkou 500 Kč. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.