Nahoru

Kšefty hasičských bossů

Hasiči využívají pulty centralizované ochrany, na které jsou napojeny střežené objekty. Hasiči však tyto pulty nevlastní, a dokonce nemají ani vlastní přenosovou síť, po níž se signalizace o požárech přenáší. Tuto službu pro ně provozují soukromé firmy. Hasičští bossové však na jejich služby nevyhlašují veřejná zadávací řízení, jak to vyžaduje zákon. Naopak zákon ignorují a nejméně polovinu republiky zadali „kámošům“ z firmy PATROL. To generuje vysoké ceny a nejspíš i korupci. Kverulant.org proti tomu protestuje a snažní se tento tunel zastavit. Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým darem.

Fotokoláž: Kverulant

Monopol

Organizační složky Hasičského záchranného sboru provozují připojení elektronické požární signalizace (EPS) na pult centrální ochrany (PCO) prostřednictvím společnosti PATROL group s.r.o. (PATROL) monopolně a nejméně v polovině republiky. Děje se tak, přestože je evidentní, že připojení na PCO může v požadované kvalitě poskytovat řada společností a pro připojení pouze jedním dodavatelem není zákonný důvod.

Šikana

Kverulant se problematikou připojení na hasiče zabývá už několik let. V minulosti zmapoval, jak vedení Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JM) vynucovalo připojení na PCO prostřednictvím společnosti PATROL šikanou těch firem, které s drahým poskytovatelem připojení nechtěli uzavřít smlouvu. Šikana spočívala především v opakovaném provádění proti požárních kontrol a udělováním pokud za bagatelní přestupky.

Firma PATROL má monopol již mnoho let ve Středočeském kraji, v kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji. Dále v Pardubickém kraji a v kraji Karlovarském a nově i v Praze. Ve všech případech se tak stalo bez soutěže, tedy bez zadávacího řízení, které zákon požaduje. Smlouva mezi Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a firmou PATROL z 19. 8. 2019 je předmětem zkoumání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V létě 2021 o celé kauze natočili Reportéři ČT reportáž:

209 milionů korun

Do začátku srpna 2021 podle registru smluv získal PATROL od veřejných zadavatelů smlouvy za nejméně 209 milionů korun. U některých smluv však není uvedena cena, a tak částka bude pravděpodobně větší. Další sumu peněz však PATROL získal od firem, které hasiči donutili připojit se na jejich pult centrální ochrany právě prostřednictvím PATROLU. Během následujících pěti let by to mělo být více než 100 milionů korun.

HZS JM uzavřel s firmou PATROL v listopadu 2003 Smlouvu o spolupráci. HZS JM se v ní mimo jiné v článku II. zavazuje: „HZS Jmk se zavazuje připojovat veškerá nová výše uvedená zařízení na systém přenosu dat dle této smlouvy.“ V článku V. se pak uvádí: „Obě smluvní strany se zavazují vynakládat maximální úsilí pro připojení co nejvyššího počtu objektů do systému přenosu dat za podmínek uvedených v této smlouvě.“ Je evidentní, že HZS JM poskytl touto smlouvou firmě PATROL jasnou neoprávněnou a výlučnou výhodu, a to zejména inkasovat od třetích stran poplatky za připojení na PCO. Podle našich informací je tato smlouva stále v platnosti.

Ignorování konsensního zákona

Je evidentní, že HZS JM porušuje zákon 139/2006 Sb., koncesní zákon. Ten ukládá vybrat poskytovatele připojení v koncesním řízení.  Hlavní rysy koncesního řízení jsou shodné se zadávacím řízením zákona o veřejných zakázkách. Cílem je vybrat nejvhodnější nabídku a uzavřít mezi veřejným zadavatelem a koncesionářem koncesní smlouvu. Smlouvou o veřejné zakázce se dodavatel zavazuje poskytnout zadavateli plnění, například postavit kus silnice, a zadavatel se zavazuje za to zaplatit. V koncesní smlouvě se sice koncesionář také zavazuje k poskytnutí služeb či provedení díla, ale zadavatel se zavazuje umožnit koncesionáři brát z poskytnutého plnění užitky. V případě připojení jsou těmito požitky peníze inkasované od zadavatelů připojení. Koncesní smlouvou koncesionář přebírá podstatnou část rizika, které souvisí s poskytováním služeb.

Korupce?

To, že HZS JM za dlouhých 18 let neuspořádal koncesní řízení, skutečnost, že se zavázal umožňovat připojení jen prostřednictvím jediného poskytovatele, dále to, že šikanuje majitele objektů, kteří mají snahu připojit se prostřednictvím jiného poskytovatele, a konečně to, že firma PATROL za svoje připojování inkasuje vysoké ceny, zakládá důvodné podezření z korupčního jednání. 

Kverulant se se svými zjištěními v srpnu 2021 obrátil na Státní zastupitelství. To mu počátkem září sdělilo, že v popsaném jednání sice nespatřuje trestný čin, ale porušení zákona o zadávání veřejných zakázek (ZVZ). Konkrétně § 268 odstavec 1 písmeno a), který spočívá v tom, že zadavatel měl povinnost zadat koncesi v zadávacím řízení.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

Městské státní zastupitelství (MSZ) také Kverulantovi doporučilo, aby se se svými zjištěními obrátil na ÚHOS. Přesně to Kverulant počátkem září 2021 znovu učinil.

Prosba o podporu

Pokud i vám vadí parazitování na práci skutečných hasičů, pomozte Kverulantovi alespoň malým pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima